Listy > Nauka o państwie A

| Zaznacz tytuł aby:
Antologia tekstów filozoficznych
oprac. Kapias, Michał

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Demokracja zasady, procedury, instytucje 
autor Bankowicz, Marek

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Demokratyczne systemy i doktryny polityczne
autor Deszczyński, Przemysław

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Elementy nauki o państwie i polityce
autor Dubel, Lech

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Europejskie systemy polityczne
autor Deszczyński, Przemysław

Do wypożyczenia: (33); Wypożyczonych: (5); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke'a tradycja klasyczna i jej krytycy 
autor Korab-Karpowicz, W. Julian

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Jednostka a państwo na przestrzeni wieków
red. Radwanowicz-Wanczewska, Joanna

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym ich rola i miejsce w Unii Europejskiej 
red. Żelichowski, Ryszard

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Nauka o państwie i prawie
autor Kuciński, Jerzy

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Nauka o państwie współczesnym /
autor Sagan, Stanisław.

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Nauka o polityce podręcznik akademicki 
autor Gulczyński, Mariusz

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Państwa, regiony, świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej
red. Kamińska, Katarzyna

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Podstawy wiedzy o państwie i prawie /
red. naukowa Korybski, Andrzej.

Do wypożyczenia: (7); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Politologia
autor Heywood, Andrew

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Samorząd w Polsce istota, formy, zadania 
red. naukowy Wykrętowicz, Stanisław

Do wypożyczenia: (50); Wypożyczonych: (4); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania / 
red. naukowa Wykrętowicz, Stanisław.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Ustroje państw współczesnych
autor Pułło, Andrzej

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Ustroje państw współczesnych
autor Pułło, Andrzej

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Władza
autor Baszkiewicz, Jan

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka