Listy

Aby mieć możliwość tworzenia list zaloguj się:
Logowanie (Studenci, wykładowcy)
Logowanie (Pozostali czytlenicy)
Rodzaj studiów: Kierunek:
Specjalność:
Rok studiów:
Biblioteka Nazwa listyRodzaj studiówKierunekSpecjalnośćRok studiów Zawartość  
POZ Psychologiczne i socjologiczne aspekty terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 6) 4 tytuły  
CHO Administracja publiczna Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 36 tytułów  
POZ Administracja publiczna Uzup. Magisterskie Administracja II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Administracja publiczna 1 Inżynierskie Administracja II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Administracja publiczna I Licencjackie Administracja II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Administracja publiczna II Licencjackie Administracja II (semestr 4) 8 tytułów  
POZ Administracyjne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem III (semestr 6) 7 tytułów  
CHO Aktywizujące metody uczenia się Licencjackie Psychologia w Biznesie PDW 1 6 tytułów  
POZ Alternatywne rozstrzyganie sporów gospodarczych Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa hotelarskiego Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 12 tytułów  
POZ Analiza ekonomiczno-finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 14 tytułów  
POZ Analiza fundamentalna podmiotu gospodarczego Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 9 tytułów  
POZ Analiza rynku Licencjackie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 4 tytuły  
POZ Analiza rynku usług Spa&Wellness Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Analiza systemów informacyjnych Licencjackie Informatyka i Ekonometria II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Analiza systemów informatycznych Inżynierskie Informatyka II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Analiza techniczna i fundamentalna Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 4 tytuły  
POZ Animacja czasu wolnego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 6) 7 tytułów  
POZ Animacja czasu wolnego Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 tytułów  
CHO Antyterrorystyczny system ochrony RP Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 13 tytułów  
POZ Architektura komputerów Inżynierskie Informatyka I (semestr 2) 4 tytuły  
POZ Arkusz kalkulacyjny w finansach Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 1 tytuł  
POZ Audyt i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 9 tytułów  
POZ Audyt i kontrola w sektorze finansów publicznych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Badania marketingowe Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 4 tytuły  
POZ Badania operacyjne Inżynierskie Logistyka II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Bankowa procedura kredytowa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 4 tytuły  
POZ Bankowe rozliczenia pieniężne Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 7 tytułów  
POZ Bankowość Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 10 tytułów  
CHO Bankowość Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 10 tytułów  
POZ Bazy danych Inżynierskie Informatyka II-III (semestr 4-5) 2 tytuły  
CHO Bezpieczeństwo ekologiczne Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi 2 5 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 8 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo energetyczne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 4 tytuły  
POZ Bezpieczeństwo gospodarcze Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 6 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi 2 8 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo gospodarcze państwa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 4 tytuły  
CHO Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 3 tytuły  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 3 tytuły  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 2 tytuły  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy A Licencjackie Administracja I (semestr 1) 3 tytuły  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy Z Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 3 tytuły  
POZ Bezpieczeństwo i ochrona danych Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 5 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo imprez masowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 9 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo imprez masowych (KM) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 1 8 tytułów  
POZ Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny III (semestr 6) 2 tytuły  
POZ Bezpieczeństwo informacji Licencjackie Administracja Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 6) 7 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo instytucji finansowych Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 7 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo militarne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 9 tytułów  
POZ Bezpieczeństwo państwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 21 tytułów  
POZ Bezpieczeństwo społeczne Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 3 tytuły  
CHO Bezpieczeństwo społeczne i kulturowe Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi 2 2 tytuły  
POZ Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 1 tytuł  
CHO Bezpieczeństwo systemu bankowego Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 15 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo w aglomeracjach i konurbacjach Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 5 tytułów  
CHO Bezpieczeństwo w aglomeracjach i konurbacjach (KM) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 2 5 tytułów  
POZ Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne III (semestr 5) 6 tytułów  
POZ Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Bilansoznawstwo Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 14 tytułów  
POZ Biologiczne podstawy zachowań Licencjackie Psychologia w Biznesie I (semestr 1) 9 tytułów  
POZ Biznes plan Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 4 tytuły  
POZ Budowa i eksploatacja maszyn Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 2 tytuły  
POZ Budowanie ścieżek kariery zawodowej Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 2 tytuły  
POZ Business Mathematics Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 2 tytuły  
POZ Controlling Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ CRM – zarządzanie relacjami z klientami Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 8 tytułów  
POZ Decyzje kierownicze Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Developing Managerial Skills Licencjackie Zarządzanie International Business II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Dowodzenie w sytuacji kryzysowej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 5) 7 tytułów  
POZ Dysfunkcje w ZZL Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 6 tytułów  
CHO Działalność doradcza banków Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 19 tytułów  
POZ Edukacja przyrodnicza w turystyce Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Edukacja zdrowotna w turystyce i rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja czasu wolnego III (semestr 5) 9 tytułów  
POZ Efektywność marketingu Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 2 tytuły  
POZ Efektywność pracy zespołowej Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 4 tytuły  
CHO Efektywny przedsiębiorca Licencjackie Psychologia w Biznesie Konwersatorium monograficzne 1-2 23 tytułów  
CHO Efektywny przedsiębiorca Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 23 tytułów  
POZ Egzekucja w administracji Licencjackie Administracja Administracja i Finanse Samorządowe III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Ekonometryczne modele procesów giełdowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Inżynieria finansowa II (semestr 4) 7 tytułów  
POZ Ekonomia Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 11 tytułów  
POZ Ekonomia A Licencjackie Administracja I (semestr 2) 18 tytułów  
CHO Ekonomia behawioralna Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 11 tytułów  
CHO Ekonomia globalna Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 2 tytuły  
POZ Ekonomia globalna Licencjackie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 10 tytułów  
CHO Ekonomia globalna (FiR) Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 3 tytuły  
POZ Ekonomia HM Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 2) 17 tytułów  
POZ Ekonomia L Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 18 tytułów  
POZ Ekonomia TiR Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 19 tytułów  
POZ Ekonomia Z Licencjackie Zarządzanie POZ16100185 19 tytułów  
POZ Ekonomika w turystyce i rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Elementy prawa finansowego Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 5 tytułów  
CHO Elementy prawa finansowego Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 5 tytułów  
POZ Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Etyka prawnicza i biznesowa Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 2 tytuły  
POZ Etyka w biznesie Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 5 tytułów  
POZ Etyka w biznesie Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 4 tytuły  
POZ Etyka zawodowa Inżynierskie Logistyka 5 tytułów  
POZ Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 11 tytułów  
POZ Etyka Życia Publicznego Licencjackie Administracja I (semestr 2) 6 tytułów  
POZ Europejski system bankowy Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Ewolucja bezpieczeństwa wewnętrznego Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 7 tytułów  
CHO Filozofia Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 23 tytułów  
CHO Filozofia z elementami logiki Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 29 tytułów  
POZ Finanse Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 2) 5 tytułów  
Finanse 15 tytułów  
CHO Finanse Licencjackie Podstawowe i kierunkowe 1 15 tytułów  
POZ Finanse Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 6 tytułów  
POZ Finanse i gospodarka I Licencjackie Administracja I (semestr 2) 14 tytułów  
POZ Finanse i gospodarka II Licencjackie Administracja II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Finanse międzynarodowe Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Finanse III (semestr 6) 9 tytułów  
POZ Finanse międzynarodowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Uzup. Magisterskie Zarządzanie Przedsiębiorstwo Międzynarodowe II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Finanse przedsiębiorstw Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 7 tytułów  
CHO Finanse przedsiębiorstw (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 6 tytułów  
CHO Finanse przedsiębiorstw (PwB) Licencjackie Prawo w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 4 tytuły  
POZ Finanse przedsiębiorstw I Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 4 tytuły  
POZ Finanse przedsiębiorstwa Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 5) 6 tytułów  
POZ Finanse przedsiębiorstwa Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Finanse publiczne Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Finanse publiczne FiR Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 6 tytułów  
POZ Finanse publiczne i prawo finansowe Licencjackie Prawo w Biznesie III (semestr 5) 5 tytułów  
CHO Finanse publiczne i rynki finansowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 11 tytułów  
POZ Finanse samorządu terytorialnego Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Finanse samorządu terytorialnego Uzup. Magisterskie Zarządzanie Gospodarka Samorządowa i Rozwój Regionalny II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Finanse UE Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Finansowe instrumenty pochodne Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 4 tytuły  
POZ Fizjologia człowieka Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 6 tytułów  
CHO Fizyka (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 12 tytułów  
CHO Fizyka (L) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 12 tytułów  
POZ Fundusze Europejskie i zarządzanie projektami Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 6 tytułów  
POZ Fundusze inwestycyjne Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Bankowość i Usługi Finansowe II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Funkcjonowanie i organizacja obiektu SPA i Wellness Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 5) 3 tytuły  
POZ Funkcjonowanie organizacji sektora publicznego Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 5 tytułów  
CHO Geografia Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 13 tytułów  
POZ Geografia i kartografia turystyczna Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 11 tytułów  
POZ Geografia turystyczna Europy Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 8 tytułów  
POZ Geografia turystyczna świata Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 6 tytułów  
POZ Gerontologia a turystyka i rekreacja Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 12 tytułów  
POZ Globalne łańcuchy i sieci dostaw Inżynierskie Logistyka Logistyka i spedycja międzynarodowa III (semestr 5) 13 tytułów  
POZ Gospodarka komunalna Licencjackie Administracja III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Gospodarka komunalna Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Gospodarka komunalna Uzup. Magisterskie Zarządzanie Gospodarka Samorządowa i Rozwój Regionalny II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Gospodarka magazynowa Licencjackie Logistyka Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach III (semestr 6) 5 tytułów  
POZ Gospodarka przestrzenna Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 2 tytuły  
POZ Gospodarka światowa Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 4 tytuły  
CHO Grafika inżynierska (IZ) Inżynierskie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 10 tytułów  
CHO Grafika inżynierska (L) Inżynierskie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 10 tytułów  
POZ Grafika projektowa Inżynierskie Informatyka Multimedia i Grafika Komputerowa III (semestr 5) 3 tytuły  
POZ Gry i zabawy animacyjne Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja Czasu Wolnego III (semestr 6) 2 tytuły  
POZ Handel zagraniczny Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 4) 2 tytuły  
CHO Historia instytucji politycznych Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 1 17 tytułów  
POZ Historia kultury Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 3 tytuły  
CHO Historia najnowsza w zarysie Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 16 tytułów  
CHO Historia Polski Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 15 tytułów  
POZ Historia stosunków międzynarodowych Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 8 tytułów  
POZ Historia sztuki i architektury Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 6 tytułów  
POZ Historia terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi II (semestr 4) 8 tytułów  
POZ Historia wojen i wojskowości Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 8 tytułów  
POZ Historia współczesna Licencjackie Administracja I (semestr 2) 9 tytułów  
POZ Hotelarstwo Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 4 tytuły  
CHO Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 6 tytułów  
POZ Informatyka w zarządzaniu Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Informatyka w zarządzaniu logistycznym Inżynierskie Logistyka IV (semestr 7) 5 tytułów  
CHO Infrastruktura krytyczna Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 2 tytuły  
POZ Infrastruktura krytyczna państwa i jej ochrona Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Innowacyjne usługi finansowe Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Bankowość i Usługi Finansowe II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Instrukcja kancelaryjna Licencjackie Administracja Administracja i Finanse Samorządowe III (semestr 6) 2 tytuły  
POZ Instrumenty pochodne Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Inżynieria finansowa II (semestr 4) 7 tytułów  
POZ Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 6 tytułów  
CHO Integracja europejska Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 1 3 tytuły  
CHO Integracja gospodarcza w Europie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 3 tytuły  
POZ Inteligencja emocjonalna w biznesie Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 3 tytuły  
POZ Interaktywna edukacja zdrowotna w rekreacji Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 5 tytułów  
POZ International Business Environment Licencjackie Zarządzanie International Business III (semestr 5) 2 tytuły  
POZ International Business Negotiations Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ International Strategy and Business Operations Licencjackie Zarządzanie International Business III (semestr 6) 2 tytuły  
POZ Inżynieria systemów i analiza systemowa Licencjackie Logistyka II (semestr 3) 2 tytuły  
CHO Inżynieria systemów i analiza systemowa (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 2 tytuły  
CHO Inżynieria systemów i analiza systemowa (L) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 9 tytułów  
POZ Kierowanie zespołem Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Zarządzanie III (semestr 5) 7 tytułów  
CHO Kodeks postępowania administracyjnego w zarysie Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 4 tytuły  
POZ Komunikacja i negocjacje Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 1) 5 tytułów  
POZ Komunikacja i negocjacje Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 8 tytułów  
CHO Komunikacja i negocjacje w biznesie Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 16 tytułów  
POZ Komunikacja i negocjacje w biznesie Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 9 tytułów  
POZ Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu zasobami ludzkimi Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 2 tytuły  
CHO Komunikacja międzykulturowa (BN) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 2 7 tytułów  
CHO Komunikacja międzykulturowa (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Konwersatorium monograficzne 1 7 tytułów  
POZ Komunikacja społeczna Licencjackie Psychologia w biznesie I (semestr 1) 22 tytułów  
POZ Komunikacja społeczna A Licencjackie Administracja I (semestr 1) 6 tytułów  
POZ Komunikacja społeczna w turystyce Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 9 tytułów  
POZ Komunikacja społeczna Z Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 21 tytułów  
POZ Komunikacja w biznesie Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 5 tytułów  
CHO Komunikacja w sytuacjach kryzysowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 20 tytułów  
CHO Koncepcje psychologiczne człowieka Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 7 tytułów  
POZ Koncepcje zarządzania Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 9 tytułów  
POZ Konflikt w organizacji Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 3 tytuły  
CHO Korpus służby cywilnej we współczesnej administracji Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 15 tytułów  
POZ Krajowy system ratowniczy Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Krajoznawstwo Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Kredyty i gwarancje bankowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 4 tytuły  
CHO Kredyty i gwarancje bankowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 2 12 tytułów  
POZ Kreowanie marki Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Marketing regionów II (semestr 3) 8 tytułów  
POZ Kryminalistyka Jedn. Magisterskie Prawo IV (semestr 8) 5 tytułów  
CHO Kryminologia Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 2 3 tytuły  
CHO Kształtowanie się porządku pozimnowojennego Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 12 tytułów  
POZ Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 7 tytułów  
POZ Kultura organizacyjna Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem III (semestr 5) 3 tytuły  
POZ Kultura organizacyjna firmy Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Zarządzanie III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Kultury i regiony świata Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 4 tytuły  
CHO Kurs inspiracji Licencjackie Wykład monograficzny 2 tytuły  
POZ Logika Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 1) 4 tytuły  
CHO Logistyka Uzup. Magisterskie Zarządzanie Logistyka w biznesie 2 13 tytułów  
POZ Logistyka handlu elektronicznego Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 1 tytuł  
CHO Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 3 9 tytułów  
CHO Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 3 10 tytułów  
POZ Logistyka miejska Licencjackie Logistyka Logistyka handlu i dystrybucji III (semestr 5) 8 tytułów  
CHO Logistyka w akcjach i operacjach humanitarnych Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie kryzysowe 2 4 tytuły  
CHO Logistyka w sytuacjach kryzysowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 9 tytułów  
POZ Logistyka w turystyce Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Logistyka w zarządzaniu kryzysowym Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe II (semestr 4) 7 tytułów  
POZ Logistyka zaopatrzenia Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 5 tytułów  
CHO Lokalne systemy zarządzania kryzysowego Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 8 tytułów  
POZ M5_Sieci komputerowe Inżynierskie Informatyka II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Magazynowanie i zarządzanie zapasami Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Makroekonomia Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 9 tytułów  
CHO Marketing Licencjackie Prawo w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 8 tytułów  
POZ Marketing Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 5 tytułów  
CHO Marketing bankowy Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 3 tytuły  
CHO Marketing i badania marketingowe Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 1 7 tytułów  
POZ Marketing usług Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie organizacjami sektora publicznego II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Marketing usług hotelarskich Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Marketing usług logistycznych Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 1 tytuł  
POZ Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 9 tytułów  
POZ Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 6) 7 tytułów  
POZ Marketing z elementami badań marketingowych Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 5 tytułów  
CHO Matematyka Licencjackie Podstawowe i kierunkowe 1 17 tytułów  
CHO Matematyka Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 17 tytułów  
POZ Matematyka Inżynierskie Logistyka I (semestr 1-2) 7 tytułów  
POZ Matematyka dyskretna Inżynierskie Informatyka I (semestr 2) 3 tytuły  
CHO Matematyka finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 13 tytułów  
POZ Matematyka w finansach Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 6 tytułów  
CHO Media a terroryzm Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 8 tytułów  
POZ Media w reklamie Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 10 tytułów  
POZ Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów społecznych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny III (semestr 6) 10 tytułów  
CHO Metodologia badań nad bezpieczeństwem Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 5 tytułów  
CHO Metodologia badań psychologicznych Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 11 tytułów  
POZ Metodologia nauk Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 5 tytułów  
POZ Metodologia nauk ekonomicznych Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 5 tytułów  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 5 tytułów  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 5 tytułów  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 11 tytułów  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (L) Inżynierskie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 1 11 tytułów  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (PED) Licencjackie Pedagogika Podstawowe i kierunkowe 1 6 tytułów  
POZ Metody i formy działalności terrorystycznej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi II (semestr 4) 8 tytułów  
CHO Metody i formy działalności terrorystycznej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 9 tytułów  
POZ Metody i techniki pracy animatora Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja Czasu Wolnego III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Metody i ścieżki rozwoju pracowników Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 5 tytułów  
POZ Metody ilościowe w biznesie Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 7 tytułów  
POZ Metody oceny zdolności kredytowej Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Metodyka krajoznawstwa Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Metodyka pracy magisterskiej Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 2 tytuły  
POZ Metodyka pracy magisterskiej Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 4 tytuły  
POZ Metodyka pracy magisterskiej Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 2 tytuły  
POZ Metrologia Licencjackie Inżynieria Zarządzania I (semestr 2) 3 tytuły  
POZ Miasto jako przestrzeń turystyczna Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 3 tytuły  
CHO Mikroekonomia Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 48 tytułów  
CHO Mikroekonomia Licencjackie Podstawowe i kierunkowe 1 48 tytułów  
POZ Mikroekonomia Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 17 tytułów  
POZ Międzynarodowe negocjacje biznesowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 9 tytułów  
POZ Międzynarodowe organy wymiaru sprawiedliwości Licencjackie Administracja Administracja w wymiarze sprawiedliwości III (semestr 6) 3 tytuły  
CHO Międzynarodowe rynki i organizacje finansowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 9 tytułów  
CHO Międzynarodowe stosunki gospodarcze Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 5 tytułów  
POZ Międzynarodowe stosunki gospodarcze Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 4) 8 tytułów  
POZ Międzynarodowe stosunki gospodarcze FiR Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 7 tytułów  
POZ Międzynarodowe stosunki kulturalne Licencjackie Handel międzynarodowy III (semestr 6) 5 tytułów  
CHO Międzynarodowe stosunki polityczne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 26 tytułów  
POZ Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 4) 20 tytułów  
POZ Międzynarodowy ruch turystyczny Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 4 tytuły  
POZ Modern Economics Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 4 tytuły  
POZ Motywowanie siebie i innych Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 7 tytułów  
POZ Myśl filozoficzno-społeczna Licencjackie Administracja I (semestr 1) 9 tytułów  
POZ Myślenie twórcze w organizacji Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 11 tytułów  
CHO Najnowsza historia gospodarcza Polski Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 4 tytuły  
POZ Narzędzia komunikacji w biznesie Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 20 tytułów  
POZ Nauka o państwie Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 10 tytułów  
POZ Nauka o państwie A Licencjackie Administracja I (semestr 1) 19 tytułów  
POZ Nauki społeczne Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Nauki społeczne Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 8 tytułów  
POZ Negocjacje międzynarodowe Licencjackie Handel międzynarodowy III (semestr 6) 9 tytułów  
CHO Negocjacje na rynku międzynarodowym (BN) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 1 6 tytułów  
CHO Negocjacje na rynku międzynarodowym (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Konwersatorium monograficzne 1-2 6 tytułów  
POZ Negocjacje w biznesie Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 5 tytułów  
POZ Negocjacje w biznesie Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 6 tytułów  
POZ Neuromarketing Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 3 tytuły  
CHO Normalizacja i zarządzanie jakością Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 5 tytułów  
POZ Normalizacja i zarządzanie jakością Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 4 tytuły  
CHO Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 12 tytułów  
POZ Nowoczesne metody zarządzania hotelem Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 6) 5 tytułów  
POZ Obrona cywilna Licencjackie Administracja Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 6) 5 tytułów  
POZ Obrona narodowa Licencjackie Administracja Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 5) 7 tytułów  
CHO Obsługa finansów i zarządzanie rozliczeniami w MŚP Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 Pusta  
POZ Obsługa informatyczna kadr i płac Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 3 tytuły  
POZ Obsługa klienta i techniki sprzedaży Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa Ruchu Turystycznego III (semestr 6) 8 tytułów  
POZ Obsługa ruchu turystycznego Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 8 tytułów  
POZ Ocena ekonomiczna inwestycji rzeczowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 4 tytuły  
POZ Ocena wyników działalności gospodarczej Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 13 tytułów  
CHO Ochrona baz danych i programów komputerowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 4 tytuły  
POZ Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Finanse III (semestr 5) 10 tytułów  
POZ Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 7 tytułów  
POZ Ochrona granic Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe III (semestr 6) 8 tytułów  
POZ Ochrona klientów imprez turystycznych w Unii Europejskiej Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 2 tytuły  
CHO Ochrona osób, mienia i obiektów użyteczności publicznej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 10 tytułów  
POZ Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 4) 4 tytuły  
CHO Ochrona własności intelektualnej Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 19 tytułów  
CHO Ochrona własności intelektualnej (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 19 tytułów  
POZ Ochrona zdrowia w turystyce Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 10 tytułów  
POZ Ochrona środowiska naturalnego Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 1 tytuł  
POZ Odnowa biologiczna Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 6 tytułów  
CHO Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 2 tytuły  
POZ Operacje i techniki operacyjne Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Optymalizacja i symulacja procesów logistycznych Licencjackie Logistyka Logistyka handlu i dystrybucji III (semestr 6) 7 tytułów  
CHO Ordynacja podatkowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 4 tytuły  
POZ Ordynacja podatkowa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Organizacja i ekonomika transportu Licencjackie Logistyka II (semestr 3) 8 tytułów  
POZ Organizacja i funkcjonowanie biura podróży Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek III (semestr 5) 3 tytuły  
POZ Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Menedżer rekreacji II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Organizacja ochrony i obrony narodowej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny III (semestr 6) 4 tytuły  
CHO Organizacja rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 10 tytułów  
POZ Organizacja rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Organizacja spotkań biznesowych i konferencyjnych Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Pedagogika czasu wolnego Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 12 tytułów  
POZ Pierwsza pomoc Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Pilotaż i przewodnictwo turystyczne Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 6) 9 tytułów  
POZ Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw I (semestr 2) 5 tytułów  
POZ Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 6 tytułów  
POZ Planowanie w biznesie Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 9 tytułów  
POZ Platformy e-commerce I Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 4 tytuły  
POZ Podatki Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 4 tytuły  
POZ Podatki dochodowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 2 tytuły  
POZ Podatki i opłaty lokalne Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 14 tytułów  
POZ Podatki i opłaty lokalne Licencjackie Administracja Administracja i finanse samorządowe III (semestr 5) 3 tytuły  
POZ Podatki w UE Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Podejmowanie decyzji kierowniczych Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem III (semestr 5) 3 tytuły  
POZ Podstawy animacji czasu wolnego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja Czasu Wolnego II (semestr 4) 4 tytuły  
CHO Podstawy biologiczne funkcjonowania człowieka Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 8 tytułów  
POZ Podstawy budownictwa Licencjackie Zarządzanie Gospodarka Nieruchomościami III (semestr 5) 6 tytułów  
POZ Podstawy dietetyki Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 4 tytuły  
CHO Podstawy ekonomii Licencjackie 1 57 tytułów  
POZ Podstawy ekonomii Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 19 tytułów  
POZ Podstawy ekonomii Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 15 tytułów  
POZ Podstawy ekonomii Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 2) 19 tytułów  
POZ Podstawy ekonomii Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 17 tytułów  
CHO Podstawy ekonomii (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 50 tytułów  
CHO Podstawy ekonomii (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 27 tytułów  
CHO Podstawy finansów (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 11 tytułów  
CHO Podstawy finansów (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 1 11 tytułów  
CHO Podstawy finansów publicznych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 6 tytułów  
POZ Podstawy fizjoterapii Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 5) 11 tytułów  
CHO Podstawy komunikacji Licencjackie 10 tytułów  
CHO Podstawy komunikacji i negocjacji Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 10 tytułów  
CHO Podstawy komunikacji i negocjacji Licencjackie Pedagogika Podstawowe i kierunkowe 1 12 tytułów  
POZ Podstawy kryminologii i kryminalistyki Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Podstawy logistyki Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 7 tytułów  
CHO Podstawy makroekonomii Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 30 tytułów  
POZ Podstawy marketingu Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 8 tytułów  
CHO Podstawy marketingu Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 5 tytułów  
POZ Podstawy marketingu i badań marketingowych Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 5 tytułów  
POZ Podstawy masażu leczniczego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 6) 7 tytułów  
POZ Podstawy medycyny podróży Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 6 tytułów  
CHO Podstawy nauki i teorii o bezpieczeństwie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 8 tytułów  
POZ Podstawy pracy coachingowej Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 7 tytułów  
POZ Podstawy prawa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 3 tytuły  
CHO Podstawy prawa Licencjackie 1 9 tytułów  
POZ Podstawy prawa Licencjackie Logistyka II (semestr 3) 1 tytuł  
CHO Podstawy prawa (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 9 tytułów  
POZ Podstawy prawa administracyjnego Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 4 tytuły  
POZ Podstawy prawa cywilnego i karnego Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Podstawy prawa I Licencjackie Administracja I (semestr 1) 4 tytuły  
POZ Podstawy prawa II Licencjackie Administracja I (semestr 2) 7 tytułów  
POZ Podstawy prawa podatkowego Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 tytułów  
CHO Podstawy prawa pracy Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 7 tytułów  
POZ Podstawy prawa w logistyce Inżynierskie Logistyka 3 tytuły  
POZ Podstawy prawa_HM Licencjackie Handel Międzynarodowy I-II (semestr 1-3) 4 tytuły  
POZ Podstawy prawne działalności hotelarskiej Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 5) 4 tytuły  
CHO Podstawy prawne zarządzania kryzysowego Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie kryzysowe 2 6 tytułów  
CHO Podstawy prawne zwalczania terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 6 tytułów  
POZ Podstawy prawne zwalczania terroryzmu w Polsce i na świecie Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 5) 6 tytułów  
POZ Podstawy programowania Inżynierskie Informatyka I (semestr 1) 4 tytuły  
POZ Podstawy projektowania Inżynierskie Informatyka III (semestr 5) 7 tytułów  
CHO Podstawy projektowania inżynierskiego (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 5 tytułów  
CHO Podstawy projektowania inżynierskiego (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 2 tytuły  
POZ Podstawy projektowania stron internetowych Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 5 tytułów  
POZ Podstawy psychologii Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 8 tytułów  
CHO Podstawy psychologii (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 22 tytułów  
CHO Podstawy psychologii (PED) Licencjackie Pedagogika Podstawowe i kierunkowe 1 10 tytułów  
POZ Podstawy rachunkowości Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 7 tytułów  
POZ Podstawy rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 7 tytułów  
POZ Podstawy rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 4 tytuły  
podstawy socjologii Pusta  
CHO Podstawy socjologii Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 20 tytułów  
podstawy socjologii 3 tytuły  
POZ Podstawy socjologii Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 2) 9 tytułów  
CHO Podstawy socjologii (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 21 tytułów  
POZ Podstawy turystyki Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 12 tytułów  
POZ Podstawy zagospodarowania turystycznego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek III (semestr 5) 9 tytułów  
POZ Podstawy zarządzania Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 8 tytułów  
CHO Podstawy zarządzania Licencjackie 1 13 tytułów  
POZ Podstawy zarządzania Inżynierskie Inżynieria Zarządzania I (semestr 1) 10 tytułów  
POZ Podstawy zarządzania Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 8 tytułów  
CHO Podstawy zarządzania (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 13 tytułów  
CHO Podstawy zarządzania (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 13 tytułów  
POZ Podstawy zarządzania BW Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 9 tytułów  
POZ Podstawy zarządzania I Inżynierskie Informatyka I (semestr 2) 13 tytułów  
POZ Podstawy zarządzania TiR Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 10 tytułów  
POZ Podstawy zarządzania Z Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 16 tytułów  
POZ Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe III (semestr 5) 4 tytuły  
CHO Polityka gospodarcza Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 16 tytułów  
POZ Polityka gospodarcza Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 2) 4 tytuły  
CHO Polityka i strategie bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 7 tytułów  
POZ Polityka turystyczna Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Polityka wspierania MSP Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 4 tytuły  
CHO Polityka zrównoważonego rozwoju w dobie globalizacji Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi 2 4 tytuły  
POZ Polska polityka zagraniczna Licencjackie Handel międzynarodowy III (semestr 5) 7 tytułów  
POZ Polski system finansowy Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Inżynieria finansowa II (semestr 3) 4 tytuły  
CHO Polski system podatkowy cz. 1 Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 6 tytułów  
CHO Polski system podatkowy cz. 2 Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 9 tytułów  
POZ Portfel inwestycyjny Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 9 tytułów  
CHO Postępowanie administracyjne Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 2 1 tytuł  
POZ Postępowanie administracyjne Licencjackie Prawo w Biznesie III (semestr 6) 6 tytułów  
POZ Postępowanie cywilne Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 4) 14 tytułów  
POZ Postępowanie cywilne Jedn. Magisterskie Prawo II (semestr 4) 14 tytułów  
CHO Postępowanie egzekucyjne w sprawach podatkowych Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 2 tytuły  
POZ Pozafinansowe motywowanie pracowników Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi III (semestr 5) 8 tytułów  
POZ Pozakredytowe finansowanie działalności przedsiębiorstw Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 4 tytuły  
CHO Pozarządowe formy bezpieczeństwa Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 11 tytułów  
POZ Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 2 tytuły  
POZ Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 2 tytuły  
CHO Pragmatyka służbowa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 19 tytułów  
POZ Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 8 tytułów  
CHO Prawa człowieka we współczesnym świecie Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 7 tytułów  
POZ Prawna ochrona pracy Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 4 tytuły  
POZ Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 5 tytułów  
POZ Prawne aspekty zarządzania projektami Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 1 tytuł  
CHO Prawne podstawy bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 10 tytułów  
CHO Prawne podstawy funkcjonowania społeczności lokalnych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 7 tytułów  
CHO Prawne podstawy systemu obrony RP Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 2 tytuły  
CHO Prawno-organizacyjne podstawy działalności MŚP Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 2 2 tytuły  
POZ Prawo Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 3 tytuły  
POZ Prawo administracyjne I Licencjackie Administracja II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Prawo administracyjne II Licencjackie Administracja II (semestr 4) 4 tytuły  
CHO Prawo administracyjne z elementami postępowania administracyjnego Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 5 tytułów  
CHO Prawo bankowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 1 tytuł  
POZ Prawo cywilne Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 6 tytułów  
POZ Prawo cywilne. Część ogólna Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 3 tytuły  
POZ Prawo cywilne. Prawo rzeczowe Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Prawo cywilne. Zobowiązania Jedn. Magisterskie Prawo II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Prawo europejskie ustrojowe Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 3 tytuły  
CHO Prawo gospodarcze Uzup. Magisterskie Zarządzanie (SUM online) Podstawowe i kierunkowe 1 4 tytuły  
POZ Prawo gospodarcze Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Prawo gospodarcze Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 8 tytułów  
POZ Prawo gospodarcze Licencjackie Zarządzanie II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Prawo handlowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Prawo I Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 4 tytuły  
POZ Prawo II Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 8 tytułów  
POZ Prawo karne gospodarcze Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Finanse III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Prawo karne skarbowe Licencjackie Administracja Administracja Podatkowa III (semestr 6) 1 tytuł  
POZ Prawo konstytucyjne Licencjackie Prawo I (semestr 1) 9 tytułów  
POZ Prawo konstytucyjne Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 9 tytułów  
POZ Prawo międzynarodowe prywatne Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 4 tytuły  
POZ Prawo międzynarodowe publiczne Jedn. Magisterskie Prawo IV (semestr 8) 7 tytułów  
POZ Prawo międzynarodowe publiczne Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Prawo pracy Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 1 tytuł  
POZ Prawo pracy Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Prawo prywatne Licencjackie Administracja II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Prawo spółek handlowych Licencjackie Prawo w Biznesie III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Prawo Unii Europejskiej Inżynierskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Prawo Unii Europejskiej Z Jedn. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Prawo w gospodarce Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 6 tytułów  
POZ Prawo w sektorze publicznym Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie organizacjami sektora publicznego II (semestr 4) 10 tytułów  
POZ Prawo w turystyce i rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Prawo własności intelektualnej Jedn. Magisterskie Prawo IV (semestr 8) 2 tytuły  
POZ Prawoznawstwo Licencjackie Prawo I (semestr 1) 6 tytułów  
POZ Prawoznawstwo i logika Licencjackie Administracja I (semestr 1) 4 tytuły  
POZ Probabilistyka i statystyka Inżynierskie Informatyka II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Procedury i ubezpieczenia w nieruchomościach Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Procedury karne i cywilne Licencjackie Administracja Administracja w wymiarze sprawiedliwości III (semestr 5) 9 tytułów  
POZ Produkt turystyczny i rekreacyjny Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 3 tytuły  
POZ Programowanie obiektowe Licencjackie Informatyka inżynierska II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Programowanie zaawansowane Inżynierskie Informatyka II (semestr 4) 7 tytułów  
POZ Projektowanie aplikacji internetowych Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 3 tytuły  
POZ Projektowanie baz danych Inżynierskie Logistyka IV (semestr 7) 8 tytułów  
POZ Projektowanie graficzne Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 8 tytułów  
POZ Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 7 tytułów  
POZ Projektowanie i zarządzanie infrastrukturą logistyczną Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 6 tytułów  
POZ Projektowanie interfejsów użytkownika Inżynierskie Informatyka III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Projektowanie procesów Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 6) 3 tytuły  
CHO Projektowanie procesów Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 3 3 tytuły  
POZ Projektowanie procesów logistycznych Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 6 tytułów  
CHO Projektowanie procesów logistycznych Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 3 8 tytułów  
POZ Projektowanie procesów technologicznych i technologia maszyn Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 6) 2 tytuły  
POZ Projektowanie przestrzennych sieci logistycznych Inżynierskie Logistyka II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Projektowanie sesji coachingowej Uzup. Magisterskie Zarządzanie 6 tytułów  
POZ Projektowanie systemów informatycznych Inżynierskie Informatyka III (semestr 5) 7 tytułów  
POZ Promocja zdrowia w miejscu pracy Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 8 tytułów  
POZ Protokół dyplomatyczny Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 10 tytułów  
POZ Przeciwdziałanie patologiom w organizacji Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 5 tytułów  
CHO Przeciwdziałanie patologiom w społecznościach lokalnych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 5 tytułów  
CHO Przeciwdziałanie patologiom w społecznościach lokalnych (WM) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 2 6 tytułów  
POZ Przedsiębiorczość Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Przedsiębiorczość Inżynierskie Informatyka II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Przedsiębiorstwo hotelarskie jako model biznesu Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 2 tytuły  
POZ Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem III (semestr 6) 6 tytułów  
POZ Przestępczość zorganizowana Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Przetwarzanie danych multimedialnych Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 4 tytuły  
POZ Przewozy specjalne Licencjackie Logistyka Logistyka i spedycja międzynarodowa III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Przygotowanie do rynku pracy Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 1 tytuł  
POZ Przywództwo Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 11 tytułów  
POZ Psychologia bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 5 tytułów  
POZ Psychologia biznesu Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Zarządzanie III (semestr 6) 8 tytułów  
CHO Psychologia społeczna (PED) Licencjackie Pedagogika Podstawowe i kierunkowe 2 21 tytułów  
CHO Psychologia społeczna (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 27 tytułów  
POZ Psychologia w marketingu Licencjackie Zarządzanie Psychologia w zarządzaniu II (semestr 4) 4 tytuły  
CHO Psychologia w sytuacjach zagrożenia Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie kryzysowe 2 17 tytułów  
POZ Psychologia w turystyce Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 10 tytułów  
POZ Psychologia w zarządzaniu Licencjackie Administracja II (semestr 3) 10 tytułów  
POZ Psychologia zarządzania Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 6 tytułów  
POZ Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji Licencjackie Zarządzanie Psychologia w zarządzaniu II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Psychospołeczne problemy organizacji Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 10 tytułów  
POZ Psychospołeczne wywieranie wpływu Licencjackie Zarządzanie Psychologia w Zarządzaniu II (semestr 4) 8 tytułów  
POZ Public relations Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Zarządzanie III (semestr 5) 12 tytułów  
POZ Public Relations Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Rachunek kosztów Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 6 tytułów  
CHO Rachunkowość Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 22 tytułów  
CHO Rachunkowość bankowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 2 tytuły  
POZ Rachunkowość bankowa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Rachunkowość budżetowa A Licencjackie Administracja II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Rachunkowość budżetowa FiR Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse Publiczne i Podatki II (semestr 3) 5 tytułów  
CHO Rachunkowość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 9 tytułów  
POZ Rachunkowość finansowa Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Rachunkowość finansowa Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 7 tytułów  
CHO Rachunkowość finansowa (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 2 6 tytułów  
POZ Rachunkowość finansowa I Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 3 tytuły  
POZ Rachunkowość grup kapitałowych FiR Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Rachunkowość grup kapitałowych Z Uzup. Magisterskie Zarządzanie Przedsiębiorstwo Międzynarodowe II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 5 tytułów  
CHO Rachunkowość obrotu materiałowego i towarowego Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 6 tytułów  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 4) 1 tytuł  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Logistyka II (semestr 4) 1 tytuł  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 1 tytuł  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Administracja III (semestr 6) 1 tytuł  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 1 tytuł  
POZ Rachunkowość podatkowa II Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Rachunkowość w biznesie Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 4 tytuły  
POZ Rachunkowość w centrum usług wspólnych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 2 tytuły  
POZ Rachunkowość zarządcza FiR Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 9 tytułów  
POZ Rachunkowość zarządcza Z Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 13 tytułów  
POZ Regiony turystyczne Polski Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 7 tytułów  
POZ Regiony turystyczne świata Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 10 tytułów  
POZ Regiony turystyczno-uzdrowiskowe Polski Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Regiony turystyczno-uzdrowiskowe świata Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 11 tytułów  
POZ Reklama Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 3 tytuły  
POZ Reklama Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 3 tytuły  
POZ Rekreacja kulturalna Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja Czasu Wolnego III (semestr 6) 1 tytuł  
POZ Rewizja finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 7 tytułów  
CHO Rewizja finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 3 Pusta  
POZ Rola mediów w sytuacji kryzysowej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe III (semestr 5) 18 tytułów  
POZ Rozwój umiejętności trenerskich Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 6 tytułów  
POZ Rynek finansowy Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 8 tytułów  
POZ Rynek pracy i zatrudnienie Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Rynek pracy w teorii i praktyce gospodarowania Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 9 tytułów  
POZ Rynki finansowe Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 8 tytułów  
POZ Różnice kulturowe w logistyce Inżynierskie Logistyka 1 tytuł  
CHO Samorząd w państwach europejskich Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 2 3 tytuły  
CHO Samorząd w systemie bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 3 tytuły  
POZ Seminarium dyplomowe Inżynierskie Logistyka III (semestr 5-7) 2 tytuły  
POZ Seminarium magisterskie Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 9 tytułów  
POZ Shopper marketing – zarządzanie punktem sprzedaży Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 11 tytułów  
POZ Socjologia Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 6 tytułów  
POZ Socjologia czasu wolnego Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 13 tytułów  
POZ Socjologia w turystyce i rekreacji Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 9 tytułów  
POZ Sposoby inwestowania w nieruchomości Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Sposoby wyceny nieruchomości Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 1 tytuł  
POZ Społeczna odpowiedzialność biznesu Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 7 tytułów  
CHO Sprawozdawczość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 3 5 tytułów  
POZ Sprawozdawczość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 4 tytuły  
POZ Sprawozdawczość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Standardy rachunkowości Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 2 tytuły  
POZ Statystyka Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 2) 7 tytułów  
CHO Statystyka i ekonometria (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 10 tytułów  
CHO Statystyka i ekonometria (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 2 12 tytułów  
POZ Statystyka i elementy badań operacyjnych Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Statystyka matematyczna Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Statystyka opisowa Licencjackie Zarządzanie II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Statystyka w finansach Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 6 tytułów  
CHO Statystyka z elementami badań operacyjnych (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 3 13 tytułów  
CHO Statystyka z elementami badań operacyjnych (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 3 32 tytułów  
POZ Sterowanie procesami logistycznymi Inżynierskie Logistyka II (semestr 4) 5 tytułów  
CHO Stosunki pracownicze służby cywilnej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 2 tytuły  
POZ Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II (semestr 4) 10 tytułów  
POZ Strategie bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 11 tytułów  
POZ Strategie innowacji Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 11 tytułów  
POZ Strategie marketingowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 9 tytułów  
POZ Strategie marketingowe na rynku usług spa i wellness Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Menedżer Obiektów Spa i Wellness II (semestr 4) 9 tytułów  
POZ Strategie podatkowe w przedsiębiorstwie Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Strategie przedsiębiorstw handlowych Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Strategie rozwoju regionalnego Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Strategie rozwoju regionalnego Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 4 tytuły  
POZ Struktura i funkcjonowanie obrony cywilnej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 6) 2 tytuły  
POZ Superterroryzm i terroryzm millenarystyczny Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 6) 5 tytułów  
CHO System bezpieczeństwa narodowego Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 10 tytułów  
POZ System finansowy Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 4 tytuły  
CHO System finansów publicznych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 10 tytułów  
CHO System konstytucyjny RP w zarysie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 10 tytułów  
POZ System podatkowy w Polsce Licencjackie Administracja Administracja Podatkowa III (semestr 5) 2 tytuły  
CHO System zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 5 tytułów  
CHO Systemy bankowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 6 tytułów  
POZ Systemy informacyjne w zarządzaniu Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 11 tytułów  
CHO Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 6 tytułów  
CHO Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 6 tytułów  
POZ Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 4 tytuły  
CHO Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 6 tytułów  
CHO Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 3 6 tytułów  
POZ Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym Licencjackie Administracja Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 6) 4 tytuły  
POZ Systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie zasobami ludzkimi III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Systemy oceniania pracowników Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie zasobami ludzkimi III (semestr 6) 5 tytułów  
POZ Systemy oceniania pracowników Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II (semestr 3) 10 tytułów  
CHO Systemy ochrony ludzkości i obrony cywilnej Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 5 tytułów  
POZ Systemy operacyjne Licencjackie Informatyka I (semestr 2) 7 tytułów  
POZ Systemy polityczne i ekonomiczne państw Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 7 tytułów  
POZ Systemy rezerwacyjne w hotelu Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 6 tytułów  
POZ Systemy rezerwacyjne w turystyce Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa Ruchu Turystycznego III (semestr 5) 3 tytuły  
POZ Systemy zarządzania BHP Licencjackie Zarządzanie Menedżer BHP III (semestr 5) Pusta  
POZ Szacowanie ryzyka i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Szkolenie pracowników Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie zasobami ludzkimi III (semestr 5) 5 tytułów  
POZ Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia i osób Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe II (semestr 4) 1 tytuł  
POZ Techniczne bezpieczeństwo pracy Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie BHP III (semestr 5) 1 tytuł  
CHO Techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 14 tytułów  
POZ Techniki pracy umysłowej Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 7 tytułów  
POZ Techniki relaksacyjne Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Techniki sprzedaży osobistej Licencjackie Zarządzanie Psychologia w zarządzaniu II (semestr 3) 8 tytułów  
POZ Techniki sprzedaży produktów finansowych Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 10 tytułów  
CHO Technologia i ekonomika transportu Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 16 tytułów  
CHO Technologia informacyjna Licencjackie 1 2 tytuły  
CHO Technologia informacyjna (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 2 tytuły  
POZ Technologie informacyjne Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 4 tytuły  
POZ Teoria bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 20 tytułów  
POZ Teoria i metodyka rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 6 tytułów  
POZ Teoria państwa i prawa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 8 tytułów  
CHO Teoria podatku i źródła prawa podatkowego Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 2 12 tytułów  
POZ Teoria podatku i źródła prawa podatkowego Licencjackie Administracja Administracja Podatkowa II (semestr 4) 3 tytuły  
CHO Terroryzm jako element stosunków politycznych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 9 tytułów  
CHO Terroryzm jako element stosunków politycznych (KM) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 1 18 tytułów  
POZ Terroryzm międzynarodowy Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 6) 6 tytułów  
POZ Towaroznawstwo Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Towaroznawstwo Inżynierskie Inżynieria Zarządzania I (semestr 2) 3 tytuły  
CHO Towaroznawstwo (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 5 tytułów  
CHO Towaroznawstwo (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 1 2 tytuły  
POZ Tradycje prawa Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 8 tytułów  
POZ Transport i logistyka w turystyce Licencjackie Transport i logistyka w turystyce Obsługa Ruchu Turystycznego II (semestr 4) 4 tytuły  
CHO Trening asertywności Licencjackie Psychologia w Biznesie PDW 1-2 8 tytułów  
POZ Trening kierowniczy Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem III (semestr 6) 13 tytułów  
CHO Trening umiejętności interpersonalnych Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 8 tytułów  
POZ Trening umiejętności menedżerskich Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Trening zdrowotny Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa & Wellness III (semestr 5) 3 tytuły  
POZ Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością Licencjackie Turystyka i Rekreacja wsb_rok_studiow II (semestr 4) 1 tytuł  
POZ Turystyka i rekreacja w polityce państwa Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 4 tytuły  
CHO Ubezpieczenia Licencjackie Psychologia w Biznesie Wykład monograficzny 1-2 10 tytułów  
POZ Ubezpieczenia Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 tytułów  
CHO Ubezpieczenia (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 10 tytułów  
CHO Ubezpieczenia dla MŚP Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 2 8 tytułów  
CHO Ubezpieczenia na życie i plany emerytalne Licencjackie Psychologia w Biznesie Konwersatorium monograficzne 1-2 4 tytuły  
POZ Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 5 tytułów  
POZ Umiejętności menedżerskie Licencjackie Administracja III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Umowy w administracji w praktyce Licencjackie Administracja Administracja i Finanse Samorządów III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Ustrojowe prawo administracyjne Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 2) 8 tytułów  
CHO Ustrój administracji publicznej RP Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 24 tytułów  
CHO Ustrój i funkcjonowanie terenowej administracji publicznej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 21 tytułów  
POZ Ustrój organów bezpieczeństwa i porządku publicznego Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 4) 8 tytułów  
POZ Uwarunkowania działalności spółdzielni kredytowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Uwarunkowania makroekonomiczne rynku spa i wellness Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Warsztaty z tworzenia i stosowania prawa I Licencjackie Administracja III (semestr 6) 1 tytuł  
POZ Warsztaty z tworzenia i stosowania prawa II Licencjackie Administracja III (semestr 6) 6 tytułów  
POZ Wartość przedsiębiorstwa i jego wycena I Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 9 tytułów  
POZ Wartość przedsiębiorstwa i jego wycena II Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 8 tytułów  
POZ Wprowadzenie do informatyki Inżynierskie Informatyka I (semestr 1) 3 tytuły  
POZ Wprowadzenie do modelowania rynków finansowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Inżynieria finansowa II (semestr 4) 7 tytułów  
POZ Wprowadzenie do polityki Licencjackie Administracja I (semestr 2) 28 tytułów  
CHO Wprowadzenie do pracy dyplomowej Licencjackie 2 4 tytuły  
CHO Wprowadzenie do pracy dyplomowej (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 5 tytułów  
POZ Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Licencjackie Logistyka I (semestr 2) 6 tytułów  
POZ Wprowadzenie do techniki Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 7 tytułów  
CHO Wprowadzenie do tematyki terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 6 tytułów  
CHO Wprowadzenie na rynek pracy Licencjackie 2 5 tytułów  
CHO Wprowadzenie na rynek pracy (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 5 tytułów  
CHO Wprowadzenie na rynek pracy (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 5 tytułów  
CHO Współczesne konflikty etniczne w Europie Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 1 6 tytułów  
POZ Współczesne problemy bezpieczeństwa w turystyce Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Organizacja ruchu turystycznego II (semestr 3) 10 tytułów  
POZ Współczesne rachunki kosztów Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 13 tytułów  
CHO Współczesne systemy polityczne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 25 tytułów  
POZ Współczesne systemy polityczne Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 3) 4 tytuły  
POZ Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 1 tytuł  
CHO Współczesne zagrożenia terroryzmem Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 5 tytułów  
CHO Wstęp do nauki o państwie i prawie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 22 tytułów  
POZ Wstęp do psychologii Licencjackie Psychologia w Biznesie I (semestr 1) 6 tytułów  
POZ Wybrane problemy techniki Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 5) 7 tytułów  
POZ Wybór i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 13 tytułów  
POZ Wycena nieruchomości specjalnych Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 1 tytuł  
POZ Wycena nieruchomości zurbanizowanych Uzup. Magisterskie Zarządzanie Gospodarka nieruchomościami II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Wymiana zasobów między organizacjami Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Zaawansowana rachunkowość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Zaawansowana rachunkowość finansowa II Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw I (semestr 2) 5 tytułów  
CHO Zabezpieczenie i egzekwowanie należności Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 5 tytułów  
POZ Zabezpieczenie i egzekwowanie należności Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 6 tytułów  
POZ Zachowania konsumentów Uzup. Magisterskie Zarządzanie wsb_rok_studiow II (semestr 3) 5 tytułów  
POZ Zachowania nabywcze na rynku hotelarskim Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 5) 3 tytuły  
CHO Zachowania organizacyjne (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 8 tytułów  
CHO Zachowania organizacyjne (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 1 8 tytułów  
POZ Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 4 tytuły  
POZ Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Licencjackie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 9 tytułów  
POZ Zagrożenia i ataki w cyberprzestrzeni Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 6) 2 tytuły  
CHO Zamachy terrorystyczne i operacje antyterrorystyczne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 10 tytułów  
POZ Zarządzanie Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 11 tytułów  
POZ Zarządzanie Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 7 tytułów  
CHO Zarządzanie aktywami i pasywami banku Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 9 tytułów  
POZ Zarządzanie bankiem Licencjackie Finanse i Rachunkowość Bankowość i Usługi Finansowe III (semestr 6) 15 tytułów  
CHO Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 7 tytułów  
POZ Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w Polsce i na świecie Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Zarządzanie dystrybucją Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie marketingowe II (semestr 3) 7 tytułów  
CHO Zarządzanie finansami MŚP Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 7 tytułów  
POZ Zarządzanie flotą samochodową Licencjackie Logistyka III (semestr 5) 7 tytułów  
POZ Zarządzanie innowacyjnością Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Zarządzanie Instytucjami Finansowymi i Nadzór Mikroostrożnościowy Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 8 tytułów  
POZ Zarządzanie jakością Licencjackie Zarządzanie II (semestr 3) 2 tytuły  
POZ Zarządzanie jakością usług hotelarskich Licencjackie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Zarządzanie kadrami Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Zarządzanie kapitałem ludzkim Licencjackie Zarządzanie II (semestr 3) 6 tytułów  
CHO Zarządzanie konfliktem Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 2 14 tytułów  
CHO Zarządzanie kryzysowe Licencjackie Prawo w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 2 tytuły  
POZ Zarządzanie kryzysowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 6 tytułów  
CHO Zarządzanie kryzysowe w antyterrorystycznej ochronie infrastruktury krytycznej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 4 tytuły  
POZ Zarządzanie logistyką Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 9 tytułów  
POZ Zarządzanie logistyką międzynarodową Inżynierskie Logistyka II (semestr 4) 5 tytułów  
CHO Zarządzanie lokalnymi systemami bezpieczeństwa Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 7 tytułów  
POZ Zarządzanie MSP Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 4 tytuły  
POZ Zarządzanie nieruchomościami Licencjackie Zarządzanie Gospodarka Nieruchomościami III (semestr 5) 2 tytuły  
POZ Zarządzanie nieruchomościami Uzup. Magisterskie Zarządzanie Gospodarka Nieruchomościami II (semestr 3) 4 tytuły  
POZ Zarządzanie portfelem inwestycji Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Inżynieria finansowa II (semestr 3) 6 tytułów  
CHO Zarządzanie procesami w biznesie Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 Pusta  
CHO Zarządzanie produkcją i usługami (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 7 tytułów  
CHO Zarządzanie produkcją i usługami (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 1 10 tytułów  
POZ Zarządzanie projektami Inżynierskie Logistyka Logistyka w Małych i Średnich przedsiębiorstwach III (semestr 6) 6 tytułów  
POZ Zarządzanie projektami Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 6 tytułów  
CHO Zarządzanie projektami (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 12 tytułów  
CHO Zarządzanie projektami (PwB) Licencjackie Prawo w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 6 tytułów  
CHO Zarządzanie projektami (Z) Licencjackie Zarządzanie 12 tytułów  
POZ Zarządzanie projektem informatycznym Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 10 tytułów  
POZ Zarządzanie przedsiębiorstwem Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 10 tytułów  
POZ Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 18 tytułów  
POZ Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem II (semestr 3) 4 tytuły  
POZ Zarządzanie przepływem materiałów Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 8 tytułów  
POZ Zarządzanie przepływem materiałów Licencjackie Logistyka II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 tytułów  
POZ Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Zarządzanie reklamą Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Zarządzanie ryzykiem Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 6 tytułów  
POZ Zarządzanie ryzykiem Z Uzup. Magisterskie Zarządzanie Przedsiębiorstwo Międzynarodowe II (semestr 3) 7 tytułów  
CHO Zarządzanie strategiczne Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 20 tytułów  
POZ Zarządzanie strategiczne Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 9 tytułów  
CHO Zarządzanie systemami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie kryzysowe 2 12 tytułów  
POZ Zarządzanie talentami Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II (semestr 4) 2 tytuły  
POZ Zarządzanie transportem i ekonomika transportu Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 7 tytułów  
POZ Zarządzanie w handlu i usługach Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 12 tytułów  
POZ Zarządzanie wiedzą w organizacji inteligentnej Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 14 tytułów  
POZ Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw Inżynierskie Logistyka Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach III (semestr 5) 4 tytuły  
CHO Zarządzanie zasobami ludzkimi (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 3 12 tytułów  
CHO Zarządzanie zasobami ludzkimi (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 46 tytułów  
CHO Zarządzanie zasobami ludzkimi (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 2 46 tytułów  
POZ Zarządzanie zespołem Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 3 tytuły  
POZ Zarządzanie zespołem Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 9 tytułów  
POZ Zarządzanie zmianami Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Zarządzanie zmianą Inżynierskie Logistyka 10 tytułów  
POZ Zarządzanie łańcuchem dostaw Licencjackie Logistyka III (semestr 5) 15 tytułów  
POZ Zastosowanie matematyki w zarządzaniu Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 4 tytuły  
POZ Zastosowanie systemów klasy ERP w finansach Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 3 tytuły  
POZ Zawody nieruchomościowe Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Zmiana i innowacje w organizacji Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 12 tytułów  
POZ Zwalczanie przestępczości Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne III (semestr 5) 11 tytułów  
POZ Zwalczanie terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne III (semestr 5) 11 tytułów  
POZ Światowe dziedzictwo przyrody i kultury Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 tytułów  
POZ Źródła danych o nieruchomościach Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 3 tytuły  
POZ Źródła finansowania w biznesie Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 4 tytuły