Listy > Bezpieczeństwo informacji

| Zaznacz tytuł aby:
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część ogólna / 


Do wypożyczenia: (2); Wypożyczonych: (1); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część szczegółowa / 


Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Bezpieczeństwo informacyjne /
autor Liderman, Krzysztof.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Ochrona danych osobowych : wybór zagadnień / 


Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Ochrona informacji niejawnych w praktyce /
autor Iwaszko, Borys.

Seria: "Informacja Publiczna" Biblioteka Do wypożyczenia: (3); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych : przykład metody analizy ryzyka opartej na gotowych macierzach / 
autor Anzel, Marek.

Do wypożyczenia: (1); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka
Ustawa o ochronie informacji niejawnych : komentarz / 
autor Stankowska, Iwona.

Seria: Komentarze Praktyczne : prawo administracyjne Do wypożyczenia: (0); Wypożyczonych: (0); Tylko na miejscu: (1); Akcje: Dodaj do schowka