Przegląd głównych nurtów teoretycznych uzasadniających istnienie banku jako pośrednika finansowego /
author Karaś, Piotr.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 5 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności gospodarczej : metody oceny oraz techniki zarządzania /  
author Jedynak, Tomasz.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenie funkcjonowania miasta jako zbiorowości społeczno-przestrzennej : przypadek miasta postsocjalistycznego /  
author Karwińska, Anna.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria ekonomii a kryzys finansowy /
author Szewczyk, Ryszard.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 9 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Folia Oeconomica Bochniensia : Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 6 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 6 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady podatkowe - przebrzmiały relikt czy współczesne kryteria oceny podatków? /
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 1 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy ochrony środowiska naturalnego w Polsce /
author Hołuj, Artur.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej /
author Wrona, Bartłomiej.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola wymiany informacji o VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych /
author Regnowski, Piotr.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 7 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Monetarne i prawne przyczyny światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2009 /
author Hołubowicz, Łukasz.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 9 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inflacje ante portas /
author Szewczyk, Ryszard.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 5 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola pomocy publicznej jako instrumewntu polityki państwa w Polsce w latach 2002-2004 /
author Czopik, Wanda.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 5 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2009 roku /
author Kiszka, Agnieszka

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego /
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 2 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standaryzacja podstawą rozwoju audytu wewnętrznego /
author Soczówka, Halina.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 9 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Folia Oeconomica Bochniensia : Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane instytucje i instrumenty finansowe w ochronie środowiska naturalnego /
author Hołuj, Artur.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 5 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Folia Oeconomica Bochniensia : Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakter prawny i zadania przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych /
author Szaraniec, Monika.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Folia Oeconomica Bochniensia : Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 9 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 9 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Folia Oeconomica Bochniensia : Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 1 /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 1 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie : analiza wybranych zagadnień /  
author Pawlina, Anna.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Folia Oeconomica Bochniensia : Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 7 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 7 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki i warunki funkcjonowania nadzoru korporacyjnego /
author Herdan, Agnieszka.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 6 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej /
author Ziębicki, Bernard.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 6 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie motywacyjnych systemów premiowych w warunkach krajowych przedsiębiorstw państwowych i instytucji sfery budżetowej /
author Ziębicki, Bernard.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ceny transferowe oraz spółki offshore jako narzędzia unikania opodatkowania w korporacjach transnarodowych / Teresa Kamińska-Blichowska. 
author Kamińska-Blichowska, Teresa.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 1 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej /
author Czopik, Wanda.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 6 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura systemu podatkowego a wzrost gospodarczy /
author Wrona, Bartłomiej.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 6 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków /
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki zmian systemu zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego /
author Surówka, Krzysztof.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 2 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy /
author Przybylska, Katarzyna.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 1 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce /
author Hołuj, Artur.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 7 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu rozwoju Miasta Krakowa w okresie autonomii (1866-1918) /
author Hołuj, Dominika.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 5 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych /
author Krzywda, Danuta.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni na przykładzie Miasta Krakowa po roku 1989 /
author Hołuj, Artur.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 7 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 : finansowe i instytucjonalne uwarunkowania realizacji strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa /  
author Nowak-Kokoszka, Katarzyna.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 7 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola mediów publicznych w kreowaniu wizerunku lokalnych samorządów i społeczności /
author Skoczek, Tadeusz.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 2 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej /
author Krzywda, Danuta.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 1 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekokonwersja zagranicznego długu polskiego w procesie internacjonalizacji gospodarki /
author Brańka, Patrycja.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: