Listy > Ustrój organów bezpieczeństwa i porządku publicznego

| Zaznacz tytuł aby:
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
autor Pieprzny, Stanisław

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego : organizacja i funkcjonowanie / 


Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
autor Misiuk, Andrzej

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu / 
autor Gierszewski, Janusz.

Seria: Zarządzanie Bezpieczeństwem Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
Red. Paździor, Mariusz.

Seria: Skrypty Becka Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów : (od X wieku do współczesności) / 
autor Misiuk, Andrzej.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Policja : organizacja i funkcjonowanie / 
autor Pieprzny, Stanisław.

Seria: Seria akademicka Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
W cieniu służb : ze studiów nad bezpieczeństwem państwa / 


Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka