Organizacje niedochodowe i ich cele w okresie zmian systemowych /
author Dobrzański, Kazimierz.

Series: Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 2 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza stanu organizacyjnego przedsiębiorstw w okresie transformacji /
author Majchrzak, Jadwiga.

Series: Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 2 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość korporacyjna - istota, uwarunkowania i podstawowe obszary
author Wiatrak, Andrzej Piotr

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego
author Kusak, Aleksander

Series: Problemy zarządzania nr 3(21)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowana opieka zdrowotna w poszukiwaniu poprawy efektywności 
author Rudawska, Iga

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie sprzedażą bezpośrednią studium przypadku 
author Rudzewicz, Adam

Series: Problemy zarządzania nr 1(35)/2012 t.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powiązanie zarządzania wartością przedsiębiorstwa i zarządzania sprzedażą wśród operatorów kablowych
author Kossecki, Paweł

Series: Problemy zarządzania nr 1(35)/2012 t.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie a komunikacja międzykulturowa - ku nowym horyzontom interakcji społecznych
author Korporowicz, Leszek

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System płatności w świetle ekonomii sieci i skali
author Górka, Jakub

Series: Problemy zarządzania nr 1(23)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola struktur sieciowych w rozwoju
author Lachiewicz, Stefan

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Credit-scoring jako metoda oceny ryzyka kredytowego
author Rogowska, Ewa

Series: Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczynek do dyskusji o nauce o organizacji i zarządzaniu /
author Zimniewicz, Kazimierz.

Series: Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 20 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw /
author Kopczyński, Tomasz.

Series: Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 2 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas pracy w polskich przedsiębiorstwach : wyniki badań / 
author Skowron-Mielnik, Beata.

Series: Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 2 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski system rozliczeń gotówkowych w perspektywie integracji z Europejską Unią Monetarną
author Gorzelak, Artur

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność a zaawansowanie technologiczne przemysłu w regionach Polski
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju marketingu biur podrózy w świetle preferencji turystów
author Smalec, Agnieszka

Series: Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność na rynku towarów i usług środowiskowych
author Wysokińska, Zofia

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania działań społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Japonii
author Furmańczyk, Joanna

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Empiryczna weryfikacja założeń metodologii ewaluacji wpływu do potrzeb oceny inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych
author Wojtowicz, Dominika

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierówności dochodowe w krajach postsocjalistycznych - mechanizmy i uwarunkowania na tle tendencji światowych
author Tomkiewicz, Jacek

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Plany reagowania kryzysowego jako podstawowy komponent zarządzania antykryzysowego
author Pujer, Klaudia

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Visualizing Data, Visualizing Model Getting 
author Chavez, Alex

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i wspieranie jej rozwoju
author Wiatrak, Andrzej Piotr

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie wskaźników finansowych do oceny zagrożenia bankructwem
author Michaluk, Krzysztof

Series: Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena stanu polskiego sektora bankowego
author Świecka, Beata

Series: Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych
author Jalinik, Mikołaj.

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System sprawozdawczości finansowej jako czynnik
author Szczęsny, Wiesław.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena rzeczowych aktywów trwałych według krajowych
author Gębka, Karolina

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne wyzwania w obszarze motywowania sprzedawców w
author Cybulski, Krzysztof

Series: Problemy zarządzania nr 1(35)/2012 t.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w kulturach wysokiego i niskiego
author Hensel, Przemysław

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty UE wspierające wzrost innowacyjnośći Implikacje dla PO Innowacyjna Gospodarka 
author Latoszek, Ewa

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zawodność mechanizmu rynkowego w opiece zdrowotnej
author Rudawska, Iga

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

"Z niewielką pomocą moich krewnych..." - rola więzi
author Sławecki, Bartosz

Series: Problemy zarządzania nr 4(30)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika i wewnętrzny rozrachunek w małych firmach
author Szot-Gabryś, Teresa

Series: Problemy zarządzania nr 4(30)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu na postawy i zachowania konsumpcyjne
author Zalega, Tomasz.

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poprzez kryzys do nowego modelu systemu bankowego
author Kroliwieckaja, Walerija Eduardowna

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność w ochronie zdrowia w krajach OECD i UE z
author Zalewska, Mariola.

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia
author Fiech, Marta

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec
author Nowak-Lewandowska, Renata

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: