Listy > System zarządzania kryzysowego w administracji publicznej

| Zaznacz tytuł aby:
Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 6 grudnia 2006 roku 
autor Piątek, Zbigniew

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie : terenowa administracja wojskowa we współpracy z administracją rządową i samorządową 
autor Pietrek, Grzegorz

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (2); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Zarządzanie kryzysem
autor Regester, Michael

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej zarządzanie bezpieczeństwem 
autor Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.

Seria: Zarządzanie bezpieczeństwem Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : pojęcia, zagrożenia, system 
autor Falecki, Janusz

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (2); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Zamów Dodaj do schowka