Proces zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach innowacyjnych
author Janasz, Krzysztof.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierówności płacowe i kwalifikacje menedżerskie
author Hryniewicz, Janusz T.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie zmian w procesie integracji fim
author Cieślicki, Maciej

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chciałbyś coś odkryć?
author Niemczyk, Jerzy.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zmiany w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
author Chojnacki, Janusz

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalna "zasada" sprawiedliwości a dynamika płac w Polsce
author Daszkowski, Julian

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Brytyjski standard zarządzania ryzykiem
author Korombel, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota
author Obłój, Krzysztof

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ambiwalencja zarządzania organizacją - zagrożenie czy szansa
author Osbert-Pociecha, Grażyna

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nobel 2009 dla Olivera E. Williamsona
author Peszko, Adam

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie rynku a współczesne realia badań rynkowych
author Tarka, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dystrybucja produktów fonograficznych w Polsce
author Gałuszka, Patryk

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspomnienia jako źródło inspiracji dla współczesnego zarządzania
author Sobczak, Tomasz

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy zarządzania - wytyczne dotyczące doskonalenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
author Krzemień, Eugeniusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne
author Wójcik, Juliusz

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys organizacyjny jako podstawa organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
author Batorski, Jarema

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy
author Aniszewska, Grażyna

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystywanie środków unijnych w konkurencyjnym rozwoju przedsiębiorstwa
author Puczkowski, Benedykt

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie spójności strategii
author Obłój, Krzysztof

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Styl organizacyjnego uczenia się a zmiany konkurencyjności przedsiębiorstwa
author Gulski, Bogusław

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem platform nowych produktów
author Krawiec, Franciszek

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości rozwoju klastrów rolniczych w województwie lubelskim
author Bojar, Wiktor

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przed koncertem na korporację
author Czarnecki, Jerzy S.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
author Pastusiak, Radosław

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model wyceny aktywów kapitałowych - problemy aplikacji w praktyce
author Cwynar, Wiktor

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych
author Ślepko, Marcin

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza trwania - badanie czasu od założenia do likwidacji firm na przykładzie rynku szczecińskiego
author Markowicz, Iwona.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia organizacji w badaniach empirycznych - kontekst strategicznych
author Krupski, Rafał

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ zagranicznych grup przemysłowych na funkcjonowanie nowo utworzonych spółek zależnych w Polsce - wyniki badań
author Broszkiewicz, Andrzej

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przesiębiorczości
author Bratnicki, Marian

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo jako determinanta strategii - tajemnica związków
author Polowczyk, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typologia sieci aliansów
author Sroka, Włodzimierz

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej
author Wach, Krzysztof

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowane zarządzanie jakością w przetwórstwie zbożowo-młynarskim
author Jarzębowski, Sebastian

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet przedsiębiorczy jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku
author Marszałek, Anna.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gra w zyski i zadania audytorów
author Łysek, Aleksandra

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Talenty jako podmioty zarządzania
author Mikuła, Bogusz

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu kulturowego na wdrażanie koncepcji zarządzania jakością
author Wolniak, Radosław.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy wspierania klastrów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
author Baran, Małgorzata.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

HACCP jako substytut Informacyjnego Systemu Zarządzania w małych przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej
author Sobczak, Tomasz

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>

Customize your search

Languages: