Listy > Ochrona klientów imprez turystycznych w Unii Europejskiej

| Zaznacz tytuł aby:
Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta /
autor Grzesiek, Agnieszka.

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Wzorce umów w prawie polskim /
autor Bednarek, Małgorzata.

Seria: Monografie Prawnicze Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka