Listy > Bilansoznawstwo

| Zaznacz tytuł aby:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / 
autor Gabrusewicz, Wiktor.

Do wypożyczenia: (23); Wypożyczonych: (18); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
red. Skoczylas, Wanda

Do wypożyczenia: (3); Wypożyczonych: (2); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Elementy bilansoznawstwa zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz 
autor Paczuła, Czesław

Do wypożyczenia: (2); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Elementy bilansoznawstwa zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz 
autor Paczuła, Czesław

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Jak czytać sprawozdanie finansowe /
autor Świderska, Gertruda Krystyna.

Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Zamów Dodaj do schowka
Jednostkowe sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR
red. Jaruga, Alicja

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej :


Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej :


Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Podstawy analizy finansowej
autor Gabrusewicz, Wiktor

Do wypożyczenia: (4); Wypożyczonych: (5); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Podstawy analizy finansowej
autor Gabrusewicz, Wiktor

Do wypożyczenia: (18); Wypożyczonych: (8); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach
autor Czerny, Janusz

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw /
autor Czerny, Janusz.

Do wypożyczenia: (9); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa / 


Do wypożyczenia: (6); Wypożyczonych: (4); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane 
autor Gabrusewicz, Wiktor

Do wypożyczenia: (11); Wypożyczonych: (3); Tylko na miejscu: (0); Akcje: Dodaj do schowka