Lists > Psychospołeczne wywieranie wpływu

| Select title to:
Człowiek wśród ludzi zarys psychologii społecznej 
author Wojciszke, Bogdan

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Psychologia i życie wydanie nowe 
author Gerrig, Richard J.

Available: (2); Checked out: (7); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Psychologia i życie wydanie nowe 
author Gerrig, Richard J.

Available: (8); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Psychologia społeczna serce i umysł 
author Aronson, Elliot

Available: (13); Checked out: (7); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Available: (1); Checked out: (11); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Available: (9); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Available: (4); Checked out: (8); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Wywieranie wrażenia : strategie autoprezentacji / 
author Leary, Mark

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Wywieranie wrażenia na innych o sztuce autoprezentacji 
author Leary, Mark.

Available: (13); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to card

Languages: