Szkolnictwo wyższe w Polsce wobec integracji z Unią Europejską /
author Dawidziak, Piotr.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla polskiej gospodarki /
author Stawna, Anna.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Upadłość przedsiębiorstw w państwach Unii Europejskiej i w Polsce oraz jej uwarunkowania /
author Nowara, Wanda.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie a równowaga rynku pracy : koncepcje teoretyczne i praktyka funkcjonowania gospodarki rynkowej /  
author Woźniak, Beata.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty zmian polityki ekologicznej Polski wobec integracji z Unią Europejską /
author Gajdzińska, Aleksandra.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce /
author Ptaszyńska, Barbara.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i Wielkopolsce oraz ich rola w aktywizacji działalności gospodarczej /
author Cieślińska, Katarzyna.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyskryminacja kobiet na polskim i europejskim rynku pracy oraz możliwości jej przezwyciężania /
author Kalinowska-Nawrotek, Barbara.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie : polska droga do Unii Europejskiej /  
author Piekut, Maja.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje między produktem społecznym i bezrobociem w USA, wybranych krajach UE i w Polsce okresu transformacji /
author Ziomek, Agnieszka.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Błędne koło bezrobocia : czy można liczyć na przyspieszenie wzrostu gospodarczego? /  
author Balicki, Władysław.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor usług jako obszar zmian strukturalnych w sytuacji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej /
author Jagielski, Marek.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja na rynkach pracy krajów kandydujących do Unii Europejskiej przed jej rozszerzeniem w roku 2004 /
author Knapińska, Magdalena.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy /
author Strużyna, Arletta.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnianie i wynagradzanie menedżerów w warunkach integracji polskiej gospodarki z krajami Unii Europejskiej /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy polskiej polityki rynku pracy w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ unijnych funduszy strukturalnych oraz swobodnego przepływu osób na polski rynek pracy /
author Sobiech, Katarzyna.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja rynku usług bankowych w Polsce : od monopolu do konkurencji /  
author Baszyński, Adam.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: