Lists > System zarządzania kryzysowego w administracji publicznej

| Select title to:
Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 6 grudnia 2006 roku 
author Piątek, Zbigniew

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie : terenowa administracja wojskowa we współpracy z administracją rządową i samorządową 
author Pietrek, Grzegorz

Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Zarządzanie kryzysem
author Regester, Michael

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej zarządzanie bezpieczeństwem 
author Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.

Series: Zarządzanie bezpieczeństwem Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : pojęcia, zagrożenia, system 
author Falecki, Janusz

Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card

Languages: