Listy > Rachunkowość budżetowa A

| Zaznacz tytuł aby:
Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego : plan kont dla budżetu, plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego / 
autor Charytoniuk, Jan.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 
autor Augustowska, Maria

Do wypożyczenia: (2); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Rachunkowość budżetowa
autor Winiarska, Kazimiera

Do wypożyczenia: (3); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Rachunkowość budżetowa /
autor Winiarska, Kazimiera.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych /
autor Zysnarska, Anna.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka