Lists > Zarządzanie portfelem inwestycji kapitałowych

| Select title to:
Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / 
author Jajuga, Krzysztof.

Available: (5); Checked out: (5); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa /  
author Jajuga, Krzysztof.

Available: (30); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych
author Jurek, Witold

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych /
author Elton, Edwin J.

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Teoria inwestycji finansowych
author Luenberger, David G.

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych /
author Hull, John C.

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card

Languages: