Lists > Nauka o państwie A

| Select title to:
Antologia tekstów filozoficznych : część I /  


Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Demokracja zasady, procedury, instytucje 
author Bankowicz, Marek

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Demokratyczne systemy i doktryny polityczne
author Deszczyński, Przemysław.

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Elementy nauki o państwie i polityce
author Dubel, Lech

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Europejskie systemy polityczne /
author Deszczyński, Przemysław.

Available: (33); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke'a tradycja klasyczna i jej krytycy 
author Korab-Karpowicz, W. Julian

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Jednostka a państwo na przestrzeni wieków
red. Radwanowicz-Wanczewska, Joanna

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym : ich rola i miejsce w Unii Europejskiej /  
red. Żelichowski, Ryszard

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Nauka o państwie i prawie /
Autor Kuciński, Jerzy.

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Nauka o państwie współczesnym /
author Sagan, Stanisław.

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Nauka o polityce podręcznik akademicki 
author Gulczyński, Mariusz

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Państwa, regiony, świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej
red. Kamińska, Katarzyna

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Podstawy wiedzy o państwie i prawie /


Available: (5); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Politologia
author Heywood, Andrew

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania /  


Available: (49); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / 
red. naukowa Wykrętowicz, Stanisław.

Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Ustroje państw współczesnych
author Pułło, Andrzej

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Ustroje państw współczesnych
author Pułło, Andrzej

Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Władza
author Baszkiewicz, Jan

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card

Languages: