Zarządzanie kosztami w praktyce bankowej /
author Kulińska-Sadłocha, Ewa.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwagi w sprawie dostosowania polskiego systemu kursowego do zasad ERM II /
author Jurek, Michał.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredytowy kanał transmisji impulsów polityki pienięznej : przypadek Polski /  
author Marszałek, Paweł.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ zmian zasad sporządzania sprawozdań finansowych na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej banków komercyjnych /
author Kałużny, Radosław.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bankowy i system płatniczy : powiązania i wzajemne uwarunkowania /  
author Iwańczuk, Anna.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Siła spółdzielczego sektora bankowego w Polsce /
author Mikołajczak, Ryszard.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna i kursowa w Polsce po 1990 roku : relacje i perspektywy współpracy /  
author Marszałek, Paweł.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie rynku terminowego typu futures /
author Munyama, Killion.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy polskiego systemu bankowego : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie niemieckiego systemu bankowego dla regulowaniu płynności Eurosystemu w latach 1999-2006 : wnioski dla polskiego systemu bankowego /  
author Paluszak, Grzegorz.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncentracja działalności w polskim systemie bankowym /
author Kotliński, Grzegorz.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ lojalności klientów na zyskowność banku /
author Witkowska-Masłowska, Małgorzata.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilizowanie systemu finansowego przez bank centralny na przykładzie NBP /
author Matysek-Jędrych, Anna.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: