Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po akcesji Polski do Unii Europejskiej
author Belniak, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju gospodarczego : | Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / aspekty mikro- i makroekonomiczne : T.1 Gospodarka - Finanse - Pedagogika : Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Determinanty rozwoju gospodarczego Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowiegogika T.1 Gospodarka - Finanse - Pedagogika nr 2(13), 2009, T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku
author Płonka, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Scenariusze zrównoważonwego rozwoju obszarów wiejskich
author Siekierski, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych
author Kozioł, Michał

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CVA - Cash Value Added - nowoczesny miernik oceny
author Jagiełło, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia
author Polańska, Aurelia.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reforma administracji państwa na tle województwa małopolskiego
author Masłowski, Ryszard

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój orientacji marketingowej polskich banków
author Płonka, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej
author Kuziak, Mariusz

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia rozwoju administracji celnej w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
author Kubik, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse młodego pokolenia związane z transformacją ustrojową Polski
author Król, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zbieżności funkcji przynależności w rozmytym szeregu czasowym
author Urban, Wit

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typy i charakterystyka sieci franchisingowych funkcjonujących w Polsce - wielkość zaangażowania kapitałowego inwestora
author Artwik, Magdalena

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie Orbis S.A. w aspekcie funkcjonującego rynku kapitałowego
author Grabińska, Ewa

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program Data Visualizer w badaniu przebiegów chaotycznych
author Wołoszyn, Paweł

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku
author Płonka, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój
author Teneta-Płotkowiak, Jolanta

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych
author Mazur, Zygmunt

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania
author Wołoszyn, Jacek

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą
author Kozioł, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alians jako strategia przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji
author Kukuła, Urszula

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy w rejonie tarnowskim
author Kozioł, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły w Tarnowie
red. naukowy Kozioł, Leszek

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ Euro, wspólnej waluty UE na konieczność dostosowania się polskich podmiotów do funkcjonowania w nowych warunkach
author Kluska, Katarzyna

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opis i ocena pracy dydaktycznej profesora uczelni akademickiej
author Jankowska-Polańska, Aurelia

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia wprowadzania produktu na rynek na przykładzie branży budowlanej
author Malec, Elżbieta

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Ekonomicznej w Tarnowie Zeszyt 1 (10)/2007 wybrane problemy współczesnego 
red. naukowy Kozioł, Leszek

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing bezpośredni w teorii i praktyce przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego
author Cieśla, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia
author Adamczyk, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie ciągłością przepływu produkcji w
author Mazur, Zygmunt

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing usług budowlanych
author Belniak, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej
author Szumilak, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyty Naukowe MWSE Tarnów nr 1 1999 Konferencja naukowa : Regionalne uwarunkowania rynku 
red. Siekierski, Jan

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym
author Siekierski, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w analizie
author Morajda, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces informatyzacji i budowy systemu
author Wojtowicz, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w
author Strzembecki, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: