Listy > Kultura organizacyjna

| Zaznacz tytuł aby:
Kultura a style przywództwa zarządzanie w warunkach globalizacji 
autor Bjerke, Bjorn

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Kultura organizacyjna diagnoza i zmiana model wartości konkurujących 
autor Cameron, Kim S.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Organizacje w ruchu : strategie zarządzania zmianami / 
autor Masłyk-Musiał, Ewa.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka