Lists > Rachunkowość budżetowa FiR

| Select title to:
Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego : plan kont dla budżetu, plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego / 
author Charytoniuk, Jan.

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 
author Augustowska, Maria

Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Rachunkowość budżetowa /
author Winiarska, Kazimiera.

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych /
author Zysnarska, Anna.

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card

Languages: