Listy > Rynek pracy w teorii i praktyce gospodarowania

| Zaznacz tytuł aby:
Aktywizująca polityka społeczna : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 / 


Seria: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Ekonomia rynku pracy
red. Kotlorz, Dorota

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Makroekonomia /


Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Podstawy makroekonomii /


Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Polityka społeczna uwarunkowania i cele 
autor Orczyk, Józef

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Przemiany na współczesnym rynku pracy
red. naukowa Jarmołowicz, Wacław

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Skuteczne strategie wynagrodzeń tworzenie i zastosowanie 
autor Borkowska, Stanisława

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Struktury wynagradzania pracowników
autor Sekuła, Zofia

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Współczesna makroekonomia /
autor Lis, Stanisław.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka