Lists > Psychospołeczne wywieranie wpływu

| Select title to:
Człowiek wśród ludzi zarys psychologii społecznej 
author Wojciszke, Bogdan

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Psychologia i życie wydanie nowe 
author Gerrig, Richard J.

Available: (3); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Psychologia i życie wydanie nowe 
author Gerrig, Richard J.

Available: (2); Checked out: (12); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Psychologia społeczna serce i umysł 
author Aronson, Elliot

Available: (10); Checked out: (10); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Available: (0); Checked out: (12); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Available: (7); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Available: (0); Checked out: (11); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Wywieranie wrażenia : strategie autoprezentacji / 
author Leary, Mark

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Wywieranie wrażenia na innych o sztuce autoprezentacji 
author Leary, Mark.

Available: (15); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to card

Languages: