Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na instytucje otoczenia konkurencyjnego /
author Stępień, Beata.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy fuzji i przejęć w bankowości w okresach dekoniunktury gospodarczej /
author Markiewicz, Magdalena.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola funkcji personalnej w procesie tworzenia i realizacji międzynarodowych fuzji i przejęć /
author Schroeder, Jerzy.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koopetycja a międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa : przypadek małych i średnich firm z Wielkopolski : badania eksploracyjne / 
author Jankowska, Barbara.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka bankowa dotycząca sprawdzania dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej /
author Marciniak-Neider, Danuta.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie innowacyjności konsumenta międzynarodowego dla kształtowania strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie banki detaliczne w aspekcie procesów integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej /
author Figna, Anna.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ ratingu zewnętrznego na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa /
author Bednarz, Joanna.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja aliansów technologicznych w warunkach globalizacji gospodarki światowej na przykładzie krajów Triady i Polski /
author Puślecki, Łukasz.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy międzynarodowej kooperacji w sferze badań i rozwoju /
author Pilarczyk, Agnieszka.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój transakcji sekurytyzacyjnych w Stanach Zjednoczonych /
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła i logika przewagi konkurencyjnej /
author Śliwiński, Rafał.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrastające znaczenie korporacji transnarodowych z azjatyckich krajów rozwijających się w gospodarce globalnej /
author Jankowiak, Anna.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Targi a ekspansja przedsiębiorstwa /
author Mruk, Henryk.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw /
author Witek-Hajduk, Marzanna.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych /
author Rymarczyk, Jan.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw / Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kooperacja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw : przykład przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego / 
author Gołębiowski, Tomasz.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy /
author Rosińska-Bukowska, Magdalena.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek w dobie kryzysu /
author Sporek, Tadeusz.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: