Lists > Bilansoznawstwo

| Select title to:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / 
author Gabrusewicz, Wiktor.

Available: (19); Checked out: (24); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
red. Skoczylas, Wanda

Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Elementy bilansoznawstwa zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz 
author Paczuła, Czesław

Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Elementy bilansoznawstwa zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz 
author Paczuła, Czesław

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Jak czytać sprawozdanie finansowe /
author Świderska, Gertruda Krystyna.

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Jednostkowe sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR
red. Jaruga, Alicja

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej :


Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej :


Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Podstawy analizy finansowej /
author Gabrusewicz, Wiktor.

Available: (1); Checked out: (8); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Podstawy analizy finansowej /
author Gabrusewicz, Wiktor.

Available: (6); Checked out: (19); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach
author Czerny, Janusz

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw /
author Czerny, Janusz.

Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa / 


Available: (2); Checked out: (9); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa : jednostkowe i skonsolidowane /  
author Gabrusewicz, Wiktor.

Available: (5); Checked out: (10); Not for loan: (0); Actions: Add to card

Languages: