Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych
author Jonas, Krzysztof

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych
author Kasprowicz-Stępień, Alicja

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem utraty wartości aktywów z perspektywy analizy finansowej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
author Grabiński, Konrad

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej
author Stępień, Marta

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowe i pozarzachunkowe kategorie wartości przedsiębiorstwa i wartości firmy
author Pogodzińska-Mizdrak, Elżbieta

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

XBRL jako etap ewolucji sprawozdawczości finansowej /
author Grabiński, Konrad.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian
author Jonas, Krzysztof

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rachunkowości a szacowanie wartości w polskim prawie bilansowym na przykładzie utraty wartości aktywów
author Grabiński, Konrad

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki zróżnicowania systemów rachunkowości na świecie
author Krasodomska, Joanna

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza płynności finansowej w podejściu statycznym i dynamicznym na przykładzie wybranych spółek przemysłu cukierniczego /
author Kaczmarek, Agata.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej / Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna Kraków nr 849 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 849 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym
author Górka, Łukasz

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 633 
red. naukowy Dresler, Zbigniew.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia
author Micherda, Bronisław

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalenie cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie metod zysku transakcyjnego /
author Michalik, Jarosław.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja rachunkowości polskiej na tle rozwiązań
author Świetla, Katarzyna

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego /
author Micherda, Bronisław.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne oblicze sprawozdania finansowego
author Micherda, Bronisław

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiarygodność badania sprawozdania finansowego w
author Grabowska-Kaczmarczyk, Ewa

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w realizacji
author Górka, Łukasz

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju polskiego prawa bilansowego
author Andrzejewski, Mariusz

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w Polsce po 1 stycznia 2005 roku /
author Andrzejewski, Mariusz.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Sułkowska, Wanda

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jawność raportu biegłego rewidenta z badania
author Krzywda, Danuta.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej
author Stępień, Marta.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów działań w procesie zarządzania przedsiębiorstwem /
author Kędzior, Marcin.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej /
author Wojas, Maria.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej /
author Stępień, Konrad.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej / Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna Kraków nr 750 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki /
author Pogodzińska-Mizdrak, Elżbieta.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwentaryzacja w świetle metod badania sprawozdania finansowego /
author Szulc, Małgorzata.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu /
author Soczówka, Halina.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość badania sprawozdania finansowego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej /
author Grabowska-Kaczmarczyk, Ewa.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 559 
red. Surdykowska, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej /
author Stępień, Marta.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania
author Krasodomska, Joanna

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału
author Kędzior, Marcin

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych /
author Krzywda, Danuta.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty naukowe Akademia Ekonomicana w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów /
author Krasodomska, Joanna.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Częstotliwość tworzenia rezerw i ich wpływ na
author Wojas, Maria

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: