Lists > Psychospołeczne wywieranie wpływu

| Select title to:
Człowiek wśród ludzi zarys psychologii społecznej 
author Wojciszke, Bogdan

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Psychologia i życie wydanie nowe 
author Gerrig, Richard J.

Available: (4); Checked out: (5); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Psychologia i życie wydanie nowe 
author Gerrig, Richard J.

Available: (11); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Psychologia społeczna : serce i umysł /  
author Aronson, Elliot.

Available: (10); Checked out: (10); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Available: (8); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Available: (7); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Available: (3); Checked out: (7); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wrażenia : strategie autoprezentacji / 
author Leary, Mark

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Wywieranie wrażenia na innych o sztuce autoprezentacji 
author Leary, Mark.

Available: (16); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card

Languages: