Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 2 (14) 2002 /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 2 (14) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości inwestycyjne gospodarstw domowych na polskim rynku finansowym /
author Tokajuk, Ewa.

Series: Optimum nr 1(49) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polsko-ukraiński region transgraniczny : perpsektywy współpracy /  
author Krok, Katarzyna.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozy i programy rozwoju regionalnego /
author Borysiewicz, Wiktor

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki konkurencyjności regionów
author Harasimowicz, Aldona.

Series: Optimum nr 1(29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O dokładności makroekonomicznych prognoz dotyczących wyników akcesji do Unii Europejskiej /
author Welfe, Władysław.

Series: Optimum nr 4(28) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza porównawcza poziomu rozwoju europejskich giełd /
author Marcinkiewicz, Jacek.

Series: Optimum nr 1(49) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor publiczny w warunkach współczesnych /
author Kleer, Jerzy.

Series: Optimum nr 4(40) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizm gospodarczy wobec solidaryzmu społecznego : o trudnościach uniwersalnej koegzystencji /  
author Nagel, Wojciech.

Series: Optimum Nr 4(36) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość usług jako czynnik zadowolenia konsumenta i sukcesu przedsiębiorstwa usługowego /
author Skąpska, Elżbieta.

Series: Optimum nr 1(21) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne nr 3(43) 2009 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3(43) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 4 (20) 2003 /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 4 (20) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 2 (22) 2004 /  
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 2(22) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan i perspektywy polskiej gospodarki /
author Chrościcki, Tadeusz.

Series: Optimum nr 2(38) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność kluczem do sukcesu : przykład Volvo Car Corporation /  
author Prystrom, Joanna.

Series: Optimum nr 2(38) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimu : Studia Ekonomiczne nr 3 (51) 2011 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3 (51) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1 (29) 2006 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1 (29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Granice rynku według szkoły ekonomistów z Chicago /
author Lewiński, Jan.

Series: Optimum Nr 4(36) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne nr 1 (41) 2009 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną /
author Kożuch, Barbara.

Series: Optimum nr 4(40) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 3 (15) / 2002 /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3(15) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przybliżenie form ewidencji podatkowej obowiązujących w Polsce /
author Otta, Katarzyna.

Series: Optimum nr 1(25) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mierzenie efektywności działalności otwartych funduszy inwestycyjnych rynku akcji /
author Jamróz, Paweł.

Series: Optimum nr 2(38) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy emerytalne w Europie - Finlandia /
author Poteraj, Jarosław.

Series: Optimum nr 2(38) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwowy nadzór bankowy w Polsce /
author Stasiewicz, Ewa.

Series: Optimum nr 4(32) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej /
author Bakier, Barbara.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne nr 4(44) 2009 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 4(44) / 2010. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej /
author Grzybowska, Agnieszka.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie globalne przedsiębiorstw /
author Borowski, Jerzy.

Series: Optimum nr 4(28) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie kapitału relacji w klastrach /
author Buszko, Andrzej.

Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczyny współczesnych kryzysów gospodarczych /
author Przygodzka, Renata.

Series: Optimum nr 3(47) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności /
author Piotrowska, Ewa.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1 (21) 2004 /  
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1 (21) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne nr 2 (30) 2006 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola współpracy transgranicznej terenów północno-wschodnich Polski na przykładzie rejonu suwalsiego /
author Mochnaczewski, Piotr.

Series: Optimum nr 1 (21) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na konkurencyjność państw regionu Morza bałtyckiego (RMB) /
author Kisiel-Łowczyc, Anna Barbara.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwergencja gospodarcza Polski i krajów bałtyckich /
author Filimoniuk, Jolanta Elwira.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawowe instrumenty i kontrowersje wokół polityki pieniężnej w Polsce /
author Zwierzchlewski, Sławomir.

Series: Optimum nr 2 (14) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój technologii informatycznych w Polsce w odniesieniu do tendencji swiatowego rynku informatycznego /
author Siemieniuk, Nina.

Series: Optimum nr 3(15) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: