Polityka ekonomiczna /
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [III] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii /
author Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics nr 260 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej /
red. naukowy Pancer-Cybulska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [339.923] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 269 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quantitative Methods in Accounting and Finance /
red. Nowak, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 263 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji /
red. naukowy Nita, Bartłomiej

Publication year: 2012 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 268 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Orientacja na wyniki : modele, metody i dobre praktyki /  
red, naukowy Borys, Tadeusz.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 264 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem /
red. naukowy Dudycz, Tadeusz.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 261 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu : tom 1 /  
red. naukowy Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 267 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu : tom 2 /  
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 267 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 229 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku /
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda.

Publication year: 2011 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 228 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Usługi społeczne wobec rodziny /
red. Kubów, Adam.

Publication year: 2011 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 239 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze / 
red. Mazurek-łopacińska, Krystyna.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 236 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 231 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa? / 
red. Pisz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 220 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 225 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menedżerów /
red. Łyszczak, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [61] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 226 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce /
red. Borowiec, Jan.

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 233 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 246 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
red. Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [336.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 247 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 245 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu /
red. naukowy Barabasz, Adela.

Publication year: 2012 Call number: [331-057.17] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 273 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trendy transformacji modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa /
red. naukowy. Skalik, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 274 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu : zarządcze instrumenty doskonalenia i rozwoju organizacji / 
red. naukowy Skalik, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 272 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania /
red. naukowy Bełz, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 275 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw /
red. naukowy. Bełz, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 276 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami /  
 

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 277 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej / 
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2012 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 259 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami /
red. naukowy Nowak, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 252 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innovation sources of economies in Eastern Asia /
red. naukowa Skulska. Bogumiła.

Publication year: 2012 Call number: [330.34] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 256 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innovation as a factor of the development of the Asia-Pacific region /
red. naukowa Skulski, Przemysław.

Publication year: 2012 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 257 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne /  
red. naukowa Listwan, Tadeusz.

Publication year: 2012 Call number: [658.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 248 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
red. naukowa Nowak, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17.012] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, vnr 251 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim /  
red.naukowa Witkowski, Stanisław A.

Publication year: 2012 Call number: [658.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 249 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Performance measurement and management /
red. naukowa Nita, Bartłomiej.

Publication year: 2012 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 250 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego /  
red. naukowa Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 258 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i logistyka w sektorze usług : strategie na rynku TSL /  
red. naukowa Witkowski, Jarosław.

Publication year: 2011 Call number: [658.7] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 235 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i logistyka w sektorze usług : logistyka w nietypowych zastosowaniach /  
red.naukowa Witkowski, Jarosław.

Publication year: 2011 Call number: [658.7] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 234 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja /
red. naukowa Cebrowska, Teresa.

Publication year: 2012 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 255 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej:gospodarka i infrastruktura /
red. naukowa Korenik, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 253 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dalej>>
Languages: