Lists > Metody ilościowe w zarządzaniu (online)

| Select title to:
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /


Available: (12); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /


Available: (22); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Ekonometria wybrane zagadnienia 
author Borkowski, Bolesław

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Ekonometria i badania operacyjne podręcznik dla studiów licencjackich 
red. naukowa Gruszczyński, Marek

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Metody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel : statystyka i badania operacyjne / 


Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania /  


Available: (20); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Statystyka w zarządzaniu /
Autor Aczel, Amir D.

Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Wybór testów do weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznych /
author Jakowska-Suwalska, Katarzyna.

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań 
author Nowak, Edward

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card

Languages: