Przyczyny braku efektywności rynków giełdowych /
author Tomaszewski, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8(8) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problematyka identyfikacji i klasyfikacji kosztów w zakładach ubezpieczeń /
author Chmielowiec-Lewczuk, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 10(10) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umiejętności społeczne w negocjacjach : wybrane problemy /  
author Sobczak, Mieczysław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 10(10) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość przerobu a systemy rachunków kosztów /
author Engelgardt, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(6) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modyfikacja modelu J. Pena /
author Jasiński, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne aspekty turystyki /
author Pigłowska-Jamrozowicz, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Programowanie liniowe z czynnikami trudno mierzalnymi /
author Dytczak, Mirosław

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 15/2010
red. naukowy Cieślak, Maria

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kondycji finansowej i hierarchii potrzeb gospodarstw domowych w Polsce w latach 2001-2007 / Anna Błaczkowska.  
author Błaczkowska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Subiektywna ocena prawdopodobieństwa a subiektywne stopy dyskonta /
author Forlicz, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skłonność do "jazdy na gapę" jako funkcja oczekiwań i dopasowań podmiotów ekonomicznych : badania eksperymentalne /  
author Jakubowski, Rafał M.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wybranych decyzji inwestycyjnych popdejmowanych przez polskie gospodarstwa domowe /
author Rólczyński, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność w sferze kultury fizycznej jako zadanie własne gminy na przykładzie Wrocławia /
author Szczepanik, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(6) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niedoskonałości procesu komunikowania się /
author Forlicz, Stefan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyczna ocena efektu dywersyfikacji produktu w warunkach silnych wahań sezonowych /
author Duda, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez światowych producentów miedzi i srebra : podsumowanie badań /  
author Szeląg, Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba oceny efektywności prognozowania indeksów giełdowych WIG i DJA za pomocą sztucznych sieci neuronowych /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poglądy Oskara Morgensterna i ekonomistów tradycji austriackiej na temat zastosowań matematyki w teorii ekonomii /
author Kaczmarek, Robert.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stymulowanie i eskalacja konfliktów w zarządzaniu bankiem /
author Miklaszewski, Lech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 10(10) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Filozofia szkoleniowa elementem kultury organizacyjnej we współczesnych przedsiębiorstwach /
author Kochmańska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 6(6) / 2006 /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne aspekty zarządzania rozwojem lokalnym : marketing miejsca /  
author Ignacy, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Materiały z konferencji naukowej "Młodzi pracownicy wyższych szkół bankowych wobec wyzwań współczesnej gospodarki" nr 4(4) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki polityki rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin dolnośląskich /
author Kopyściański, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie nowego produktu na rynek wydawniczy : studium przypadku Newsweeka i Faktu" /  
author Wilk, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 10(10) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie mentoringu do budowania zaangażowania organizacyjnego /
author Marzec, Izabela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Potential of the Central European Countries in Promoting Sustainable Development of European Energy Sector within the Frame of Hydrogen Economy Programs /
author Żechowska, Sylwia.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Materiały z konferencji naukowej "Młodzi pracownicy wyższych szkół bankowych wobec wyzwań współczesnej gospodarki" nr 4(4) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość i koszty z nią związane w świetle rynkowej orientacji przedsiębiorstwa /
author Kaczyńska, Marta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wspieraniu rozwoju województwa dolnośląskiego /
author Salik, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
red. naukowy Cieślak, Maria

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 19/2010 /
red. naukowy Zając, Czesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany w zarzadzaniu specjalistami w dużej firmie farmaceutycznej /
author Morawski, Mieczysław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty motywowania pracowników w kierunku dzielenia się wiedzą /
author Trenkner, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia personalna jako spoiwo tkanki spolecznej grup kapitałowych /
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 25/2011 / 
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie Internetu dla zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w świetle badań marketingowych /
author Światowy, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce : wybrane zagadnienia / 
author Maciejewicz, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(6) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 7(7) / 2007 /
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najem i dzierżawa nieruchomości /
author Oryński, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Balanced Scorecard dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska /
author Pawlak-Wolanin, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technika OCE II jako narzędzie oceny klimatu organizacyjnego w świetle badań w firmach polskich /
author Wudarzewski, Grzegorz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: