Lists > Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego

| Select title to:
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
author Pieprzny, Stanisław

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-organizacyjnych Policji /


Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / 
Red. Jakubczak, Ryszard.

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / 


Available: (12); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów 
red. Jakubczak, Ryszard

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card

Languages: