Kierunki zmian w relacjach sektora ubezpieczeń wobec pozostałych sektorów polskiego rynku finansowego /
author Treder, Hanna.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola ubezpieczeń finansowych w inwestowaniu w nieruchomości /
author Kowalczyk, Patrycja.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki ewolucji bancassurance /
author Wierzbicka, Ewa.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena ryzyka w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego /
author Dankiewicz, Robert.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce /
author Kołosowska, Bożena.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idea i funkcjonowanie samorządu w polskich ubezpieczeniach gospodarczych /
author Nowak, Stanisław.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena realności zagrożenia terroryzmem niekonwencjonalnym /
author Manikowski, Piotr.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia rynku ubezpieczeniowego i instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem pogodowym : ubezpieczenia indeksowe i pogodowe instrumenty pochodne / 
author Zimowski, Marcin.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty regulacyjne procesu usprawniania europejskiego rynku detalicznych usług ubezpieczeniowych /
author Łańcucki, Jerzy.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie jako instrument finansowania ryzyka technologicznego /
author Terlikowski, Tadeusz.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestępczość ubezpieczeniowa : tendencje i perspektywy /  
author Majewski, Piotr.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wypalenie zawodowe jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniach osobowych /
author Poprawska, Ewa.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność bancassurance w świetle zagadnień etyki biznesu /
author Swacha-Lech, Magdalena.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko inwestycyjne jako czynnik determinujący działalność lokacyjną zakładów ubezpieczeń /
author Szkarłat, Anna.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena polityki inwestycyjnej OFE /
author Trippner, Paweł.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym : (artykuł sprawozdawczy) 
author Ronka-Chmielowiec, Wanda.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne bariery wzrostu efektywności funkcjonowania OFE /
author Chybalski, Filip.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bancassurance jako współpraca banków z firmami ubezpieczeniowymi w sprzedaży usług bankowo-ubezpieczeniowych w świetle badań ankietowych /
author Nowotarska-Romaniak, Beata.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko operacyjne w zakładzie ubezpieczeń /
author Lament, Marzanna.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzyści rynkowe ubezpieczycieli wynikające z posiadania grupy lojalnych klientów /
author Rodzinka, Jacek.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka uwag o determinantach jakości usług ubezpieczeniowych /
author Kęszycka, Barbara.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy i zasady wypłat emerytur kapitałowych : uwagi do rządowego projektu ustawy /  
author Bielawska, Kamila.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warianty powiązań prawnych pomiędzy brokerem a jegoklientem i zakładem ubezpieczeń /
author Czerny, Małgorzata.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zawiadomienie o wypadku :
author Kalina-Nowaczyk, Monika

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku nieruchomości w Polsce /
author Jóźwicki, Rafał.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakościowe elementy nadzoru ubezpieczeniowego /
author Kurek, Robert.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Włączanie usług ubezpieczeniowych w strukturę produktów bankowych /
author Kufel-Siemińska, Anna.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza odchyleń w budżetowaniu kosztów zakładu ubezpieczeń /
author Chmielowiec-Lewczuk, Magdalena.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń
author Płonka, Maria.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedziały czasowe w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego /
author Dankiewicz, Robert.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych a obowiązek korzystania z doradztwa inwestycyjnego przez zakłady ubezpieczeń /
author Pisarewicz, Piotr.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bancassurance na polskim rynku finansowym i w wybranych krajach Unii Europejskij)
author Rutkowska, Małgorzata.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek ubezpieczeń dobrowolnych w rolnictwie i kierunki rozwoju /
author Łozowski, Mieczysław.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : zarządzanie ryzykiem i finansami :Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie : artykuł sprawozdawczy / 
author Łyskawa, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie od sprzeniewierzenia jako instrument zarządzania ryzykiem nadużyć w przedsiębiorstwie /
author Bera, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem sportów ekstremalnych (na przykładzie paralotniarstwa) /
author Holly, Romuald.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Monitoring ryzyka utraty należności w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego /
author Dankiewicz, Robert.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: