Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 83 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego nr 83 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania operacyjne : metody i zastosowania : Studia Ekonomiczne nr 62 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Badania operacyjne nr 62 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym : Studia Ekonomiczne nr 99 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /    
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym nr 99 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność systemu finansowego : Studia Ekonomiczne nr 63 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Efektywność systemu finansowego nr 63 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze : Studia Ekonomiczne nr 66 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze nr 66 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne : Studia Ekonomiczne nr 67 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Restrukturyzacja spółek handlowych nr 67 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego : Studia Ekonomiczne nr 61 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji : aspekty pozytywne i negatywne : Studia Ekonomiczne nr 95 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / /    
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji nr 95 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 74 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Inwestycje i nieruchomości Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 74 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych : Studia Ekonomiczne nr 80 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych nr 80 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe : Studia Ekonomiczne nr 77 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe nr 77 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statistical Inference Methods in Economic Research : Studia Ekonomiczne nr 65 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Statistical Inference Methods in Economic Research nr65 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarki : poziom krajowy i międzynarodowy : Studia Ekonomiczne nr 90 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /    
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Transformacja gospodarki nr 90 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy harmonizacji rachunkowości : Studia Ekonomiczne nr 73 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Problemy harmonizacji rachunkowości nr 73 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii : Studia Ekonomiczne nr 68 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii nr 68 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarki : konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony : Studia Ekonomiczne nr 89 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Transformacja gospodarki nr 89 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '11 : Studia Ekonomiczne nr 96 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /   
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Modelowanie preferencji a ryzyko '11 nr 96 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy współczesnego rynku pracy : Studia Ekonomiczne nr 78 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Dylematy współczesnego rynku pracy nr 78 ( 2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami lokalnymi : przykłady realizacji : Studia Ekonomiczne nr 75 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
red. naukowy Brandenburg, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zarządzanie projektami lokalnymi nr 75 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 85 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Międzynarodowe stosunki gospodarcze nr 85 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko'12 : Studia Ekonomiczne nr 97 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /    
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Modelowanie preferencji a ryzyko'12 nr 97 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych : Studia Ekonomiczne nr 133 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych nr 133 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju Górnego Śląska : analiza ekonometryczno-statystyczna : Studia Ekonomiczne nr 142 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Perspektywy rozwoju Górnego Śląska nr 142 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie : Studia Ekonomiczne nr 143 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie nr 143 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego-zastosowanie i efekty w małych miastach : Studia Ekonomiczne nr 144 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego-zastosowanie i efekty w małych miastach nr 144 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy gospodarki rynkowej : Polska i świat : Studia Ekonomiczne nr 130 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Problemy gospodarki rynkowej nr 130 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego : Studia Ekonomiczne nr 131 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
red. naukowy Rączaszek, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego nr 131 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne i lokalne problemy rynku pracy : Studia Ekonomiczne nr 134 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Regionalne i lokalne problemy rynku pracy nr 134 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych : Studia Ekonomiczne nr 136 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych nr 136 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project planning in modern organization : Studia Ekonomiczne nr 137 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Project planning in modern organization nr 137 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji : Studia Ekonomiczne nr 139 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Współczesne problemy ekonomiczne nr 139 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne : wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza : Studia Ekonomiczne nr 129 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Współczesne problemy ekonomiczne nr 129 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania : Studia Ekonomiczne nr 128 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania nr 128 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Risk perception in financial and non-financial entities : Studia Ekonomiczne nr 127 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Risk perception in financial and non-financial entities nr 127 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej : Studia Ekonomiczne nr 122 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Międzynarodowe stosunki gospodarcze nr 122 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : integracja regionalna w Europie i na świecie : Studia Ekonomiczne nr 123 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Międzynarodowe stosunki gospodarcze nr 123 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego : Studia Ekonomiczne nr 124 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego nr 124 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Developing of transportation flows in 21st century supply chains : Studia Ekonomiczne nr 121 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Developing of transportation flows in 21st century supply chains nr 121 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Survey sampling in economic and social research : Studia Ekonomiczne nr 120 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Survey sampling in economic and social research nr 120 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu : u początków i współcześnie : Studia Ekonomiczne nr 118 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nauki o zarządzaniu nr 118 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: