Listy > Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego

| Zaznacz tytuł aby:
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
autor Pieprzny, Stanisław

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
autor Misiuk, Andrzej

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / 
Red. Jakubczak, Ryszard.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / 


Do wypożyczenia: (10); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (2); Akcje: Dodaj do schowka
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów 
red. Jakubczak, Ryszard

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Policja : organizacja i funkcjonowanie / 
autor Pieprzny, Stanisław.

Seria: Seria akademicka Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka