Lists > Zarządzanie finansami MŚP

| Select title to:
Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
author Bednarz, Joanna

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy 
author Bielawska, Aurelia

Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie : wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne 
author Łuczka, Teresa

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie : wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne 
author Łuczka, Teresa

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu
author Strużycki, Marian

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego : perspektywa przedsiębiorstwa /  
author Błach, Joanna.

Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : Publikacja polecana jest na szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz inne szkolenia 
author Gorczyńska, Maria.

Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card

Languages: