Lists > Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

| Select title to:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w polsce
red. Pocztowski, Aleksy

Available: (17); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Strategia personalna firmy
red. Juchnowicz, Marta

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
author Lundy, Olive

Available: (10); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Zarządzanie pracownikami Instrumenty polityki personalnej 
author Górska, Joanna

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to card
Zarządzanie strategiczne koncepcje-metody 
red. Krupski, Rafał

Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael

Available: (12); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael

Available: (7); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Zarządzanie zasobami ludzkimi strategie - procesy - metody 
author Pocztowski, Aleksy

Available: (17); Checked out: (11); Not for loan: (0); Actions: Add to card
Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Series: HR - Wolters Kluwer Available: (3); Checked out: (8); Not for loan: (1); Actions: Add to card
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /  
red. naukowa Król, Henryk.

Available: (0); Checked out: (10); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to card

Languages: