Koncepcje pedagogiczne Grzegorza z Nazjanzu
author Szablewska, Elżbieta

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie szkoleniami jako podstawa rozwoju kompetencji firmy
author Kania, Sylwester Marek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (19) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenie spółek (część II)
author Reiwer-Kaliszewska, Anna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (19) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Arbitralne i negocjacyjne podejście do realizacji inwestycji celu publicznego - korzyści, zagrożenia, uwarunkowania skuteczności
author Fornalczyk, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne obszary transformacji w kierunku integracji walutowej
author Zawadzki, Krystian

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2-3 (31-32) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Założenia projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej
author Jedliński, Adam

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (23) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
author Czuchwicki, Filip

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ład korporacyjny - etyka i kultura
author Arjoon, Surendra

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2-3 (31-32) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System wspomagający planowanie produkcji
author Ochelska-Mierzejewska, Joanna M.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w służbie cywilnej w wybranych krajach
author Krowiarz, Ewa

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potrzeby konsumpcyjne i ich rodzaje
author Fischer, Anna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (23) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawne upadłości konsumenckiej
author Cioch, Paweł

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja jako element strategii marketingowej w turystyce
author Podhorski-Piotrowski, Jacek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (19) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura kosztu całkowitego
author Kątowski, Tomasz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2-3 (31-32) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dochodowość segmentu małych i średnich przedsiębiorstw dla banków a zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
author Kulawczuk, Przemysław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (26) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwagi na temat definicji towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i jego charakteru non profit
author Adamowicz, Magdalena

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (28) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka jako wartość uniwersalna
author Modrzewski, Paweł

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (29) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowa koncepcja, marketingowa orientacja czy rynkowa orientacja? O tych i innych nieporozumieniach wokół kluczowych terminów marketingowych
author Escher, Iwona.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zsynchronizowane planowanie
author Biadała, Arkadiusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność gospodarcza lub zawodowa jako element definicji przedsiębiorcy
author Kubiński, Piotr

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzór bankowy w gospodarce rynkowej (część I)
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adam Smith
author Zabieglik, Stefan

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (18) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja kosztów produkcji w przedsiębiorstwie
author Saniewski, Jerzy

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (18) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwość ekspansji SKOK w województwie pokarpackim
author Sudoł, Anna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (19) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorca w prawie - wybrane aspekty
author Kubiński, Piotr

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udzielanie i korzystanie z kredytów bankowych w świetle wybranych teorii ekonomicznych
author Pałasz-Boćkowska, Katarzyna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Moc obowiązująca uchwał organów spółdzielni i ich zaskarżanie
author Jedliński, Adam

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (30) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie nadzoru korporacyjnego i jego ratingu dla akcjonariuszy spółek
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (28) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inżynieria rachunkowości w ujęciu kauzalnym Ogólnej Teorii Systemów
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Japoński rynek pierwotny
author Klecha, Karolina

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (25) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konieczność zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
author Grodzicki, Jacek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gorączka złota w portfelu inwestycyjnym
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria klasyfikacyjne mikroprzedsiębiorstw
author Kątowski, Tomasz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (27) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opcje walutowe jako problem gospodarczy - analiza prawna proponowanych rozwiązań
author Cioch, Paweł

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty środowiskowe budowy jednolitego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej
author Motowidlak, Tomasz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2-3 (31-32) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce akcji w finansowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorstw
author Mejka, Wiesław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (27) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział Kasy Krajowej w postępowaniach dotyczących funkcjonowania systemu SKOK przd sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
author Jedliński, Adam

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (20) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potwierdzanie kwalifikacji do pełnienia funkcji członka zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej a wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
author Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (21) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza potrzeb klienta podstawą marketingu ubezpieczeń gospodarczych
author Thiel-Janus, Wiesława

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie postaci animowanych w przekazie reklamowym
author Makowski, Michał

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (44) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: