Zrównoważony rozwój uzdrowisk /
author Krasiński, Zdzisław.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju inwestycji turystycznych w gminie /
author Nawrot, Łukasz.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka a teoria przewag komparatywnych /
author Szmatuła, Piotr.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo w regionach turystycznych : utopia czy konieczność? /  
author Zmyślony, Piotr.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko popytowe w działalności hotelu : źródła i metody kontroli /  
author Bednarska, Marlena.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola samorządu lokalnego we wprowadzaniu turystyki zrównoważonej /
author Niezgoda, Agnieszka.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola jakości w formułowaniu strategii produktu turystycznego /
author Gołembski, Grzegorz.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pasażerski transport lotniczy w obliczu procesów globalizacji /
author Markiewicz, Ewa.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie metody oceny jakości w hotelarstwie /
author Olszewski, Marcin.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 /  
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości kształtowania przedsiębiorczości podmiotów gospodarki turystycznej przez samorząd lokalny /
author Konewczyńska, Justyna.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki : tom III : walory i atrakcje turystyczne, potencjał turystyczny, plany rozwoju turystyki : praca zbiorowa /  
 

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Series: Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie / 
 

Publication year: 2008 Call number: [64] Series: Turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń /
author Marciszewska, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Series: Zarządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja turystyczna /
Red. Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Series: Zarządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji : Studia Ekonomiczne nr 119 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Turystyka na obszarach miejskich nr 119 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i turystyka : wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33)/2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka /
 

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Series: Turystyka Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju : Studia Ekonomiczne nr 147 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Turystyka miejska nr 147 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka zrównoważona /
Red. Kowalczyk, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Series: Turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce i rekreacji /
Red. Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2013 Call number: [15.C] Series: Turystyka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń /
author Marciszewska, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Series: Zarządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów : Studia Periegetica nr 2(12) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów Studia Periegetica nr 2(12) / 2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka w naukach humanistycznych /
 

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Series: Turystyka - Wydawnictwo Naukowe PWN Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja w aglomeracjach : Studia Periegetica nr 1(13) / 2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach Studia Periegetica nr 1(13)/2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja - przygoda w plenerze : Studia Periegetica nr 2(14) / 2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Studia Periegetica Turystyka i rekreacja - przygoda w plenerze nr 2(14) / 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing bankowy w kreowaniu wartości dla klienta /
author Bednarska-Olejniczak, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promowanie działań cause marketingu w Internecie - ujęcie modelowe /
author Dejnaka, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do różnych grup odbiorców /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych /
author Wudarzewski, Grzegorz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura i kultura organizacji jako źródła ryzyka wewnętrznego /
author Kościelski, Paweł.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Facebook jako obszar akcji społecznych firm i organizacji non-profit /
author Dejnaka, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ organizacji i zadań działu finansowego na efektywność zarządzania szkołą wyższą /
author Janczyk-Strzała, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie e-narzędzi w edukacji i gospodarce narodowej : ekspozycja problemu / 
author Antonijczuk-Krzyśków, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozbieżności między planowanymi a wykonanymi dochodami gmin dolnośląskich w latach 2007-2009 : skala, przyczyny, możliwości niwelowania / 
author Olejniczak, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta : wybrane problemy / 
author Macalik, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne aspekty tworzenia rezerw strategicznych w Polsce /
author Szlachta, Aleksander.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce logistyki i łańcucha dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
author Wincewicz-Bosy, Marta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce logistyki i łańcucha dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
author Wincewicz-Bosy, Marta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej z wykorzystaniem metody luki /
author Siarka, Paweł.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: