Konstrukcja i funkcjonowanie Mechanizmu Kursowego ERM2 a polska strategia wejścia do strefy euro /
author Bielecki, Szymon.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty finansowania sfery badawczo-rozwojowej w ramach polityki spójności Unii Europejskiej - przykład Polski /
author Musiałkowska, Ida.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski kontekst instrumentów polityki pieniężnej NBP /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania międzynarodowej aktywizacji władz terytorialnych w Unii Europejskiej /
author Sapała, Magdalena.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koordynacja polityki makroekonomicznej w Unii Europejskiej : przesłanki, realizacja, perspektywy, zagrożenia / 
author Stawarska, Renata.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka wobec gron przemysłowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej : wnioski dla Polski /  
author Nowińska-Łaźniewska, Ewa.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia europejskie : debiuty :  Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 252 /  
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe konsekwencje wschodniego poszerzenia i członkowstwa Polski w Unii Europejskiej /
author Stawarska, Renata.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne cykle koniunkturalne w Europie /
author Musiałkowska, Ida.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w krajach UE-8 w okresie poakcesyjnym /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spór o stabilność cen w strefie euro /
author Paluszak, Grzegorz.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Certyfikacja w Unii Europejskiej i jej skutki dla Polski /
author Zarychta, Ewa.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską w kontekście przystąpienia nowych państw Europy Środkowej i Wschodniej : aybrane aspekty współpracy /  
author Ebbig, Piotr.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia europejskie : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka strukturalna w ocenie Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej /
author Małuszyńska, Ewa.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ uregulowań przejściowych w swobodzie przepływu osób wobec nowych państw członkowskich Unii Europejskiej na europejski rynek pracy /
author Idczak, Piotr.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia europejskie : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27 :  Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność a poziom wykształcenia ludności w krajach Unii Europejskiej /
author Owczarzak, Wojciech.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakaz nadużywania pozycji dominującej w prawie konkurencji Unii Europejskiej /
author Śliwińska, Magdalena.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw /
author Śliwiński, Rafał.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja lobbingu w Unii Europejskiej /
author Sapała-Gazda, Magdalena.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany stopnia koncentracji struktury zatrudnienia w Unii Europejskiej w ltach 1975-2001 /
author Małuszyńska, Ewa.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej /
author Szumski, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [631] Series: Studia europejskie : podręcznik akademicki Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia europejskie : Stosunki międzynarodowe. Integracja europejska. Politologia. Prawo. T XI / 
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia europejskie : Stosunki międzynarodowe. Integracja europejska. Politologia. Prawo. T XIV / 
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia europejskie : Politologia. Prawo. Socjologia. Zarządzanie. Ekonomia. Kulturoznawstwo. Politologia, T VIII / 
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen II /
author Wawrzyk, Piotr.

Publication year: 2008 Call number: [343] Series: Studia Europejskie. Prawo Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca celna w Unii Europejskiej /
author Wawrzyk, Piotr.

Publication year: 2008 Call number: [346.61] Series: Studia Europejskie. Prawo Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem : od Maastricht do Lizbony / 
author Ostant, Witold.

Publication year: 2016 Call number: [327] Series: Studia europejskie nr 19 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe, integracja europejska, politologia, prawo /
Redaktor Łokucijewski, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Series: Studia Europejskie ; Tom 13 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: