Listy > Gospodarka przestrzenna

| Zaznacz tytuł aby:
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym /
autor Nowakowska A.(red.)

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Zarządzanie w gospodarce przestrzennej
autor Gaczek, Wanda Maria

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka