Problemy małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji projektów unijnych w Polsce /
author Wieprow, Joanna.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej /
author Jasińska, Ewa.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego /
author Zasadzki, Włodzimierz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oprogramowanie Open Source jako alternatywa dla systemów komercyjnych w dobie kryzysu gospodarczego i oszczędności w przedsiębiorstwach /
author Salmonowicz, Konrad.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny w aspekcie ograniczeń zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego /
author Gąsiorek, Ewa.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w warunkach kryzysu - elementy wybrane /
author Łuczyszyn, Andrzej.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inicjatywa wspólnotowa JEREMIE jako nowy instrument zwiększający dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw /
author Maziakowski, Tomasz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości osiągnięcia efektu trade-up na przykładzie just in time, Kanban i ECR /
author Milewska, Beata.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka po globalnym kryzysie /
author Milewska, Beata.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieć międzyorganizacyjna jako forma współdziałania przedsiębiorstw w dobie globalizacji /
author Rutowicz, Marta.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ konstrukcji podatków dochodowych na decyzje kapitałowe przedsiębiorstw w dobie kryzysu i na moment po kryzysie /
author Urbanowicz, Paulina.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metody analizy kosztów i korzyści funkcjonowania przedsiębiorstw branży hazardowej w badaniu wpływu na lokalną gospodarkę /
author Zasadzki, Michał.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora turystycznego w kształtowaniu konkurencyjności regionów w świetle regionalnych programów operacyjnych /
author Marciniak, Maria.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola funduszy pożyczkowych w ograniczaniu luki kapitałowej poprzez wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE (przykład województwa wielkopolskiego) /  
author Sobolewski, Dariusz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i wzajemne zależności wyniku finansowego netto i nadwyżki finansowej - wnioski dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw /
author Nowak, Mariusz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna Polski w latach 2000-2010 /
author Próchnicki, Lech.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja jako szczególny zasób publiczny - organy i mechanizmy nadzoru nad dostępem do informacji w Polsce i na świecie /
author Kępa, Marcin.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opłacalność inwestycji na krakowskim rynku nieruchomości w okresie światowego kryzysu finansowego /
author Surówka, Marcin.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce /
author Czyż, Marek.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjał tworzenia bankowości komunalnej w Polsce /
author Misterek, Wojciech.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dług publiczny według nowej ustawy o finansach publicznych /
author Berezowska, Elżbieta.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawna administracja publiczna /
author Dolewka, Zofia.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój regionu oparty na zasobach endogenicznych /
author Rynio, Dorota.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcie: wolność ekonomiczna u przedstawicieli szkoły austriackiej a polskie finanse publiczne - ujęcie komparatywne /
author Sopoćko, Krzysztof.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kondycja łotewskiej gospodarki w latach 1991-2011 /
author Makowski, Łukasz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego /
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas jako determinanta procesów logistycznych /
author Dembińska, Izabela.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracodawcy, bezrobotni i powiatowe urzędy pracy - uczestnicy rynku pracy /
author Brzychcy, Katarzyna.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu finansowego na zadłużanie się polskich gospodarstw domowych /
author Koczkodaj, Rafał.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cywilizacyjne uwarunkowania zmian otoczenia organizacji /
author Marek, Stanisław.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 3/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu /
Red. Dylewski, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 4/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami - aktualne problemy i wyzwania /
Red. Filipiak, Beata.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 5/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami - aktualne problemy i wyzwania /
Red. Filipiak, Beata.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 5/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami - aktualne problemy i wyzwania
Red. Filipiak, Beata.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Series: = Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ; nr 5/2013 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku /
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami w świetle ekonomii behawioralnej /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 7/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami w świetle ekonomii behawioralnej /
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 7/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>

Customize your search

Languages: