Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy /  
red. naukowy Hopej, Marian.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 94 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki Zarządzaniu 3 : zarządzanie w praktyce /  
red. naukowy Olszewska, Barbara

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Series: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 114 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 1 : zarządzanie w teorii /  Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Series: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 63 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej /
author Durbajło-Mrowiec, Małgorzata.

Publication year: 2009 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [III] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 50 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość detaliczna : idee, modele, procesy /  
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej.

Publication year: 2010 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 124 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nauki o zarządzaniu 2 : badania rynkowe /  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 80 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze /
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda.

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka / 
red. naukowy Nowak, Edward.

Publication year: 2011 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 188 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej /
red. naukowy Korenik, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 195 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu firmą /
red. naukowy Dittmann, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [330.43] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 185 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym /
red. naukowy Śmieja, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 203 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktury zadaniowe : składniki, własności i uwarunkowania / 
author Lichtarski, Janusz Marek.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, nr 201 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka / 
red. naukowy Adamek, Jacek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 193 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia statystyki aktuarialnej /
red. Dębicka, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [311] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 230 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii /
author Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics nr 260 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna /
red. naukowy Dybała, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [711] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=(Research papers of Wrocław Uniwersity of Economics) nr 240 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń a rozwój /
red. naukowy Korenik, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [330.34] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research papers of Wrocław Universiti of Economics, nr 241 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania /
red. naukowy Dudycz, Tadeusz.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław Univerity of Economics nr 262 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej /
red. naukowy Pancer-Cybulska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [339.923] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 269 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quantitative Methods in Accounting and Finance /
red. Nowak, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 263 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji /
red. naukowy Nita, Bartłomiej

Publication year: 2012 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 268 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Orientacja na wyniki : modele, metody i dobre praktyki /  
red, naukowy Borys, Tadeusz.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 264 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem /
red. naukowy Dudycz, Tadeusz.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 261 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu : tom 1 /  
red. naukowy Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 267 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu : tom 2 /  
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 267 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 229 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku /
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda.

Publication year: 2011 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 228 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Usługi społeczne wobec rodziny /
red. Kubów, Adam.

Publication year: 2011 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 239 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
red. Mazurek-Łopacińska, Krystyna.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = nr 237 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze / 
red. Mazurek-łopacińska, Krystyna.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 236 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 231 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa? / 
red. Pisz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 220 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 225 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menedżerów /
red. Łyszczak, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [61] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 226 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce /
red. Borowiec, Jan.

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 233 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 246 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
red. Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [336.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 247 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 245 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: