Sytuacja ekonomiczna w branży jako czynnik przyciągający nowo tworzone przedsiębiorstwa
author Gaweł, Aleksandra.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan zaawansowania internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw /
author Jarosiński, Mirosław.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Criminal organisations and corruptions and coruption :
author Cononico, Paolo.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zaufania interorganizacyjnego
author Sankowska, Anna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatność obywateli Unii Europejskiej na innowacje
author Baruk, Jerzy.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (143) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co-opetition in network relations between businesses
author Cygler, Joanna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju zrównoważonego
author Idaszewska, Daria

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania menedżerów i sytuacje kryzysowe w organizacji
author Krzakiewicz, Kazimierz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda badania zmian w zarządzaniu produkcją
author Grandys, Ewa

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobowościowe predyktory zaangażowania pracowników - analizy empiryczne
author Wojtczuk-Turek, Agnieszka.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (140) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologiczne aspekty wdrażania zmian organizacyjnych
author Strykowska, Maria

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (140) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doswiadczenia przedsiębiorstw w międzynarodowym i i unijnym systemie zarzadzania środowiskowego - ISO 14001 i EMAS
author Łuczka-Bakuła, Władysława

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (143) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ organizacji przestrzeni biurowej na satysfakcję pracowników
author Sałapa, Magdalena

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrazanie systemu zarządzania środowiskowego w wybranych polskich przedsiębiorstwach
author Kociszewska-Panaszek, Małgorzata

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (137) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu przez profesora dr. hab.Jerzego Trzecienieckiego. działalność naukowo-badawcza 
author Stabryła, Adam.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe Network Approach)
author Ratajczak-Mrozek, Milena.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy etyka w zarzadzniu może przeciwdziałać nieetycznemu postępowaniu pracowników?
author Turek, Dariusz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych
author Jabłoński, Marek.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobowość jako determinanta wyboru stylu rozwiązywania konfliktów
author Kłusek-Wojciszke, Bożena

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standaryzacja metodyki analizy przedsiębiorstwa w procesach przedprywatyzacyjnych
author Maślankowski, Krzysztof

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys 2007-2008 nowe wyzwania dla zarządzania 
author Klich, Jacek

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjał społeczny polskich przedsiębiorstw: motywacja pracowników
author Rożnowski, Bohdan

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe podejście w stosowaniu prawa konkurencji
author Fornalczyk, Anna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń
author Stolarski, Maciej

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadowolenie klienta z jakości obsługi w urzędzie
author Stach, Przemysław

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prevention and identification of organiztional
author Hung, Li-Hwa

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Development of eonomimc knowlage in the era of
author Siuta-Tokarska, Barbara

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy podejmowania współpracy w działalności
author Ratajczak-Mrozek, Milena.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (141) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni
author Geryk, Marcin

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (143) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria względno sci akomodacyjnej rola struktury i mechanizmu kompetencji w adaptacji 
author Mrozowicz, Kazimierz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (143) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspomnienie o profesorze Józefie Boroniu
author Cyfert, Szymon

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo a innowacyjność organizacji
author Pichlak, Magdalenia

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Satysfakcja i lojalność klienta bankowego a strona
author Grzegorczyk, Wojciech

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w perspektywie humanistycznej
author Górski, Piotr

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru 
author Kawecka, Klaudia

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (140) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zależność wzrostu potencjału konkurencyjnego
author Mroziewski, Marian

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (141) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza w procesach tworzenie
author Baruk, Jerzy.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model procesu podejmowania decyzji (na przykładzie
author Mrozowicz, Kazimierz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie teorii chaosu w zarządzaniu
author Wyciślak, Sławomir

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe jako źródło wiedzy dla
author Kusa, Rafał

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (137) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: