Gospodarka elektroniczna w międzynarodowych regulacjach prawnych /
author Czyżowicz, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie analizy wskaźnikowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
author Gabryszak, Renata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling ryzyka narzędziem zarządzania w grupach kapitałowych /
author Bizon-Górecka, Jadwiga.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizerunek polityka na przykładzie Leszka Balcerowicza /
author Frączek, Adrianna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przebieg procesu przekształceń własnościowych w okresie transformacji systemowej w Polsce /
author Walentynowicz, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia motywacji top menedżementu w grupie kapitałowej /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie i jego uwarunkowania demograficzne na gdańskim rynku pracy /
 

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 5 Zarządzanie, Finanse, E-Biznes, Rynek pracy : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni / 
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 7 : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni /  
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty finansowe wstąpienia Polski do NATO : (udział Marynarki Wojennej RP w wydatkach obronnych państwa) /  
author Tomaszewski, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżetowanie jako narzędzie zarządzania /
author Ciołek, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studium komputerowego wspomagania decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym /
author Czermiński, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie spedycyjnym jako element polityki personalnej /
author Piocha, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi outsourcingowe jako efektywna strategia restrukturyzacji przedsiębiorstwa /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie zarządzania Narodowych Funduszy
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 1 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy otoczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa /
author Gabriel, Bartłomiej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Izba rozliczeniowa na giełdzie : aspekt organizacyjno-prawny /  
author Giruć, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krótkookresowa strategia cenowa wspierana budżetowaniem /
author Ciołek, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarządzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolne miejsca pracy i warunki ich tworzenia na
author Golnau, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwie na globalnym rynku /
author Malara, Zbigniew.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspomagany komputerowo system zarządzania przedsiębiorstwem /
author Czermiński, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 1 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Autorytet nauczyciela akademickiego /
author Apanowicz, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie standardów moralnych w demokratycznych instytucjach państwa /
author Apanowicz, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarządzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środowisko w zarządzaniu organizacją /
author Czermiński, Alfred.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarządzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzór bankowy jako element otoczenia banku komercyjnego /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie /
author Jędrzejewski, Lech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Benchmarking integralną składową jakości kształcenia w systemie dydaktyczno-wychowawczym i procesie nauczania-uczenia się w szkole wyższej /
author Apanowicz, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja bezpośrednia jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa /
author Chajęcki, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku /
author Gorczyński, Kazimierz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego : próba oceny / 
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w gospodarce morskiej /
author Grzybowski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 1 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość wirtualna : wyzwania i perspektywy /  
author Ficoń, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet w biznesie /
author Woźniak, Monika

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymogi nowoczesnego przekształcania celów polityki morskiej w rzeczywistość gospodarczą /
author Piocha, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O modelach w zarządzaniu personelem w Polsce / Aurelia Polańska. 
author Polańska, Aurelia.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 1 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni 1 /
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 1 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki uprawiania polityki a samorządność gminy /
author Jędrzejewski, Lech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa X i jej skutki /
author Łastowska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje struktur organizacyjnych w gospodarce
author Zaborowski, Edward.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 1 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczne dylematy rozwoju polskiego biznesu okresu transformacji systemowej /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: