Lists

Type of study: Program title:
Specialisation:
Year of study:
Library List nameType of studyProgram titleSpecialisationYear of study Content  
CHO Administracja finansowa i kontrola skarbowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 1 title  
CHO Administracja publiczna Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 36 titles  
POZ Administracja publiczna Licencjackie Administracja II (semestr 3) 7 titles  
POZ Administracja publiczna 1 Inżynierskie Administracja II (semestr 3) 7 titles  
POZ Administracja publiczna I Licencjackie Administracja II (semestr 3) 7 titles  
POZ Administracja publiczna II Licencjackie Administracja II (semestr 4) 9 titles  
POZ Administracyjne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem III (semestr 6) 7 titles  
CHO Aktywizujące metody uczenia się Licencjackie Psychologia w Biznesie PDW 1 6 titles  
CHO Alternatywne formy inwestowania Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość PDW 11 titles  
POZ Alternatywne rozstrzyganie sporów gospodarczych Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 3 titles  
POZ Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa hotelarskiego Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 15 titles  
POZ Analiza ekonomiczno-finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 17 titles  
CHO Analiza finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 3 9 titles  
POZ Analiza fundamentalna Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 4 titles  
POZ Analiza fundamentalna podmiotu gospodarczego Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 10 titles  
POZ Analiza i prezentacja złożonych zasobów informacji Uzup. Magisterskie Informatyka Zaawansowane systemy baz danych I (semestr 2) 4 titles  
CHO Analiza i prognozowanie rynku finansowego Licencjackie Finanse i Rachunkowość Wykład monograficzny 1 9 titles  
POZ Analiza matematyczna Inżynierskie Informatyka I (semestr 1) 5 titles  
POZ Analiza rynku Licencjackie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 5 titles  
POZ Analiza rynku spotkań MICE Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 1 title  
POZ Analiza rynku usług Spa&Wellness Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 6 titles  
CHO Analiza rynków zagranicznych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Wykład monograficzny 4 titles  
POZ Analiza systemów informacyjnych Licencjackie Informatyka i Ekonometria II (semestr 3) 6 titles  
POZ Analiza systemów informatycznych Inżynierskie Informatyka II (semestr 4) 5 titles  
POZ Analiza techniczna i fundamentalna Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 4 titles  
CHO Analiza zdolności kredytowej Licencjackie Finanse i Rachunkowość Konwersatorium monograficzne 15 titles  
CHO Andragogika Licencjackie Pedagogika 2 9 titles  
POZ Animacja czasu wolnego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 6) 8 titles  
POZ Animacja czasu wolnego Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 titles  
CHO Antyterrorystyczny system ochrony RP Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 13 titles  
POZ Architektura komputerów Inżynierskie Informatyka I (semestr 2) 4 titles  
POZ Arkusz kalkulacyjny w finansach Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 2 titles  
POZ Audyt i kontrola w sektorze finansów publicznych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 2 titles  
POZ Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 9 titles  
CHO Badania marketingowe Licencjackie Marketing i sprzedaż Podstawowe 2 12 titles  
POZ Badania marketingowe Licencjackie Zarządzanie II (semestr 3) 5 titles  
POZ Badania operacyjne Inżynierskie Logistyka II (semestr 4) 4 titles  
POZ Badanie sprawozdań finansowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 2 titles  
CHO Bank na rynku ubezpieczeniowym Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Bankowość i innowacje finansowe 2 7 titles  
POZ Bankowa obsługa przedsiębiorstwa Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 4) 5 titles  
POZ Bankowa procedura kredytowa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 4 titles  
POZ Bankowe rozliczenia pieniężne Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 7 titles  
POZ Bankowość Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 10 titles  
POZ Bankowość Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 10 titles  
CHO Bankowość Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 4 titles  
POZ Bazy danych Inżynierskie Informatyka II-III (semestr 4-5) 2 titles  
CHO Bezpieczeństwo ekologiczne Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi 2 5 titles  
CHO Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 8 titles  
CHO Bezpieczeństwo energetyczne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo gospodarcze Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 5 titles  
CHO Bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi 2 8 titles  
CHO Bezpieczeństwo gospodarcze państwa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 2 titles  
CHO Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy A Licencjackie Administracja I (semestr 1) 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy BW Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo i higiena pracy Z Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo i ochrona danych Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 7 titles  
CHO Bezpieczeństwo imprez masowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 9 titles  
CHO Bezpieczeństwo imprez masowych (KM) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 1 8 titles  
POZ Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny III (semestr 6) 3 titles  
POZ Bezpieczeństwo informacji Licencjackie Administracja Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 6) 7 titles  
CHO Bezpieczeństwo instytucji finansowych Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 7 titles  
CHO Bezpieczeństwo militarne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 9 titles  
POZ Bezpieczeństwo państwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 18 titles  
POZ Bezpieczeństwo społeczne Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 4 titles  
CHO Bezpieczeństwo społeczne i kulturowe Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi 2 2 titles  
POZ Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 5 titles  
CHO Bezpieczeństwo systemu bankowego Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 15 titles  
CHO Bezpieczeństwo w aglomeracjach i konurbacjach Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 5 titles  
CHO Bezpieczeństwo w aglomeracjach i konurbacjach (KM) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 2 5 titles  
POZ Bezpieczeństwo w komunikacji masowej i transporcie Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne III (semestr 5) 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo w sieciach teleinformatycznych Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 4 titles  
POZ Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 3 titles  
POZ Bilansoznawstwo Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 15 titles  
POZ Biologiczne podstawy zachowań Licencjackie Psychologia w Biznesie I (semestr 2) 11 titles  
POZ Biznes plan Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 4 titles  
POZ Biznesplan przedsiębiorstwa gastronomicznego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Gastronomia z dietetyką III (semestr 6) 6 titles  
CHO Biznesplan w strategii przedsiębiorstwa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 11 titles  
POZ Budowa i eksploatacja maszyn Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 2 titles  
POZ Budowa kapitału społecznego regionu Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 3 titles  
POZ Budowanie ścieżek kariery zawodowej Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 2 titles  
POZ Budżetowanie i finansowanie projektów Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 7 titles  
POZ Business Communication Licencjackie Management I (semestr 1) 3 titles  
CHO Business English Uzup. Magisterskie Management 1 12 titles  
POZ Business Ethics Licencjackie Management II (semestr 4) 4 titles  
POZ Business Mathematics Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 3 titles  
POZ Business Negotiations Licencjackie Management I (semestr 2) 5 titles  
CHO Business Process Modeling Uzup. Magisterskie Management 2 2 titles  
POZ Change Management Licencjackie Management III (semestr 5) 7 titles  
CHO Change Management and Restructuring Uzup. Magisterskie Management 10 titles  
POZ Commodity Science and Material Science Licencjackie Engineering Management I (semestr 2) 4 titles  
POZ Communication design Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia marketingu i reklamy III (semestr 6) 10 titles  
POZ Communication Skills for Computer Specialists Licencjackie Computer Science I (semestr 2) 4 titles  
CHO Conflict Management, Effective Communication and Negotiation Licencjackie Management 2 3 titles  
POZ Controlling Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 titles  
CHO Controlling Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 14 titles  
POZ Controlling funkcji personalnej Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 4 titles  
POZ Controlling w przedsiębiorstwie Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 titles  
POZ Corporate Branding Licencjackie Management II (semestr 3) 6 titles  
POZ Corporate Finance Licencjackie Management II (semestr 3) 5 titles  
CHO Corporate Finance Management Uzup. Magisterskie Management 2 1 title  
CHO Crisis Management Uzup. Magisterskie Management 1 4 titles  
POZ CRM – zarządzanie relacjami z klientami Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 8 titles  
POZ Decyzje kierownicze Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 5 titles  
POZ Descriptive Statistics and Data Mining Licencjackie Management II (semestr 3) 8 titles  
POZ Design Process Licencjackie Engineering Management III (semestr 5) 3 titles  
POZ Developing Managerial Skills Licencjackie Zarządzanie International Business II (semestr 4) 3 titles  
CHO Diagnostyka psycho-pedagogiczna Uzup. Magisterskie Pedagogika Podstawowe 1 10 titles  
CHO Diagnoza i terapia pedagogiczna Licencjackie Pedagogika 2 10 titles  
CHO Diagnoza psychopedagogiczna Uzup. Magisterskie Pedagogika 1 4 titles  
POZ Dobór pracowników Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia menedżera III (semestr 5) 7 titles  
POZ Doradztwo podatkowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 4 titles  
POZ Dowody Jedn. Magisterskie Prawo V (semestr 9) 7 titles  
POZ Dowodzenie w sytuacji kryzysowej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 6) 8 titles  
POZ Dysfunkcje w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 7 titles  
CHO Działalność doradcza banków Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 21 titles  
CHO Działalność inwestycyjna banków Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Bankowość i innowacje finansowe 2 16 titles  
POZ e-Administracja Licencjackie Administracja III (semestr 5) 2 titles  
CHO E-marketing Licencjackie Marketing i sprzedaż 7 titles  
CHO Economic Law Uzup. Magisterskie Management 1 1 title  
POZ Economics Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 3 titles  
POZ Economics CS Licencjackie Computer Science I (semestr 1) 2 titles  
POZ Edukacja przyrodnicza w turystyce Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 titles  
POZ Edukacja zdrowotna w turystyce i rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja czasu wolnego III (semestr 5) 9 titles  
POZ Efektywność i organizacja pracy własnej Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 6 titles  
POZ Efektywność marketingu Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 2 titles  
POZ Efektywność pracy zespołowej Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 6 titles  
CHO Efektywny przedsiębiorca Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 27 titles  
CHO Efektywny przedsiębiorca Licencjackie Psychologia w Biznesie Konwersatorium monograficzne 1-2 23 titles  
POZ Egzekucja w administracji Licencjackie Administracja Administracja i Finanse Samorządowe III (semestr 6) 3 titles  
CHO Ekologia i ochrona środowiska Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 1 3 titles  
POZ Ekonometryczne modele procesów giełdowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Inżynieria finansowa II (semestr 4) 7 titles  
POZ Ekonomia Inżynierskie Inżynieria Zarządzania I (semestr 1) 13 titles  
POZ Ekonomia Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 13 titles  
POZ Ekonomia A Licencjackie Administracja I (semestr 2) 19 titles  
CHO Ekonomia behawioralna Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 11 titles  
CHO Ekonomia globalna Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 2 titles  
POZ Ekonomia globalna Licencjackie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 9 titles  
CHO Ekonomia globalna (FiR) Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 3 titles  
POZ Ekonomia HM Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 19 titles  
POZ Ekonomia L Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 20 titles  
POZ Ekonomia TiR Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 22 titles  
CHO Ekonomia turystyki i rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 2 11 titles  
POZ Ekonomia Z Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 22 titles  
POZ Ekonomika jakości Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 6) 9 titles  
POZ Ekonomika w turystyce i rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 3 titles  
POZ Elementy kryptografii Inżynierskie Informatyka III (semestr 5) 7 titles  
POZ Elementy prawa finansowego Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 6 titles  
CHO Elementy prawa finansowego Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 17 titles  
CHO Elementy psychologii społecznej Uzup. Magisterskie Pedagogika 1 9 titles  
CHO Emocje i motywacja Licencjackie 17 titles  
POZ Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 6 titles  
POZ Etyka prawnicza i biznesowa Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 3 titles  
CHO Etyka w biznesie Licencjackie Psychologia w biznesie Podstawowe 2 15 titles  
POZ Etyka w biznesie Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 4 titles  
POZ Etyka w biznesie Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 4 titles  
POZ Etyka zawodowa Inżynierskie Logistyka 5 titles  
POZ Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 15 titles  
CHO Etyka zawodu psychologa Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe 1 7 titles  
POZ Etyka Życia Publicznego Licencjackie Administracja I (semestr 2) 6 titles  
CHO European Financial Markets Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość PDW 3 titles  
POZ Europejski system bankowy Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 3 titles  
CHO Ewidencja i rozliczanie czasu pracy Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Kadry i płace 2 7 titles  
CHO Ewidencje podatkowe MŚP Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 5 titles  
POZ Ewolucja bezpieczeństwa wewnętrznego Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 8 titles  
CHO Filozofia Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 23 titles  
CHO Filozofia z elementami logiki Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 29 titles  
POZ Financial Market Licencjackie Management I (semestr 2) 7 titles  
POZ Finanse Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 2) 5 titles  
Finanse 15 titles  
CHO Finanse Licencjackie Podstawowe i kierunkowe 1 15 titles  
POZ Finanse Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 8 titles  
CHO Finanse gospodarstw domowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 3 4 titles  
POZ Finanse i gospodarka I Licencjackie Administracja I (semestr 2) 4 titles  
POZ Finanse i gospodarka II Licencjackie Administracja II (semestr 4) 5 titles  
POZ Finanse międzynarodowe Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Finanse III (semestr 6) 9 titles  
POZ Finanse międzynarodowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 5 titles  
POZ Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Uzup. Magisterskie Zarządzanie Przedsiębiorstwo Międzynarodowe II (semestr 3) 5 titles  
CHO Finanse osobiste Licencjackie Finanse i Rachunkowość Konwersatorium monograficzne 2 3 titles  
CHO Finanse państwa i samorządu Licencjackie Administracja publiczna Administracja samorządowa 3 7 titles  
POZ Finanse przedsiębiorstw Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dołącz do biznesu I (semestr 2) 8 titles  
POZ Finanse przedsiębiorstw Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 8 titles  
CHO Finanse przedsiębiorstw (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 10 titles  
CHO Finanse przedsiębiorstw (PwB) Licencjackie Prawo w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 4 titles  
POZ Finanse przedsiębiorstw I Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 5 titles  
POZ Finanse przedsiębiorstwa Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 5) 7 titles  
POZ Finanse przedsiębiorstwa Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 7 titles  
POZ Finanse publiczne Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 3) 6 titles  
POZ Finanse publiczne FiR Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 7 titles  
POZ Finanse publiczne i prawo finansowe Licencjackie Prawo w Biznesie III (semestr 5) 7 titles  
CHO Finanse publiczne i rynki finansowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 20 titles  
POZ Finanse samorządu terytorialnego Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 2 titles  
POZ Finanse samorządu terytorialnego Uzup. Magisterskie Zarządzanie Gospodarka Samorządowa i Rozwój Regionalny II (semestr 3) 2 titles  
POZ Finanse UE Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 5 titles  
CHO Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse publiczne i podatki 2 5 titles  
POZ Finansowe instrumenty pochodne Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 5 titles  
CHO Fizjologia człowieka Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 1 5 titles  
POZ Fizjologia człowieka Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 6 titles  
CHO Fizyka (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 12 titles  
CHO Fizyka (L) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 12 titles  
CHO Fonetyka Licencjackie Język angielski w biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 6 titles  
CHO Formy opieki, wychowania i wsparcia Uzup. Magisterskie Pedagogika 1 1 title  
POZ Freelancing Licencjackie Management Entrepreneurship III (semestr 6) 1 title  
POZ Fundamentals of Business Management Licencjackie Engineering Management I (semestr 1) 4 titles  
POZ Fundamentals of Business Management Licencjackie Management I (semestr 1) 5 titles  
POZ Fundamentals of Business Management Licencjackie Computer Science I (semestr 2) 4 titles  
CHO Fundamentals of Project Management Uzup. Magisterskie Management 2 7 titles  
POZ Fundusze Europejskie i zarządzanie projektami Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 7 titles  
POZ Fundusze inwestycyjne Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Bankowość i Usługi Finansowe II (semestr 4) 4 titles  
POZ Fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 3 titles  
POZ Funkcje i zadania portu lotniczego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa ruchu lotniczego III (semestr 5) 5 titles  
POZ Funkcjonowanie i organizacja obiektu SPA i Wellness Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 5) 3 titles  
POZ Funkcjonowanie organizacji sektora publicznego Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 5 titles  
CHO Geografia Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 13 titles  
POZ Geografia i kartografia turystyczna Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 11 titles  
POZ Geografia turystyczna Europy Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 8 titles  
CHO Geografia turystyczna z elementami krajoznawstwa Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 1 15 titles  
POZ Geografia turystyczna świata Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 6 titles  
POZ Geopolityczne uwarunkowania biznesu Licencjackie Handel Międzynarodowy II (semestr 3) 7 titles  
POZ Gerontologia a turystyka i rekreacja Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 12 titles  
CHO Global Economy Uzup. Magisterskie Management 1 10 titles  
POZ Globalne łańcuchy i sieci dostaw Inżynierskie Logistyka Logistyka i spedycja międzynarodowa III (semestr 5) 13 titles  
POZ Gospodarka komunalna Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 5 titles  
POZ Gospodarka komunalna Licencjackie Administracja III (semestr 5) 5 titles  
POZ Gospodarka komunalna Uzup. Magisterskie Zarządzanie Gospodarka Samorządowa i Rozwój Regionalny II (semestr 3) 6 titles  
POZ Gospodarka magazynowa Inżynierskie Logistyka Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach III (semestr 6) 6 titles  
POZ Gospodarka przestrzenna Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 3 titles  
POZ Gospodarka światowa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 4 titles  
POZ Gospodarka światowa Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 5 titles  
POZ Gospodarka światowa (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 13 titles  
POZ Grafika inżynierska Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 1 title  
CHO Grafika inżynierska (IZ) Inżynierskie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 10 titles  
CHO Grafika inżynierska (L) Inżynierskie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 10 titles  
POZ Grafika projektowa Licencjackie Informatyka Multimedia i Grafika Komputerowa III (semestr 6) 3 titles  
CHO Gramatyka praktyczna Licencjackie Język angielski w biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 12 titles  
POZ Gry i zabawy animacyjne Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja Czasu Wolnego III (semestr 6) 7 titles  
POZ Handel zagraniczny Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 4) 3 titles  
CHO Higiena i emisja głosu Licencjackie Pedagogika Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 2 5 titles  
CHO Historia instytucji politycznych Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 1 17 titles  
POZ Historia kultury Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 14 titles  
CHO Historia najnowsza w zarysie Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 16 titles  
CHO Historia Polski Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 15 titles  
POZ Historia stosunków międzynarodowych Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 8 titles  
POZ Historia sztuki i architektury Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 6 titles  
POZ Historia terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi II (semestr 4) 8 titles  
POZ Historia wojen i wojskowości Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 8 titles  
POZ Historia współczesna Licencjackie Administracja I (semestr 2) 9 titles  
POZ Hotelarstwo Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 4 titles  
POZ Human Capital Management Licencjackie Management II (semestr 3) 2 titles  
CHO Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 6 titles  
POZ Informatyka w zarządzaniu Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 4) 6 titles  
POZ Informatyka w zarządzaniu logistycznym Inżynierskie Logistyka IV (semestr 7) 5 titles  
CHO Infrastruktura krytyczna Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 2 titles  
POZ Infrastruktura krytyczna państwa i jej ochrona Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 2 titles  
CHO Innovation Management Uzup. Magisterskie Management 1 title  
POZ Innowacyjne usługi finansowe Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 5 titles  
CHO Innowacyjne usługi finansowe w bankach Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Bankowość i innowacje finansowe 2 18 titles  
POZ Instrukcja kancelaryjna Licencjackie Administracja Administracja i Finanse Samorządowe III (semestr 6) 2 titles  
CHO Instrumenty i operacje na rynkach walutowych Licencjackie Finanse i Rachunkowość Bankowość i usługi finansowe 5 10 titles  
POZ Instrumenty pochodne Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Inżynieria finansowa II (semestr 4) 8 titles  
POZ Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 6 titles  
CHO Instytucje wspomagania banków Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Bankowość i innowacje finansowe 2 4 titles  
CHO Integracja europejska Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 1 3 titles  
CHO Integracja gospodarcza w Europie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 3 titles  
POZ Inteligencja emocjonalna w biznesie Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 3 titles  
POZ Interaktywna edukacja zdrowotna w rekreacji Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 5 titles  
POZ International Accounting Standards Licencjackie Management International Business 1 title  
POZ International Business Environment Licencjackie Zarządzanie International Business III (semestr 6) 5 titles  
POZ International Business Negotiations Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 5 titles  
POZ International Management Licencjackie Filologia angielska II (semestr 4) 3 titles  
POZ International Strategy and Business Operations Licencjackie Zarządzanie International Business III (semestr 6) 5 titles  
POZ Introduction to Computer Programming Licencjackie Computer Science I (semestr 1) 2 titles  
POZ Introduction to Engineering (Technologies and Sciences) Licencjackie Engineering Management I (semestr 1) 4 titles  
CHO Introduction to Financial Services Management Methodology Uzup. Magisterskie Management 5 titles  
POZ Introduction to Linguistics Licencjackie Filologia angielska I (semestr 2) Empty  
CHO Introduction to Service Management Methodology Uzup. Magisterskie Management 1 title  
CHO Inzynieria systemów bazodanowych Inżynierskie Informatyka Podstawowe i kierunkowe 2 Empty  
CHO Inżynieria systemów i analiza systemowa Inżynierskie Informatyka Podstawowe 3 7 titles  
POZ Inżynieria systemów i analiza systemowa Licencjackie Logistyka II (semestr 3) 3 titles  
CHO Inżynieria systemów i analiza systemowa (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 2 titles  
CHO Inżynieria systemów i analiza systemowa (L) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 9 titles  
POZ Istota i przeciwdziałanie terroryzmowi Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne III (semestr 5) 6 titles  
CHO Język pisany Licencjackie Język angielski w biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 8 titles  
POZ Języki obiektowe 2 (Java) Inżynierskie Informatyka I (semestr 2) 5 titles  
POZ Kierowanie zespołem Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Zarządzanie III (semestr 5) 7 titles  
POZ Kierunki ruchu turystycznego na świecie Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa ruchu lotniczego / Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek III (semestr 6) 1 title  
CHO Knowledge management Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość PDW 2 Empty  
CHO Kodeks postępowania administracyjnego w zarysie Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 4 titles  
POZ Komunikacja i negocjacje Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 1) 7 titles  
POZ Komunikacja i negocjacje Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 9 titles  
CHO Komunikacja i negocjacje w biznesie Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 22 titles  
POZ Komunikacja i negocjacje w biznesie Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 13 titles  
POZ Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu zasobami ludzkimi Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 3 titles  
CHO Komunikacja marketingowa Licencjackie Marketing i sprzedaż Podstawowe 2 5 titles  
CHO Komunikacja międzykulturowa (BN) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 2 7 titles  
CHO Komunikacja międzykulturowa (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Konwersatorium monograficzne 1 7 titles  
POZ Komunikacja międzykulturowa w biznesie Licencjackie Handel Międzynarodowy II (semestr 4) 8 titles  
POZ Komunikacja społeczna Licencjackie Psychologia w biznesie I (semestr 1) 26 titles  
POZ Komunikacja społeczna Inżynierskie Inżynieria Zarządzania I (semestr 1) 12 titles  
POZ Komunikacja społeczna A Licencjackie Administracja I (semestr 1) 7 titles  
POZ Komunikacja społeczna w turystyce Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 10 titles  
POZ Komunikacja w biznesie Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 9 titles  
POZ Komunikacja w biznesie Licencjackie Prawo I (semestr 2) 5 titles  
POZ Komunikacja w biznesie Z Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 10 titles  
CHO Komunikacja w sytuacjach kryzysowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 20 titles  
POZ Komunikacja, konflikty i negocjacje (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 10 titles  
POZ Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 8 titles  
CHO Komunikowanie lokalne Licencjackie Administracja publiczna Administracja samorządowa 3 7 titles  
CHO Koncepcje psychologiczne człowieka Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 7 titles  
POZ Koncepcje zarządzania Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 12 titles  
POZ Koncepcje zarządzania (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 6 titles  
POZ Konflikt w organizacji Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 3 titles  
CHO Konsolidacja sprawozdań finansowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 3 titles  
CHO Konwersacje Licencjackie Język angielski w biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 5 titles  
CHO Korpus służby cywilnej we współczesnej administracji Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 15 titles  
POZ Krajowy system ratowniczy Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 5) 4 titles  
POZ Krajoznawstwo Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 6 titles  
POZ Kredyty i gwarancje bankowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 4 titles  
CHO Kredyty i gwarancje bankowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 2 6 titles  
POZ Kreowanie marki Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie marketingowe I (semestr 2) 4 titles  
POZ Kreowanie marki Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Marketing regionów II (semestr 3) 8 titles  
POZ Kryminalistyka Jedn. Magisterskie Prawo IV (semestr 8) 7 titles  
CHO Kryminologia Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 2 3 titles  
CHO Kształtowanie się porządku pozimnowojennego Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 12 titles  
POZ Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 7 titles  
POZ Kuchnie świata Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 6) 1 title  
POZ Kultura organizacyjna Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem III (semestr 5) 4 titles  
POZ Kultura organizacyjna firmy Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Zarządzanie III (semestr 5) 5 titles  
POZ Kultury i regiony świata Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 4 titles  
CHO Kurs inspiracji Licencjackie Wykład monograficzny 2 titles  
POZ Laboratorium inżynierskie Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 3) 11 titles  
POZ Leadership Uzup. Magisterskie Management II (semestr 3) 6 titles  
POZ Legal Risks in Business Licencjackie Management International Business II (semestr 3) 6 titles  
POZ Logika Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 1) 4 titles  
POZ Logika Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 4 titles  
CHO Logistyka Uzup. Magisterskie Zarządzanie Logistyka w biznesie 2 13 titles  
CHO Logistyka globalna i międzynarodowa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse i handel elektroniczny 2 10 titles  
POZ Logistyka handlu elektronicznego Licencjackie Logistyka IV (semestr 7) 1 title  
CHO Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 3 9 titles  
CHO Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 3 10 titles  
POZ Logistyka miejska Licencjackie Logistyka Logistyka handlu i dystrybucji III (semestr 5) 8 titles  
CHO Logistyka w akcjach i operacjach humanitarnych Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie kryzysowe 2 4 titles  
CHO Logistyka w sytuacjach kryzysowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 9 titles  
POZ Logistyka w turystyce Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 5 titles  
POZ Logistyka w zarządzaniu kryzysowym Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe II (semestr 4) 7 titles  
POZ Logistyka zaopatrzenia Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 5 titles  
CHO Lokalne systemy zarządzania kryzysowego Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 8 titles  
POZ M4_Programowanie aplikacji internetowych Inżynierskie Informatyka II (semestr 4) 3 titles  
POZ M5_Sieci komputerowe Inżynierskie Informatyka II (semestr 3) 3 titles  
POZ Magazynowanie i zarządzanie zapasami Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 3 titles  
POZ Makroekonomia Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 9 titles  
CHO Management Concepts Uzup. Magisterskie Management 5 titles  
CHO Management Psychology Uzup. Magisterskie Management 1 19 titles  
CHO Manager Skills Training Licencjackie Management 1 18 titles  
CHO Managerial Accounting Uzup. Magisterskie Management 5 titles  
POZ Managerial Accounting Licencjackie Management III (semestr 5) 1 title  
CHO Marketing Licencjackie Prawo w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 8 titles  
POZ Marketing Licencjackie Management I (semestr 2) 6 titles  
POZ Marketing Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 4 titles  
CHO Marketing bankowy Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 3 titles  
POZ Marketing i badania marketingowe Inżynierskie Inżynieria Zarządzania I (semestr 2) 3 titles  
CHO Marketing i badania marketingowe Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 1 7 titles  
CHO Marketing Strategies Uzup. Magisterskie Management 4 titles  
POZ Marketing usług Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie organizacjami sektora publicznego II (semestr 3) 6 titles  
POZ Marketing usług hotelarskich Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 5) 5 titles  
POZ Marketing usług logistycznych Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 1 title  
POZ Marketing usług prawniczych Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 6 titles  
POZ Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 10 titles  
POZ Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek III (semestr 5) 10 titles  
POZ Marketing z elementami badań marketingowych Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 4 titles  
CHO Matematyka Licencjackie Podstawowe i kierunkowe 1 17 titles  
CHO Matematyka Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 17 titles  
POZ Matematyka Inżynierskie Logistyka I (semestr 1-2) 6 titles  
POZ Matematyka dyskretna Inżynierskie Informatyka I (semestr 2) 3 titles  
CHO Matematyka finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 13 titles  
POZ Matematyka I Licencjackie Inżynieria Zarządzania I (semestr 1) 4 titles  
POZ Matematyka w finansach Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dołącz do biznesu I (semestr 1) 8 titles  
POZ Matematyka w finansach Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 8 titles  
POZ Matematyka w zarządzaniu Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 6 titles  
POZ Materialne prawo administracyjne Jedn. Magisterskie Prawo II (semestr 3) 28 titles  
POZ Mathematics Licencjackie Computer Science I (semestr 1) 6 titles  
POZ Mathematics I Licencjackie Engineering Management I (semestr 1) 7 titles  
POZ Mathematics II Licencjackie Engineering Management I (semestr 2) 3 titles  
CHO Media a terroryzm Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 8 titles  
POZ Media w reklamie Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 11 titles  
POZ Mediacje i negocjacje Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne III (semestr 5) 5 titles  
POZ Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów społecznych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny III (semestr 6) 10 titles  
POZ Mediations and Conflict Resolution Licencjackie Management III (semestr 6) 3 titles  
POZ Methodology of Diploma Project Licencjackie Management II (semestr 4) 7 titles  
CHO Metodologia badań nad bezpieczeństwem Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 6 titles  
CHO Metodologia badań pedagogicznych Uzup. Magisterskie Pedagogika Podstawowe 1 12 titles  
CHO Metodologia badań psychologicznych Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 6 titles  
POZ Metodologia nauk Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 5 titles  
POZ Metodologia nauk ekonomicznych Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 5 titles  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 6 titles  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 6 titles  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 12 titles  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (L) Inżynierskie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 1 12 titles  
CHO Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych (PED) Licencjackie Pedagogika Podstawowe i kierunkowe 1 7 titles  
CHO Metody i formy działalności terrorystycznej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 9 titles  
POZ Metody i formy działalności terrorystycznej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi II (semestr 4) 8 titles  
POZ Metody i techniki pracy animatora Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja Czasu Wolnego III (semestr 5) 4 titles  
POZ Metody i techniki wyceny nieruchomości Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 4 titles  
POZ Metody i ścieżki rozwoju pracowników Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 6 titles  
POZ Metody i ścieżki rozwoju pracowników PwB Licencjackie Psychologia w biznesie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II (semestr 4) 6 titles  
POZ Metody ilościowe w zarządzaniu (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 9 titles  
POZ Metody ilościowe w biznesie Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 12 titles  
POZ Metody oceny zdolności kredytowej Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 7 titles  
CHO Metodyka edukacji estetycznej Uzup. Magisterskie Pedagogika 2 titles  
CHO Metodyka edukacji matematycznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Uzup. Magisterskie Pedagogika 3 titles  
CHO Metodyka i organizacja badań naukowych w finansach i bankowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Wykład monograficzny 2 7 titles  
POZ Metodyka krajoznawstwa Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 7 titles  
CHO Metodyka kształcenia zintegrowanego Licencjackie Pedagogika 3 4 titles  
POZ Metodyka pracy dyplomowej Licencjackie Wszystkie kierunki Wystąpienia publiczne i autoprezentacja I-II (semestr 1-4) 13 titles  
POZ Metodyka pracy magisterskiej Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 3 titles  
POZ Metodyka pracy magisterskiej Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 5 titles  
POZ Metodyka pracy magisterskiej Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 3 titles  
POZ Metodyka szkoleń BHP Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 5 titles  
CHO Metodyka wychowania przedszkolnego Licencjackie Pedagogika Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 2 8 titles  
CHO Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania Licencjackie Pedagogika Empty  
CHO Metodyka zajęć terapeutycznych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki Uzup. Magisterskie Pedagogika Empty  
POZ Metrologia Licencjackie Inżynieria Zarządzania I (semestr 2) 3 titles  
POZ Miasto jako przestrzeń turystyczna Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 3 titles  
CHO Mienie komunalne Licencjackie Administracja publiczna Administracja samorządowa 3 15 titles  
CHO Mikroekonomia Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 48 titles  
CHO Mikroekonomia Licencjackie Podstawowe i kierunkowe 1 48 titles  
POZ Mikroekonomia Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 14 titles  
POZ Międzynarodowe negocjacje biznesowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 10 titles  
POZ Międzynarodowe organy wymiaru sprawiedliwości Licencjackie Administracja Administracja w wymiarze sprawiedliwości III (semestr 6) 3 titles  
CHO Międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Kadry i płace 2 4 titles  
CHO Międzynarodowe rynki i organizacje finansowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 9 titles  
CHO Międzynarodowe standardy rachunkowości Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 2 titles  
CHO Międzynarodowe stosunki gospodarcze Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 5 titles  
POZ Międzynarodowe stosunki gospodarcze Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 4) 8 titles  
POZ Międzynarodowe stosunki gospodarcze FiR Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 7 titles  
POZ Międzynarodowe stosunki kulturalne Licencjackie Handel międzynarodowy III (semestr 6) 5 titles  
CHO Międzynarodowe stosunki polityczne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 26 titles  
POZ Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 4) 24 titles  
POZ Międzynarodowy ruch turystyczny Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 4 titles  
POZ Modele biznesowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 2 titles  
POZ Modern Economics Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 5 titles  
POZ Motywowanie pracowników Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 8 titles  
POZ Motywowanie siebie i innych Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 7 titles  
CHO MS Project Uzup. Magisterskie Management 2 2 titles  
POZ MS Project (online) Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 2 titles  
POZ Myśl filozoficzno-społeczna Licencjackie Administracja I (semestr 1) 9 titles  
POZ Myślenie twórcze w organizacji Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 4 titles  
POZ Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 9 titles  
CHO Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 35 titles  
POZ Nadzór mikroostrożnościowy i zarządzanie instytucjami RF Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 9 titles  
CHO Nadzór mikroostrożnościowy i zarządzanie instytucjami RF Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 10 titles  
CHO Najnowsza historia gospodarcza Polski Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 4 titles  
POZ Narzędzia komunikacji w biznesie Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 22 titles  
POZ Narzędzia lidera Licencjackie Psychologia w biznesie II (semestr 4) 16 titles  
CHO Nauka o organizacji Licencjackie Marketing i Sprzedaż Podstawowe 1 13 titles  
POZ Nauka o państwie Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 10 titles  
POZ Nauka o państwie A Licencjackie Administracja I (semestr 1) 19 titles  
POZ Nauki społeczne Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 5 titles  
POZ Nauki społeczne Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 8 titles  
POZ Negocjacje biznesowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 12 titles  
POZ Negocjacje międzynarodowe Licencjackie Handel międzynarodowy III (semestr 6) 9 titles  
CHO Negocjacje na rynku międzynarodowym (BN) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 1 6 titles  
CHO Negocjacje na rynku międzynarodowym (FiR) Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse i handel międzynarodowy 2 3 titles  
CHO Negocjacje na rynku międzynarodowym (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Konwersatorium monograficzne 1-2 6 titles  
POZ Negocjacje w biznesie Licencjackie Prawo I (semestr 2) 5 titles  
POZ Negocjacje w biznesie Licencjackie Psychologia w biznesie I (semestr 2) 6 titles  
CHO Negocjacje w biznesie Licencjackie Marketing i sprzedaż Podstawowe 2 22 titles  
POZ Negocjacje w biznesie Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 6 titles  
POZ Neuromarketing Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 3 titles  
CHO Normalizacja i zarządzanie jakością Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 5 titles  
POZ Normalizacja i zarządzanie jakością Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 4 titles  
CHO Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 12 titles  
POZ Nowoczesne metody zarządzania hotelem Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 6) 5 titles  
CHO Nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej Uzup. Magisterskie Pedagogika 2 Empty  
CHO Nowoczesne technologie w marketingu i sprzedaży Licencjackie Marketing i Sprzedaż Podstawowe 2 9 titles  
POZ Obrona cywilna Licencjackie Administracja Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 6) 5 titles  
POZ Obrona narodowa Licencjackie Administracja Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 5) 6 titles  
CHO Obsługa finansów i zarządzanie rozliczeniami w MŚP Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 7 titles  
POZ Obsługa informatyczna kadr i płac Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 3 titles  
POZ Obsługa klienta i techniki sprzedaży Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa Ruchu Turystycznego III (semestr 6) 9 titles  
POZ Obsługa ruchu turystycznego Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 8 titles  
CHO Obsługa ruchu turystycznego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 2 9 titles  
POZ Ocena ekonomiczna inwestycji rzeczowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 5 titles  
POZ Ocena wyników działalności gospodarczej Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 16 titles  
CHO Ochrona baz danych i programów komputerowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 4 titles  
POZ Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Finanse III (semestr 5) 12 titles  
POZ Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 13 titles  
POZ Ochrona granic Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe III (semestr 6) 8 titles  
POZ Ochrona klientów imprez turystycznych w Unii Europejskiej Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 3 titles  
CHO Ochrona osób, mienia i obiektów użyteczności publicznej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 10 titles  
POZ Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 4) 4 titles  
CHO Ochrona własności intelektualnej Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 20 titles  
CHO Ochrona własności intelektualnej (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 20 titles  
POZ Ochrona zdrowia w turystyce Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 10 titles  
POZ Ochrona środowiska naturalnego Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 1 title  
POZ Odnowa biologiczna Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 titles  
CHO Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 2 titles  
POZ Opakowania i zabezpieczenie ładunku Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 6 titles  
POZ Operacje i techniki operacyjne Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 5) 5 titles  
POZ Optymalizacja i symulacja procesów logistycznych Licencjackie Logistyka Logistyka handlu i dystrybucji III (semestr 6) 8 titles  
CHO Ordynacja podatkowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 4 titles  
POZ Ordynacja podatkowa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 3 titles  
CHO Organizacja czasu wolnego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 2 1 title  
POZ Organizacja i ekonomika transportu Inżynierskie Logistyka II (semestr 4) 13 titles  
POZ Organizacja i funkcjonowanie biura podróży Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek II (semestr 4) 3 titles  
CHO Organizacja i funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse publiczne i podatki 2 Empty  
POZ Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Menedżer rekreacji II (semestr 3) 3 titles  
POZ Organizacja ochrony i obrony narodowej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny III (semestr 6) 3 titles  
POZ Organizacja pracy hotelu i restauracji Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 4 titles  
POZ Organizacja pracy w restauracji Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 5 titles  
CHO Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego w pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uzup. Magisterskie Pedagogika 1 title  
POZ Organizacja procesu inwestycyjnego Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 6) 16 titles  
POZ Organizacja rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 3 titles  
CHO Organizacja rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 10 titles  
POZ Organizacja spotkań biznesowych i konferencyjnych Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 6) 3 titles  
POZ Organy ochrony prawnej Licencjackie Administracja Administracja w wymiarze sprawiedliwości III (semestr 5) 5 titles  
POZ Pedagogika czasu wolnego Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 12 titles  
CHO Pedagogika ogólna Uzup. Magisterskie Pedagogika Podstawowe 1 7 titles  
CHO Pedagogika porównawcza Uzup. Magisterskie Pedagogika Podstawowe 1 2 titles  
CHO Pedagogika specjalna Licencjackie Pedagogika 2 12 titles  
CHO Pedagogika społeczna Licencjackie Pedagogika 2 3 titles  
CHO Pedagogika zabawy Licencjackie Pedagogika Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 3 2 titles  
POZ Personal branding menedżera Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia Menedżera III (semestr 6) 4 titles  
POZ Pierwsza pomoc Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 3 titles  
POZ Pilotaż i przewodnictwo turystyczne Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 6) 9 titles  
CHO Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2 3 titles  
POZ Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 7 titles  
POZ Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 7 titles  
POZ Planowanie w biznesie Inżynierskie Logistyka IV (semestr 7) 10 titles  
POZ Planowanie żywienia i układanie diet Licencjackie Turystyka i Rekreacja Gastronomia z dietetyką III (semestr 5) 1 title  
POZ Platformy e-commerce I Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 5 titles  
POZ PNJA język pisany Licencjackie Filologia angielska I (semestr 1) 8 titles  
POZ Podatki Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 2 titles  
POZ Podatki dochodowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 2 titles  
POZ Podatki i opłaty lokalne Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 13 titles  
POZ Podatki i opłaty lokalne Licencjackie Administracja Administracja i finanse samorządowe III (semestr 5) 3 titles  
CHO Podatki i prawo finansowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 3 5 titles  
POZ Podatki w UE Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 4 titles  
CHO Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse publiczne i podatki 2 11 titles  
POZ Podejmowanie decyzji kierowniczych Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem III (semestr 5) 3 titles  
CHO Podstawowe zagadnienia logistyki Inżynierskie Logistyka (studia dualne) Podstawowe 1 14 titles  
POZ Podstawy zarządzania projektami (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 8 titles  
POZ Podstawy animacji czasu wolnego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja Czasu Wolnego II (semestr 4) 4 titles  
CHO Podstawy biologiczne funkcjonowania człowieka Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 8 titles  
POZ Podstawy budownictwa Licencjackie Zarządzanie Gospodarka Nieruchomościami III (semestr 5) 6 titles  
POZ Podstawy dietetyki Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 5 titles  
CHO Podstawy ekonomii Licencjackie 1 56 titles  
POZ Podstawy ekonomii Inżynierskie Informatyka I (semestr 1) 25 titles  
POZ Podstawy ekonomii Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 18 titles  
POZ Podstawy ekonomii Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dołącz do biznesu I (semestr 1) 17 titles  
POZ Podstawy ekonomii Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 21 titles  
POZ Podstawy ekonomii Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 2) 19 titles  
POZ Podstawy ekonomii Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 21 titles  
CHO Podstawy ekonomii (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 49 titles  
CHO Podstawy ekonomii (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 27 titles  
POZ Podstawy finansów Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 5 titles  
CHO Podstawy finansów (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 11 titles  
CHO Podstawy finansów (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 1 11 titles  
CHO Podstawy finansów publicznych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 7 titles  
POZ Podstawy fizjoterapii Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 5) 13 titles  
CHO Podstawy hotelarstwa Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 2 9 titles  
CHO Podstawy inwestowania na rynkach finansowych Licencjackie Finanse i Rachunkowość Konwersatorium monograficzne 11 titles  
CHO Podstawy komunikacji Licencjackie 10 titles  
CHO Podstawy komunikacji i negocjacji Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 10 titles  
CHO Podstawy komunikacji i negocjacji Licencjackie Pedagogika Podstawowe i kierunkowe 1 12 titles  
POZ Podstawy kryminologii i kryminalistyki Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 9 titles  
POZ Podstawy logistyki Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 3) 6 titles  
POZ Podstawy logistyki Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 7 titles  
CHO Podstawy makroekonomii Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 29 titles  
POZ Podstawy marketingu Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 8 titles  
CHO Podstawy marketingu Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 5 titles  
POZ Podstawy marketingu i badań marketingowych Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 4 titles  
POZ Podstawy masażu leczniczego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 6) 7 titles  
POZ Podstawy medycyny podróży Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 8 titles  
CHO Podstawy nauki i teorii o bezpieczeństwie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 8 titles  
POZ Podstawy pracy coachingowej Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 7 titles  
POZ Podstawy prawa Inżynierskie Inżynieria Zarządzania I (semestr 2) 9 titles  
POZ Podstawy prawa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 4 titles  
CHO Podstawy prawa Licencjackie 1 11 titles  
POZ Podstawy prawa Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 7 titles  
CHO Podstawy prawa (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 10 titles  
POZ Podstawy prawa administracyjnego Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 5 titles  
POZ Podstawy prawa celnego Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 3 titles  
POZ Podstawy prawa cywilnego i karnego Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 4) 7 titles  
POZ Podstawy prawa I Licencjackie Administracja I (semestr 1) 4 titles  
POZ Podstawy prawa II Licencjackie Administracja I (semestr 2) 8 titles  
POZ Podstawy prawa podatkowego Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 titles  
CHO Podstawy prawa pracy Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 7 titles  
POZ Podstawy prawa w gospodarce nieruchomościami Licencjackie Zarządzanie Gospodarka Nieruchomościami II (semestr 4) 2 titles  
POZ Podstawy prawa w logistyce Inżynierskie Logistyka 3 titles  
POZ Podstawy prawa_HM Licencjackie Handel Międzynarodowy I-II (semestr 1-3) 4 titles  
POZ Podstawy prawne działalności hotelarskiej Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 5) 4 titles  
CHO Podstawy prawne zarządzania kryzysowego Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie kryzysowe 2 6 titles  
CHO Podstawy prawne zwalczania terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 6 titles  
POZ Podstawy prawne zwalczania terroryzmu w Polsce i na świecie Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 5) 8 titles  
POZ Podstawy programowania Inżynierskie Informatyka I (semestr 1) 5 titles  
CHO Podstawy programowania Inżynierskie Informatyka Podstawowe 1 9 titles  
POZ Podstawy projektowania Inżynierskie Informatyka III (semestr 5) 8 titles  
CHO Podstawy projektowania inżynierskiego (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 2 5 titles  
CHO Podstawy projektowania inżynierskiego (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 2 titles  
POZ Podstawy projektowania stron internetowych Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 5 titles  
POZ Podstawy przedsiębiorczości Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 5 titles  
POZ Podstawy psychologii Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 10 titles  
CHO Podstawy psychologii (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 22 titles  
CHO Podstawy psychologii (PED) Licencjackie Pedagogika Podstawowe i kierunkowe 1 12 titles  
CHO Podstawy psychologii ogólnej Licencjackie Pedagogika 1 8 titles  
POZ Podstawy rachunkowości Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 7 titles  
POZ Podstawy rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 7 titles  
CHO Podstawy rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 1 3 titles  
POZ Podstawy rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 4 titles  
podstawy socjologii Empty  
podstawy socjologii 3 titles  
CHO Podstawy socjologii Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 20 titles  
POZ Podstawy socjologii Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 2) 9 titles  
CHO Podstawy socjologii (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 21 titles  
CHO Podstawy turystyki Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 1 7 titles  
POZ Podstawy turystyki Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 14 titles  
POZ Podstawy zagospodarowania turystycznego Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek III (semestr 5) 10 titles  
POZ Podstawy zarządzania Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 11 titles  
CHO Podstawy zarządzania Licencjackie 1 13 titles  
POZ Podstawy zarządzania Licencjackie Handel Międzynarodowy I (semestr 1) 4 titles  
POZ Podstawy zarządzania Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 10 titles  
POZ Podstawy zarządzania Licencjackie Psychologia w biznesie I (semestr 1) 14 titles  
POZ Podstawy zarządzania Inżynierskie Inżynieria Zarządzania I (semestr 1) 11 titles  
CHO Podstawy zarządzania (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 13 titles  
CHO Podstawy zarządzania (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 13 titles  
POZ Podstawy zarządzania BW Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 10 titles  
POZ Podstawy zarządzania I Inżynierskie Informatyka I (semestr 2) 14 titles  
POZ Podstawy zarządzania TiR Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 10 titles  
POZ Podstawy zarządzania Z Licencjackie Zarządzanie I (semestr 1) 17 titles  
POZ Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe III (semestr 5) 4 titles  
CHO Polityka fiskalna Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse publiczne i podatki 2 8 titles  
CHO Polityka gospodarcza Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo gospodarcze 3 16 titles  
POZ Polityka gospodarcza Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 2) 4 titles  
CHO Polityka i strategie bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 7 titles  
CHO Polityka regionalna Licencjackie Administracja publiczna Administracja samorządowa 3 10 titles  
POZ Polityka rynku pracy Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe III (semestr 6) 4 titles  
POZ Polityka turystyczna Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 5 titles  
POZ Polityka wspierania MSP Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 4 titles  
CHO Polityka zrównoważonego rozwoju Licencjackie Administracja publiczna Administracja samorządowa 3 1 title  
CHO Polityka zrównoważonego rozwoju w dobie globalizacji Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi 2 4 titles  
POZ Polska polityka zagraniczna Licencjackie Handel międzynarodowy III (semestr 5) 7 titles  
POZ Polski system finansowy Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Inżynieria finansowa II (semestr 3) 5 titles  
POZ Polski system podatkowy - ACCA Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA II (semestr 4) 11 titles  
CHO Polski system podatkowy cz. 1 Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 13 titles  
CHO Polski system podatkowy cz. 2 Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 11 titles  
CHO Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Uzup. Magisterskie Pedagogika 2 9 titles  
CHO Portfel inwestycyjny Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 25 titles  
POZ Portfel inwestycyjny Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 9 titles  
CHO Postępowanie administracyjne Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 2 6 titles  
POZ Postępowanie administracyjne Licencjackie Prawo w Biznesie III (semestr 6) 8 titles  
POZ Postępowanie cywilne Jedn. Magisterskie Prawo II (semestr 4) 14 titles  
POZ Postępowanie cywilne Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 4) 14 titles  
CHO Postępowanie egzekucyjne w sprawach podatkowych Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 2 titles  
POZ Postępowanie podatkowe Jedn. Magisterskie Prawo III (semestr 5) 4 titles  
POZ Postępowanie przed sądami administracyjnymi Jedn. Magisterskie Prawo II (semestr 4) 4 titles  
POZ Pozakredytowe finansowanie działalności przedsiębiorstw Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 4 titles  
CHO Pozarządowe formy bezpieczeństwa Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 11 titles  
POZ Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 2 titles  
POZ Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 2 titles  
POZ Połączenia, przejęcia i przekształcenia spółek Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i finanse III (semestr 6) 8 titles  
CHO Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole Licencjackie Pedagogika 3 2 titles  
CHO Pragmatyka służbowa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 19 titles  
POZ Praktyczna nauka języka angielskiego – Gramatyka praktyczna Licencjackie Filologia angielska I-III (semestr (1-5) 7 titles  
POZ Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 10 titles  
CHO Prawa człowieka we współczesnym świecie Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 7 titles  
POZ Prawna ochrona pracy Inżynierskie Inżynieria Zarządzania Inżynieria BHP III (semestr 5) 5 titles  
POZ Prawna ochrona pracy Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 4 titles  
POZ Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 5 titles  
POZ Prawne aspekty usług bankowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 1 title  
POZ Prawne aspekty zarządzania projektami Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 1 title  
POZ Prawne i społeczne aspekty bezpieczeństwa Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 2 titles  
CHO Prawne podstawy bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 10 titles  
CHO Prawne podstawy funkcjonowania społeczności lokalnych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 7 titles  
CHO Prawne podstawy systemu obrony RP Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 2 titles  
CHO Prawno-organizacyjne podstawy działalności MŚP Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 2 9 titles  
POZ Prawo Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 3 titles  
POZ Prawo administracyjne I Licencjackie Administracja II (semestr 3) 3 titles  
POZ Prawo administracyjne II Licencjackie Administracja II (semestr 4) 4 titles  
CHO Prawo administracyjne z elementami postępowania administracyjnego Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 5 titles  
CHO Prawo bankowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 1 title  
POZ Prawo cywilne Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 9 titles  
POZ Prawo cywilne. Część ogólna Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 2) 5 titles  
POZ Prawo cywilne. Część ogólna Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 5 titles  
POZ Prawo cywilne. Prawo rzeczowe Jedn. Magisterskie Prawo II (semestr 3) 7 titles  
POZ Prawo cywilne. Prawo rzeczowe Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 7 titles  
POZ Prawo cywilne. Zobowiązania Jedn. Magisterskie Prawo II (semestr 4) 6 titles  
POZ Prawo europejskie ustrojowe Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 5 titles  
POZ Prawo finansowe Jedn. Magisterskie Prawo III (semestr 5) 5 titles  
CHO Prawo gospodarcze Uzup. Magisterskie Zarządzanie (SUM online) Podstawowe i kierunkowe 1 4 titles  
POZ Prawo gospodarcze Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 3) 3 titles  
POZ Prawo gospodarcze Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 3 titles  
POZ Prawo gospodarcze Licencjackie Zarządzanie II (semestr 3) 7 titles  
POZ Prawo gospodarcze (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 6 titles  
POZ Prawo gospodarcze HM Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 1) 10 titles  
POZ Prawo handlowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 titles  
POZ Prawo handlowe, transportowe, celne Uzup. Magisterskie Zarządzanie Menedżer logistyki II (semestr 3) 4 titles  
POZ Prawo I Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 4 titles  
POZ Prawo II Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 12 titles  
POZ Prawo karne Jedn. Magisterskie Prawo IV (semestr 7) 3 titles  
POZ Prawo karne gospodarcze Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Finanse III (semestr 5) 6 titles  
POZ Prawo karne skarbowe Licencjackie Administracja Administracja Podatkowa III (semestr 6) 1 title  
CHO Prawo karno-skarbowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość 2 titles  
POZ Prawo konkurencji i konsumentów Jedn. Magisterskie Prawo III (semestr 6) 3 titles  
POZ Prawo konstytucyjne Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 1) 6 titles  
POZ Prawo konstytucyjne Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 8 titles  
POZ Prawo międzynarodowe prywatne Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 4 titles  
POZ Prawo międzynarodowe publiczne Jedn. Magisterskie Prawo IV (semestr 8) 8 titles  
POZ Prawo międzynarodowe publiczne Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 3) 2 titles  
POZ Prawo ochrony środowiska Jedn. Magisterskie Prawo IV (semestr 7) 8 titles  
POZ Prawo pracy Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 1 title  
POZ Prawo pracy Licencjackie Psychologia w biznesie III (semestr 5) 6 titles  
CHO Prawo pracy Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Kadry i płace 2 11 titles  
POZ Prawo pracy Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 6 titles  
POZ Prawo prywatne Licencjackie Administracja II (semestr 3) 3 titles  
POZ Prawo rodzinne i opiekuńcze Jedn. Magisterskie Prawo III (semestr 6) 8 titles  
POZ Prawo spółek handlowych Licencjackie Prawo w Biznesie III (semestr 5) 6 titles  
POZ Prawo Unii Europejskiej Inżynierskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 titles  
POZ Prawo Unii Europejskiej Z Jedn. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 titles  
POZ Prawo w kontraktach handlu zagranicznego Licencjackie Handel Międzynarodowy II (semestr 4) 8 titles  
POZ Prawo w sektorze publicznym Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie organizacjami sektora publicznego II (semestr 4) 12 titles  
POZ Prawo w turystyce i rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 5 titles  
POZ Prawo własności intelektualnej Jedn. Magisterskie Prawo III (semestr 6) 2 titles  
POZ Prawoznawstwo Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 1) 6 titles  
POZ Prawoznawstwo Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 6 titles  
POZ Prawoznawstwo i logika Licencjackie Administracja I (semestr 1) 4 titles  
POZ Probabilistyka i statystyka Inżynierskie Informatyka II (semestr 3) 3 titles  
POZ Problemy sprawozdawczości finansowej Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 8 titles  
POZ Procedury i ubezpieczenia w nieruchomościach Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 4 titles  
POZ Procedury karne i cywilne Licencjackie Administracja Administracja w wymiarze sprawiedliwości III (semestr 5) 9 titles  
CHO Process Management Uzup. Magisterskie Management 1 5 titles  
POZ Procesy społeczne Licencjackie Psychologia w biznesie II (semestr 3) 10 titles  
POZ Produkt turystyczny i rekreacyjny Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 3 titles  
POZ Profilaktyka społeczna Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny III (semestr 5) 3 titles  
CHO Programowanie aplikacji internetowych Licencjackie Informatyka Podstawowe 3 8 titles  
POZ Programowanie obiektowe Licencjackie Informatyka inżynierska II (semestr 3) 5 titles  
POZ Programowanie zaawansowane Inżynierskie Informatyka II (semestr 4) 7 titles  
CHO Project Budgeting and Finance Management Uzup. Magisterskie Management 2 2 titles  
CHO Project Lifecycle Management Uzup. Magisterskie Management 2 7 titles  
CHO Project Quality Management Uzup. Magisterskie Management 2 1 title  
POZ Projektowanie oraz modelowanie procesów biznesowych (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 5 titles  
POZ Projektowanie aplikacji internetowych Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 4 titles  
POZ Projektowanie baz danych Inżynierskie Logistyka IV (semestr 7) 9 titles  
POZ Projektowanie graficzne Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 19 titles  
POZ Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 9 titles  
POZ Projektowanie i zarządzanie infrastrukturą logistyczną Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 7 titles  
POZ Projektowanie i zarządzanie przepływem materiałów Inżynierskie Logistyka Projekty i procesy logistyczne III (semestr 6) 3 titles  
POZ Projektowanie interfejsów użytkownika Inżynierskie Informatyka III (semestr 5) 5 titles  
POZ Projektowanie procesów Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 6) 3 titles  
CHO Projektowanie procesów Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 3 3 titles  
POZ Projektowanie procesów logistycznych Inżynierskie Logistyka III (semestr 5) 7 titles  
CHO Projektowanie procesów logistycznych Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 3 8 titles  
POZ Projektowanie procesów technologicznych i technologia maszyn Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 6) 2 titles  
POZ Projektowanie przestrzennych sieci logistycznych Inżynierskie Logistyka II (semestr 4) 6 titles  
POZ Projektowanie sesji coachingowej Uzup. Magisterskie Zarządzanie 6 titles  
POZ Projektowanie systemów informatycznych Inżynierskie Informatyka III (semestr 5) 7 titles  
POZ Promocja zdrowia w miejscu pracy Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 9 titles  
POZ Propedeutyka prawa Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 4 titles  
POZ Protokół dyplomatyczny Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 6 titles  
POZ Przeciwdziałanie patologiom w organizacji Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 5 titles  
CHO Przeciwdziałanie patologiom w społecznościach lokalnych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 5 titles  
CHO Przeciwdziałanie patologiom w społecznościach lokalnych (WM) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 2 6 titles  
POZ Przedsiębiorczość Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 6 titles  
POZ Przedsiębiorczość Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 7 titles  
POZ Przedsiębiorczość Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 7 titles  
POZ Przedsiębiorczość Inżynierskie Informatyka II (semestr 4) 3 titles  
POZ Przedsiębiorstwo hotelarskie jako model biznesu Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 3 titles  
POZ Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 3 titles  
POZ Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem III (semestr 6) 6 titles  
POZ Przestępczość zorganizowana Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 4) 5 titles  
POZ Przetwarzanie danych multimedialnych Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 4 titles  
POZ Przewozy specjalne Licencjackie Logistyka Logistyka i spedycja międzynarodowa III (semestr 5) 4 titles  
POZ Przygotowanie do rynku pracy Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 1 title  
POZ Przywództwo Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 11 titles  
POZ Przywództwo w organizacji i zespole Licencjackie Psychologia w biznesie II (semestr 4) 12 titles  
POZ Psychologia bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 6 titles  
POZ Psychologia biznesu Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Zarządzanie III (semestr 6) 8 titles  
CHO Psychologia ekonomiczna Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe 2 6 titles  
POZ Psychologia emocji i motywacji Licencjackie Psychologia w biznesie II (semestr 3) 13 titles  
CHO Psychologia emocji i motywacji Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe 2 11 titles  
POZ Psychologia konfliktu Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia negocjacji i mediacji II (semestr 4) 9 titles  
CHO Psychologia marketingu i sprzedaży Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe 3 21 titles  
CHO Psychologia marketingu i sprzedaży Licencjackie Marketing i Sprzedaż Podstawowe 2 6 titles  
POZ Psychologia organizacji Licencjackie Psychologia w biznesie III (semestr 5) 5 titles  
CHO Psychologia osobowości i różnic indywidualnych Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe 2 11 titles  
CHO Psychologia poznawcza Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe 1 6 titles  
POZ Psychologia poznawcza Licencjackie Psychologia w biznesie I (semestr 2) 5 titles  
CHO Psychologia rozwojowa człowieka Licencjackie Pedagogika 1 15 titles  
CHO Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe 2 17 titles  
POZ Psychologia różnic indywidualnych i osobowości Licencjackie Psychologia w biznesie II (semestr 3) 9 titles  
POZ Psychologia społeczna Licencjackie Psychologia w biznesie I (semestr 2) 14 titles  
CHO Psychologia społeczna (PED) Licencjackie Pedagogika Podstawowe i kierunkowe 2 21 titles  
CHO Psychologia społeczna (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 28 titles  
POZ Psychologia stresu i interwencja kryzysowa Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia negocjacji i mediacji III (semestr 5) 4 titles  
POZ Psychologia w biznesie Licencjackie Handel Międzynarodowy I (semestr 1) 6 titles  
POZ Psychologia w marketingu Licencjackie Zarządzanie Psychologia w zarządzaniu II (semestr 4) 4 titles  
CHO Psychologia w sytuacjach zagrożenia Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie kryzysowe 2 17 titles  
POZ Psychologia w turystyce Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 10 titles  
POZ Psychologia w zarządzaniu Licencjackie Administracja II (semestr 3) 10 titles  
POZ Psychologia zachowań konsumenckich Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia marketingu i reklamy III (semestr 5) 8 titles  
POZ Psychologia zarządzania Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 8 titles  
POZ Psychologia zarządzania (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 20 titles  
POZ Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji Licencjackie Zarządzanie Psychologia w zarządzaniu II (semestr 3) 3 titles  
POZ Psychologiczne i socjologiczne aspekty terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 6) 4 titles  
POZ Psychology in Management Licencjackie Management I (semestr 2) 3 titles  
POZ Psychospołeczne problemy organizacji Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 12 titles  
POZ Psychospołeczne warunki pracy Licencjackie Psychologia w biznesie III (semestr 5) 8 titles  
POZ Psychospołeczne wywieranie wpływu Licencjackie Zarządzanie Psychologia w Zarządzaniu II (semestr 4) 10 titles  
POZ Public relations Licencjackie Prawo w Biznesie Prawo i Zarządzanie III (semestr 5) 12 titles  
POZ Public Relations Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 6 titles  
POZ Public Speaking Licencjackie Management International Business II (semestr 4) 1 title  
POZ Public Speaking Licencjackie English Philology II (semestr 3) 2 titles  
CHO Rachunek kosztów Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 9 titles  
POZ Rachunek kosztów Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 6 titles  
CHO Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Inżynierskie Informatyka Podstawowe i kierunkowe 2 8 titles  
CHO Rachunek przepływów pieniężnych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 9 titles  
CHO Rachunkowość Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 24 titles  
CHO Rachunkowość bankowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 4 titles  
POZ Rachunkowość bankowa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 3 titles  
POZ Rachunkowość budżetowa A Licencjackie Administracja II (semestr 4) 5 titles  
POZ Rachunkowość budżetowa FiR Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse Publiczne i Podatki II (semestr 3) 5 titles  
CHO Rachunkowość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 9 titles  
POZ Rachunkowość finansowa Inżynierskie Inżynieria Zarządzania II (semestr 4) 3 titles  
POZ Rachunkowość finansowa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dołącz do biznesu I (semestr 1) 4 titles  
POZ Rachunkowość finansowa Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 8 titles  
CHO Rachunkowość finansowa (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 2 6 titles  
POZ Rachunkowość finansowa I Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 3 titles  
POZ Rachunkowość grup kapitałowych FiR Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw II (semestr 3) 5 titles  
POZ Rachunkowość grup kapitałowych Z Uzup. Magisterskie Zarządzanie Przedsiębiorstwo Międzynarodowe II (semestr 3) 5 titles  
POZ Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 5 titles  
CHO Rachunkowość obrotu materiałowego i towarowego Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 6 titles  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 4) 1 title  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Logistyka II (semestr 4) 1 title  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 1 title  
CHO Rachunkowość podatkowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 10 titles  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Administracja III (semestr 6) 1 title  
POZ Rachunkowość podatkowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 1 title  
POZ Rachunkowość podatkowa II Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 titles  
POZ Rachunkowość w biznesie Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 2) 4 titles  
POZ Rachunkowość w centrum usług wspólnych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 2 titles  
CHO Rachunkowość zarządcza Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 9 titles  
POZ Rachunkowość zarządcza FiR Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 9 titles  
POZ Rachunkowość zarządcza (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 11 titles  
POZ Rachunkowość zarządcza Z Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 6 titles  
POZ Regiony turystyczne Polski Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 9 titles  
POZ Regiony turystyczne świata Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 10 titles  
POZ Regiony turystyczno-uzdrowiskowe Polski Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 5) 6 titles  
POZ Regiony turystyczno-uzdrowiskowe świata Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 11 titles  
POZ Reklama Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 3 titles  
POZ Reklama Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 3 titles  
POZ Rekreacja kulturalna Licencjackie Turystyka i Rekreacja Animacja Czasu Wolnego III (semestr 6) 3 titles  
POZ Responsible Business Practices Licencjackie Management III (semestr 6) 5 titles  
CHO Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2 4 titles  
POZ Rewizja finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 7 titles  
CHO Rewizja finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 3 5 titles  
POZ Rola mediów w sytuacji kryzysowej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe III (semestr 5) 18 titles  
POZ Rola Policji w zapewnieniu ochrony obywateli Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe II (semestr 4) 5 titles  
CHO Rozliczenia międzynarodowe Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse i handel elektroniczny 2 5 titles  
CHO Rozliczenia międzynarodowe Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse i handel międzynarodowy 2 5 titles  
POZ Rozwój umiejętności trenerskich Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 6 titles  
POZ Rynek finansowy Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 9 titles  
POZ Rynek lotniczy w Polsce i na świecie Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa ruchu lotniczego III (semestr 5) 1 title  
POZ Rynek pracy i zatrudnienie Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 2 titles  
POZ Rynek pracy w teorii i praktyce gospodarowania Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 11 titles  
POZ Rynki finansowe Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 9 titles  
POZ Różnice kulturowe w logistyce Inżynierskie Logistyka 2 titles  
CHO Samorząd w państwach europejskich Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 2 3 titles  
CHO Samorząd w państwach europejskich (AP) Licencjackie Administracja publiczna Administracja samorządowa 3 4 titles  
CHO Samorząd w systemie bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi 3 3 titles  
CHO Samorządowa polityka społeczna Licencjackie Administracja publiczna Administracja samorządowa 3 3 titles  
POZ Seminarium dyplomowe Inżynierskie Logistyka III (semestr 5-7) 2 titles  
POZ Seminarium magisterskie Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 10 titles  
POZ Serwerowe systemy operacyjne i ich administracja Uzup. Magisterskie Informatyka I (semestr 1) 2 titles  
POZ Serwis gastronomiczny i obsługa kelnerska Licencjackie Turystyka i Rekreacja Gastronomia z dietetyką III (semestr 5) 5 titles  
POZ Shopper marketing – zarządzanie punktem sprzedaży Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 12 titles  
CHO Sieci komputerowe Inżynierskie Informatyka Podstawowe i kierunkowe 2 2 titles  
POZ Social Communication Licencjackie Engineering Management I (semestr 1) 5 titles  
POZ Socjologia Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 7 titles  
POZ Socjologia czasu wolnego Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 13 titles  
POZ Socjologia w turystyce i rekreacji Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 9 titles  
CHO Spedycja i transport w handlu międzynarodowym Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Finanse i handel międzynarodowy 2 14 titles  
POZ Sposoby inwestowania w nieruchomości Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 2 titles  
POZ Sposoby wyceny nieruchomości Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 1 title  
CHO Społeczna odpowiedzialność biznesu Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 7 titles  
POZ Społeczna odpowiedzialność biznesu Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 7 titles  
CHO Sprawozdawczość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 3 16 titles  
POZ Sprawozdawczość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 4 titles  
POZ Sprawozdawczość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 7 titles  
CHO Standardy rachunkowości Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 10 titles  
POZ Standardy rachunkowości Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 2 titles  
POZ Statistics Licencjackie Engineering Management II (semestr 3) 8 titles  
POZ Statystyczne sterowanie procesem (SPC) Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 6) 4 titles  
POZ Statystyka Licencjackie Handel międzynarodowy I (semestr 2) 8 titles  
CHO Statystyka i ekonometria (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 11 titles  
CHO Statystyka i ekonometria (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 2 12 titles  
POZ Statystyka i elementy badań operacyjnych Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 10 titles  
POZ Statystyka matematyczna Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 3 titles  
POZ Statystyka opisowa Licencjackie Psychologia w biznesie I (semestr 2) 15 titles  
POZ Statystyka opisowa Licencjackie Zarządzanie II (semestr 3) 8 titles  
POZ Statystyka w finansach Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 8 titles  
CHO Statystyka w psychologii Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe 2 19 titles  
CHO Statystyka z elementami badań operacyjnych (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 3 13 titles  
CHO Statystyka z elementami badań operacyjnych (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 3 32 titles  
POZ Sterowanie procesami logistycznymi Inżynierskie Logistyka II (semestr 4) 5 titles  
POZ Stosowanie narzędzi Lean Management Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 4 titles  
CHO Stosunki pracownicze służby cywilnej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 2 titles  
POZ Strategia oraz projektowanie usług Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 5 titles  
POZ Strategia zarządzania przedsiębiorstwem Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 13 titles  
POZ Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II (semestr 4) 11 titles  
POZ Strategic Management Licencjackie Management I (semestr 2) 3 titles  
CHO Strategic Management Uzup. Magisterskie Management 1 1 title  
POZ Strategie bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 3) 17 titles  
CHO Strategie finansowania przedsiębiorstw Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2 2 titles  
POZ Strategie i techniki przekładu (Translation strategies and techniques) Licencjackie Filologia angielska II (semestr 4) 3 titles  
POZ Strategie innowacji Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 12 titles  
POZ Strategie marketingowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 8 titles  
POZ Strategie marketingowe (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 9 titles  
POZ Strategie marketingowe na rynku usług spa i wellness Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Menedżer Obiektów Spa i Wellness II (semestr 4) 9 titles  
POZ Strategie podatkowe w przedsiębiorstwie Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 3 titles  
POZ Strategie przedsiębiorstw handlowych Licencjackie Zarządzanie III (semestr 5) 5 titles  
POZ Strategie rozwoju regionalnego Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 3) 4 titles  
POZ Strategie rozwoju regionalnego Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 6 titles  
CHO Stres i wypalenie zawodowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Wykład monograficzny 9 titles  
POZ Struktura i funkcjonowanie obrony cywilnej Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 6) 4 titles  
POZ Superterroryzm i terroryzm millenarystyczny Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 6) 5 titles  
CHO System bezpieczeństwa narodowego Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 10 titles  
POZ System finansowy Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 1) 3 titles  
CHO System finansów publicznych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 15 titles  
CHO System konstytucyjny RP w zarysie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 10 titles  
POZ System podatkowy w Polsce Licencjackie Administracja Administracja Podatkowa III (semestr 5) 2 titles  
CHO System zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 5 titles  
CHO Systemy bankowe Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 10 titles  
POZ Systemy informacji prawnej Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 1) 5 titles  
POZ Systemy informacyjne w zarządzaniu Licencjackie Zarządzanie III (semestr 6) 11 titles  
CHO Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 6 titles  
CHO Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 3 6 titles  
CHO Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 6 titles  
POZ Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 4 titles  
CHO Systemy informatyczne w rachunkowości Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 3 6 titles  
POZ Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym Licencjackie Administracja Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe III (semestr 6) 4 titles  
POZ Systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie zasobami ludzkimi III (semestr 6) 2 titles  
POZ Systemy oceniania pracowników Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie zasobami ludzkimi III (semestr 6) 6 titles  
POZ Systemy oceniania pracowników Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II (semestr 3) 11 titles  
CHO Systemy ochrony ludzkości i obrony cywilnej Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 5 titles  
POZ Systemy operacyjne Licencjackie Informatyka I (semestr 2) 9 titles  
POZ Systemy polityczne i ekonomiczne państw Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 5 titles  
POZ Systemy rezerwacyjne w hotelu Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 6 titles  
POZ Systemy rezerwacyjne w turystyce Licencjackie Turystyka i Rekreacja Obsługa Ruchu Turystycznego III (semestr 5) 3 titles  
POZ Systemy wsparcia decyzji kierownika Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 4 titles  
POZ Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 7 titles  
POZ Systemy zarządzania BHP Licencjackie Zarządzanie Menedżer BHP III (semestr 5) Empty  
POZ Szacowanie ryzyka i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny III (semestr 5) 6 titles  
POZ Szkolenie pracowników Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie zasobami ludzkimi III (semestr 5) 5 titles  
POZ Sztuka prezentacji handlowej Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 11 titles  
POZ Służby i siły specjalne Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Służby mundurowe i porządek publiczny II (semestr 4) 5 titles  
POZ Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia i osób Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe II (semestr 4) 2 titles  
POZ Techniczne bezpieczeństwo pracy Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie BHP III (semestr 5) 2 titles  
CHO Techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 14 titles  
POZ Techniki pracy umysłowej Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 7 titles  
CHO Techniki refinansowania banków Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Bankowość i innowacje finansowe 2 11 titles  
POZ Techniki relaksacyjne Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 7 titles  
POZ Techniki sprzedaży osobistej Licencjackie Zarządzanie Psychologia w zarządzaniu II (semestr 3) 9 titles  
POZ Techniki sprzedaży produktów finansowych Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 12 titles  
CHO Technologia i ekonomika transportu Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 2 14 titles  
CHO Technologia informacyjna Licencjackie 1 2 titles  
POZ Technologia informacyjna Licencjackie Psychologia w biznesie I (semestr 1) 2 titles  
POZ Technologia informacyjna Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 5 titles  
CHO Technologia informacyjna (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 2 titles  
POZ Technologia informacyjna L Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 4 titles  
CHO Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Uzup. Magisterskie Pedagogika 4 titles  
CHO Teoretyczne i metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej Uzup. Magisterskie Pedagogika 1 title  
CHO Teoretyczne podstawy kształcenia Licencjackie Pedagogika 2 11 titles  
CHO Teoretyczne podstawy wychowania Licencjackie Pedagogika 1 16 titles  
POZ Teoria bezpieczeństwa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 19 titles  
POZ Teoria i metodyka rekreacji Licencjackie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 5 titles  
POZ Teoria państwa i prawa Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 1) 9 titles  
CHO Teoria podatku i źródła prawa podatkowego Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podatki i finanse publiczne 2 17 titles  
POZ Teoria podatku i źródła prawa podatkowego Licencjackie Administracja Administracja Podatkowa II (semestr 4) 3 titles  
CHO Terroryzm jako element stosunków politycznych Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 9 titles  
CHO Terroryzm jako element stosunków politycznych (KM) Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 1 18 titles  
POZ Terroryzm międzynarodowy Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 6) 7 titles  
POZ Towaroznawstwo Inżynierskie Logistyka III (semestr 6) 3 titles  
CHO Towaroznawstwo (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 5 titles  
CHO Towaroznawstwo (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 1 2 titles  
POZ Towaroznawstwo i materiałoznawstwo Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 3 titles  
POZ Towaroznawstwo i materiałoznawstwo IZ Inżynierskie Inżynieria Zarządzania I (semestr 2) 6 titles  
POZ Tradycje prawa Licencjackie Administracja I (semestr 1) 8 titles  
POZ Tradycje prawa Licencjackie Prawo w Biznesie I (semestr 1) 6 titles  
POZ Transakcje handlu zagranicznego Licencjackie Handel Międzynarodowy Biznes Międzynarodowy II (semestr 4) 4 titles  
POZ Transport i logistyka w turystyce Licencjackie Transport i logistyka w turystyce Obsługa Ruchu Turystycznego II (semestr 4) 4 titles  
POZ Transport i spedycja międzynarodowa Licencjackie Handel Międzynarodowy II (semestr 3) 9 titles  
POZ Transport niskoemisyjny Inżynierskie Logistyka Logistyka i spedycja międzynarodowa III (semestr 6) 5 titles  
CHO Trening asertywności Licencjackie Psychologia w Biznesie PDW 1-2 8 titles  
POZ Trening interpersonalny Licencjackie Psychologia w biznesie I (semestr 1) 3 titles  
POZ Trening kierowniczy Licencjackie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem III (semestr 6) 13 titles  
POZ Trening praktycznych umiejętności mediatora Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia Negocjacji i Mediacji III (semestr 6) 5 titles  
POZ Trening praktycznych umiejętności negocjatora Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia negocjacji i mediacji III (semestr 6) 14 titles  
CHO Trening umiejętności interpersonalnych Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 11 titles  
POZ Trening umiejętności kierowniczych (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 22 titles  
POZ Trening umiejętności menedżerskich Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 5 titles  
POZ Trening zdrowotny Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa & Wellness III (semestr 5) 4 titles  
POZ Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością Licencjackie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 4 titles  
POZ Turystyka i rekreacja w polityce państwa Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 1) 8 titles  
CHO Ubezpieczenia Licencjackie Psychologia w Biznesie Wykład monograficzny 1-2 10 titles  
POZ Ubezpieczenia Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 titles  
CHO Ubezpieczenia (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 1 11 titles  
CHO Ubezpieczenia dla MŚP Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 2 8 titles  
CHO Ubezpieczenia na życie i plany emerytalne Licencjackie Psychologia w Biznesie Konwersatorium monograficzne 1-2 4 titles  
POZ Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 5 titles  
POZ Umiejętności menedżerskie Licencjackie Administracja III (semestr 5) 4 titles  
POZ Umowy gospodarcze Jedn. Magisterskie Prawo V (semestr 9) 8 titles  
POZ Umowy handlowe i gospodarcze Licencjackie Administracja Administracja gospodarcza III (semestr 6) 13 titles  
POZ Umowy w administracji w praktyce Licencjackie Administracja Administracja i Finanse Samorządów III (semestr 5) 6 titles  
CHO Ustrojowe gwarancje działalności gospodarczej Licencjackie Finanse i Rachunkowość Wykład monograficzny 3 1 title  
POZ Ustrojowe prawo administracyjne Jedn. Magisterskie Prawo I (semestr 2) 10 titles  
CHO Ustrój administracji publicznej RP Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 24 titles  
CHO Ustrój i funkcjonowanie terenowej administracji publicznej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 21 titles  
POZ Ustrój organów bezpieczeństwa i porządku publicznego Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne II (semestr 4) 8 titles  
CHO Usługi kredytowe Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość PDW 5 titles  
POZ Usługi płatnicze Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 4 titles  
POZ Uwarunkowania działalności spółdzielni kredytowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 titles  
POZ Uwarunkowania makroekonomiczne rynku spa i wellness Licencjackie Turystyka i Rekreacja Turystyka zdrowotna, Spa i Wellness III (semestr 6) 4 titles  
POZ Warsztat kompetencji menedżerskich Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia Menedżera III (semestr 6) 7 titles  
CHO Warsztat pracy wychowawcy dzieci i młodzieży Uzup. Magisterskie Pedagogika 7 titles  
CHO Warsztat umiejętności wychowawczych Licencjackie Pedagogika 2 3 titles  
POZ Warsztaty prawnicze III (Prawo spadkowe) Jedn. Magisterskie Prawo IV (semestr 8) 4 titles  
POZ Warsztaty z tworzenia i stosowania prawa I Licencjackie Administracja III (semestr 6) 1 title  
POZ Warsztaty z tworzenia i stosowania prawa II Licencjackie Administracja III (semestr 6) 6 titles  
POZ Wartościowanie pracy i systemów wynagrodzeń Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 9 titles  
POZ Wartość przedsiębiorstwa i jego wycena I Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 9 titles  
POZ Wartość przedsiębiorstwa i jego wycena II Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 8 titles  
POZ Wdrożenie usługi (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 10 titles  
POZ Wprowadzenie do informatyki Inżynierskie Informatyka I (semestr 1) 3 titles  
POZ Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 5 titles  
POZ Wprowadzenie do modelowania rynków finansowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Inżynieria finansowa II (semestr 4) 7 titles  
POZ Wprowadzenie do polityki Licencjackie Administracja I (semestr 2) 29 titles  
CHO Wprowadzenie do pracy dyplomowej Licencjackie 2 5 titles  
CHO Wprowadzenie do pracy dyplomowej (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 6 titles  
POZ Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Licencjackie Logistyka I (semestr 2) 6 titles  
POZ Wprowadzenie do techniki Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 14 titles  
POZ Wprowadzenie do techniki Inżynierskie Inżynieria Zarządzania I (semestr 1) 14 titles  
CHO Wprowadzenie do tematyki terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 6 titles  
CHO Wprowadzenie na rynek pracy Licencjackie 2 5 titles  
CHO Wprowadzenie na rynek pracy (BN) Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 5 titles  
CHO Wprowadzenie na rynek pracy (FiR) Licencjackie Finanse i Rachunkowość Podstawowe i kierunkowe 2 5 titles  
CHO Współczesne kierunki wychowania Licencjackie Pedagogika 2 3 titles  
CHO Współczesne konflikty etniczne w Europie Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Wykład monograficzny 1 6 titles  
POZ Współczesne problemy bezpieczeństwa w turystyce Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Organizacja ruchu turystycznego II (semestr 3) 9 titles  
CHO Współczesne problemy psychologii rozwojowej i klinicznej Uzup. Magisterskie Pedagogika Podstawowe 1 14 titles  
POZ Współczesne rachunki kosztów Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 12 titles  
CHO Współczesne systemy polityczne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 2 25 titles  
POZ Współczesne systemy polityczne Licencjackie Handel międzynarodowy II (semestr 3) 4 titles  
POZ Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 1) 2 titles  
POZ Współczesne trendy na rynku usług fitness Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Menedżer Rekreacji II (semestr 3) 1 title  
CHO Współczesne zagrożenia terroryzmem Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 5 titles  
CHO Współpraca szkoły ze środowiskiem wychowawczym ucznia Licencjackie Pedagogika 3 5 titles  
CHO Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami w rozwoju Uzup. Magisterskie Pedagogika 2 6 titles  
CHO Wstęp do nauki o państwie i prawie Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 22 titles  
CHO Wstęp do pedagogiki rodziny Uzup. Magisterskie Pedagogika 2 3 titles  
POZ Wstęp do psychologii Licencjackie Psychologia w Biznesie I (semestr 1) 7 titles  
POZ Wstęp do tłumaczenia (Introduction to translation) Licencjackie Filologia angielska II (semestr 4) Empty  
POZ Wybrane problemy techniki Inżynierskie Inżynieria Zarządzania III (semestr 5) 8 titles  
POZ Wybór i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych Inżynierskie Informatyka III (semestr 6) 13 titles  
POZ Wycena gruntów rolnych i nieruchomości leśnych Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 2 titles  
POZ Wycena nieruchomości specjalnych Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 4) 2 titles  
POZ Wycena nieruchomości zurbanizowanych Uzup. Magisterskie Zarządzanie Gospodarka nieruchomościami II (semestr 4) 3 titles  
POZ Wymiana zasobów między organizacjami Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 5 titles  
CHO Wynagrodzenie - składniki i podatki Licencjackie Finanse i Rachunkowość Kadry i płace 2 14 titles  
POZ Wytrzymałość materiałów Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 7 titles  
CHO Wywieranie wpływu Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe 2 19 titles  
POZ Wyzwania rynku pracy Licencjackie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 2 titles  
POZ Zaawansowana rachunkowość finansowa Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 5) 4 titles  
POZ Zaawansowana rachunkowość finansowa II Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość I (semestr 2) 4 titles  
POZ Zaawansowane narzędzia w pracy coacha Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 2 titles  
CHO Zabezpieczenie i egzekwowanie należności Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 7 titles  
POZ Zabezpieczenie i egzekwowanie należności Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 7 titles  
CHO Zachowania konsumentów Licencjackie Marketing i Sprzedaż Podstawowe 1 7 titles  
POZ Zachowania konsumentów Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 5 titles  
POZ Zachowania nabywcze na rynku hotelarskim Licencjackie Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo III (semestr 5) 3 titles  
CHO Zachowania organizacyjne (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 1 8 titles  
CHO Zachowania organizacyjne (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 1 8 titles  
POZ Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 4 titles  
POZ Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Licencjackie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata I (semestr 2) 10 titles  
POZ Zagrożenia i ataki w cyberprzestrzeni Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi III (semestr 6) 2 titles  
CHO Zamachy terrorystyczne i operacje antyterrorystyczne Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 10 titles  
CHO Zarys historii architektury i sztuki Licencjackie Turystyka i Rekreacja Podstawowe 2 2 titles  
POZ Zarządzanie Licencjackie Turystyka i Rekreacja III (semestr 5) 12 titles  
POZ Zarządzanie Inżynierskie Logistyka I (semestr 1) 8 titles  
POZ Zarządzanie cyklem życia projektu (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 3) 10 titles  
POZ Zarządzanie jakością w projekcie (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 5 titles  
POZ Zarządzanie jakością w usługach IT Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 5 titles  
CHO Zarządzanie aktywami i pasywami banku Licencjackie Finanse i Rachunkowość Rynki finansowe i bankowość 3 10 titles  
POZ Zarządzanie bankiem Licencjackie Finanse i Rachunkowość Bankowość i Usługi Finansowe III (semestr 6) 17 titles  
POZ Zarządzanie bezpieczeństwem Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 9 titles  
CHO Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 7 titles  
POZ Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w Polsce i na świecie Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo lokalne i porządek publiczny II (semestr 4) 5 titles  
POZ Zarządzanie cyklem życia wyrobu Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 4 titles  
POZ Zarządzanie dystrybucją Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie marketingowe II (semestr 3) 7 titles  
CHO Zarządzanie finansami MŚP Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 12 titles  
POZ Zarządzanie flotą samochodową Licencjackie Logistyka III (semestr 5) 9 titles  
POZ Zarządzanie innowacją Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 13 titles  
POZ Zarządzanie innowacyjnością Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem II (semestr 3) 6 titles  
POZ Zarządzanie jakością Licencjackie Zarządzanie II (semestr 3) 2 titles  
POZ Zarządzanie jakością usług hotelarskich Licencjackie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 3 titles  
POZ Zarządzanie kadrami Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 8 titles  
POZ Zarządzanie kapitałem ludzkim Licencjackie Zarządzanie II (semestr 3) 7 titles  
POZ Zarządzanie kompetencjami Licencjackie Psychologia w biznesie Psychologia menedżera i organizacji Zarządzanie zasobami ludzkimi III (semestr 5) 11 titles  
CHO Zarządzanie konfliktem Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Konwersatorium monograficzne 2 14 titles  
POZ Zarządzanie kryzysem Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie strategiczne I (semestr 2) 5 titles  
CHO Zarządzanie kryzysowe Licencjackie Prawo w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 2 titles  
POZ Zarządzanie kryzysowe Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 6 titles  
CHO Zarządzanie kryzysowe w antyterrorystycznej ochronie infrastruktury krytycznej Licencjackie Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi 3 4 titles  
POZ Zarządzanie logistyką Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 9 titles  
POZ Zarządzanie logistyką międzynarodową Inżynierskie Logistyka II (semestr 4) 5 titles  
CHO Zarządzanie lokalnymi systemami bezpieczeństwa Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 2 7 titles  
CHO Zarządzanie marką Licencjackie Marketing i Sprzedaż Podstawowe 1 12 titles  
POZ Zarządzanie MSP Licencjackie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 4 titles  
POZ Zarządzanie nieruchomościami Uzup. Magisterskie Zarządzanie Gospodarka Nieruchomościami I (semestr 2) 4 titles  
POZ Zarządzanie nieruchomościami Licencjackie Zarządzanie Gospodarka Nieruchomościami III (semestr 5) 2 titles  
POZ Zarządzanie operacyjne usługami (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 5 titles  
POZ Zarządzanie operacyjne w logistyce Uzup. Magisterskie Zarządzanie Menedżer Logistyki I (semestr 1) 8 titles  
POZ Zarządzanie portfelem inwestycji kapitałowych Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 3) 6 titles  
POZ Zarządzanie portfelem usług hotelarskich Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 4 titles  
POZ Zarządzanie procesami (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 5 titles  
CHO Zarządzanie procesami w biznesie Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 6 titles  
CHO Zarządzanie produkcją i usługami (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 1 7 titles  
CHO Zarządzanie produkcją i usługami (LOG) Licencjackie Logistyka Podstawowe i kierunkowe 1 10 titles  
POZ Zarządzanie produktem Jedn. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 3 titles  
POZ Zarządzanie produktem Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 10 titles  
POZ Zarządzanie projektami Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 8 titles  
POZ Zarządzanie projektami Inżynierskie Logistyka Logistyka w Małych i Średnich przedsiębiorstwach III (semestr 6) 8 titles  
POZ Zarządzanie projektami Licencjackie Zarządzanie I (semestr 2) 7 titles  
CHO Zarządzanie projektami (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 12 titles  
CHO Zarządzanie projektami (PwB) Licencjackie Prawo w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 6 titles  
CHO Zarządzanie projektami (Z) Licencjackie Zarządzanie 12 titles  
CHO Zarządzanie projektami MŚP finansowanych z UE Licencjackie Finanse i Rachunkowość Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 3 11 titles  
POZ Zarządzanie projektem informatycznym Inżynierskie Informatyka IV (semestr 7) 10 titles  
POZ Zarządzanie przedsiębiorstwem Licencjackie Prawo w Biznesie II (semestr 3) 11 titles  
POZ Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 17 titles  
POZ Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem II (semestr 3) 4 titles  
POZ Zarządzanie przepływem materiałów Inżynierskie Logistyka II (semestr 3) 7 titles  
POZ Zarządzanie przepływem materiałów Licencjackie Logistyka II (semestr 3) 7 titles  
POZ Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość II (semestr 4) 6 titles  
POZ Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem II (semestr 3) 6 titles  
POZ Zarządzanie reklamą Uzup. Magisterskie Zarządzanie Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 3 titles  
POZ Zarządzanie ryzykiem Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 6 titles  
CHO Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Licencjackie Finanse i Rachunkowość PDW 1 3 titles  
POZ Zarządzanie ryzykiem w logistyce Inżynierskie Logistyka Projekty i procesy logistyczne IV (semestr 7) 4 titles  
POZ Zarządzanie ryzykiem Z Uzup. Magisterskie Zarządzanie Przedsiębiorstwo Międzynarodowe II (semestr 3) 9 titles  
CHO Zarządzanie strategiczne Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Podstawowe i kierunkowe 1 19 titles  
POZ Zarządzanie strategiczne Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 10 titles  
POZ Zarządzanie Strategiczne (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 14 titles  
POZ Zarządzanie strategiczne (Stacj.) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 1) 7 titles  
CHO Zarządzanie stresem i trening twardości psychicznej Licencjackie Psychologia w biznesie 3 7 titles  
CHO Zarządzanie systemami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych Uzup. Magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe Zarządzanie kryzysowe 2 12 titles  
POZ Zarządzanie talentami Uzup. Magisterskie Zarządzanie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II (semestr 4) 2 titles  
POZ Zarządzanie transportem i ekonomika transportu Inżynierskie Logistyka I (semestr 2) 7 titles  
POZ Zarządzanie w handlu i usługach Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 3 titles  
POZ Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne I (semestr 2) 14 titles  
POZ Zarządzanie wiedzą w organizacji inteligentnej Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 14 titles  
POZ Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw Inżynierskie Logistyka Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach III (semestr 5) 4 titles  
CHO Zarządzanie zasobami ludzkimi (IZ) Licencjackie Inżynieria Zarządzania Podstawowe i kierunkowe 3 12 titles  
CHO Zarządzanie zasobami ludzkimi (PSY) Licencjackie Psychologia w Biznesie Podstawowe i kierunkowe 2 46 titles  
CHO Zarządzanie zasobami ludzkimi (Z) Licencjackie Zarządzanie Podstawowe i kierunkowe 2 46 titles  
POZ Zarządzanie zespołem Uzup. Magisterskie Zarządzanie II (semestr 4) 11 titles  
POZ Zarządzanie zespołem Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja I (semestr 2) 12 titles  
POZ Zarządzanie zmianami Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 3 titles  
POZ Zarządzanie zmianą Inżynierskie Logistyka 10 titles  
POZ Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja (online) Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 4 titles  
POZ Zarządzanie zyskiem gabinetu Spa&Wellness Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja II (semestr 4) 2 titles  
POZ Zarządzanie łańcuchem dostaw Licencjackie Logistyka III (semestr 5) 15 titles  
POZ Zastosowanie systemów klasy ERP w finansach Licencjackie Finanse i Rachunkowość III (semestr 6) 3 titles  
POZ Zawody nieruchomościowe Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 3 titles  
POZ Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwie Inżynierskie Inżynieria Zarządzania Inżynieria zarządzania procesami produkcji III (semestr 5) 2 titles  
POZ Zintegrowany system zarządzania - moduł planowania produkcji Inżynierskie Inżynieria Zarządzania Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi IV (semestr 7) 2 titles  
POZ Zmiana i innowacje w organizacji Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 18 titles  
POZ Zwalczanie przestępczości Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne III (semestr 5) 13 titles  
POZ Zwalczanie terroryzmu Licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne III (semestr 5) 11 titles  
CHO Ład korporacyjny Uzup. Magisterskie Finanse i Rachunkowość Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2 7 titles  
CHO Środki i techniki sprzedaży Licencjackie Marketing i Sprzedaż Podstawowe 1 9 titles  
POZ Światowe dziedzictwo przyrody i kultury Uzup. Magisterskie Turystyka i Rekreacja Dwa dyplomy w dwa lata II (semestr 3) 8 titles  
POZ Źródła danych o nieruchomościach Licencjackie Zarządzanie II (semestr 4) 3 titles  
POZ Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Licencjackie Handel międzynarodowy III (semestr 6) 4 titles  
POZ Źródła finansowania w biznesie Uzup. Magisterskie Zarządzanie I (semestr 2) 4 titles  


Languages: