Implikacje marketingowej orientacji w zarządzaniu dla pracy kierowniczej /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki racjonalizacji pracy kierowniczej w procesie podejmowania decyzji /
author Staś, Lena.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania startegicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja postrzegania roli kierownika w procesie zarządzania /
author Krzakiewicz, Kazimierz.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki i założenia strategii przedsiębiorstw : analiza rozbieżnych decyzji kierowniczych /  
author Banaszyk, Piotr.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania startegicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umiejętności społeczne kierownika : możliwości ich oceny i doskonalenia oraz analiza wiedzy i poglądów kierowników w tej dziedzinie /  
author Łukasiewicz, Maria.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modyfikowanie umiejętności komunikowania się kierowników i usprawniania komunikacji w organizacji /
author Bartkowiak, Grażyna.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki wykorzystania metod ingerencji procesowych skierowanych na poprawę komunikacji i przywództwa w organizacji /
author Purgat, Agnieszka.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 /  
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w funkcji personalnej w przedsiębiorstwach na przykładzie planowania ścieżki kariery /
author Jankowski, Przemysław.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania stategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: