Lists > Bilansoznawstwo

| Select title to:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / 
author Gabrusewicz, Wiktor.

Available: (1); Checked out: (42); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
red. Skoczylas, Wanda

Available: (1); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Elementy bilansoznawstwa zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz 
author Paczuła, Czesław

Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Elementy bilansoznawstwa zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz 
author Paczuła, Czesław

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Jak czytać sprawozdanie finansowe /
author Świderska, Gertruda Krystyna.

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Jednostkowe sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR
red. Jaruga, Alicja

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej :


Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej :


Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Podstawy analizy finansowej
author Gabrusewicz, Wiktor

Available: (0); Checked out: (9); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card
Podstawy analizy finansowej
author Gabrusewicz, Wiktor

Available: (1); Checked out: (25); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach
author Czerny, Janusz

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw /
author Czerny, Janusz.

Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa / 


Available: (8); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane 
author Gabrusewicz, Wiktor

Available: (4); Checked out: (11); Not for loan: (0); Actions: Add to card

Languages: