Lists > Wartościowanie pracy i systemów wynagrodzeń

| Select title to:
Strategie wynagrodzeń
author Borkowska, Stanisława

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Wartościowanie stanowisk pracy przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce 
author Armstrong, Michael.

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Wartościowanie stanowisk pracy i strategie jak wprowadzić efektywny system 
author Poels, Frans

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Zarządzanie kadrami


Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Zarządzanie kadrami /


Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Available: (12); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Series: HR - Wolters Kluwer Available: (2); Checked out: (9); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Available: (1); Checked out: (7); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji /
author Oleksyn, Tadeusz.

Series: HR Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card

Languages: