Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów : Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane socjotechniki stosowane przy włamaniach komputerowych /  
author Nowakowski, Jerzy.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdolność kredytowa w świetle bankowego finansowania przedsięwzięć Nowej Gospodarki /  
author Korneluk, Radosław.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęgi Bollingera /  
author Węglarz, Anna.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko płynności rynku w modelu Value at Risk na przykładzie polskiego rynku walutowego /  
author Lusztyn, Marek G.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredytowanie małych i średnich przedsi ebiorstw w krajach Unii Europejskiej /  
author Mikołajczyk, Bożena.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie źródeł finansowania z banków przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w Polsce : bariery i próby jej zniesienia / 
author Mikołajczyk, Bożena.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do heurystyki /
author Mikołajczyk, Bożena.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja konsumpcji a strategie korporacji ponadnarodowych /
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja działań marketingowych przedsiębiorstwa /
author Bauer, Romuald.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność instytucji pozarządowych na rzecz rozwoju Podkarpacia /
author Sowa, Bożena

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybane problemy pomocy publicznej dla przedsiębiorców /
author Małkowska, Renata.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w teoriach rozwoju regionalnego /
author Czemiel-Grzybowska, Wioletta.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: