Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu /
author Katner, Przemysław.

Publication year: 2011 Call number: [339.17] Series: Monografie LEX Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych /  
red. naukowa Krawczyk, Ryszard Paweł.

Publication year: 2013 Call number: [336.14] Series: Monografie LEX Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich /
author Kunkiel-Kryńska, Aleksandra.

Publication year: 2013 Call number: [346] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki pracy u małych pracodawców /
Red. Goździewicz, Grzegorz.

Publication year: 2013 Call number: [349.2] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego /
author Cyman, Damian.

Publication year: 2013 Call number: [336.717] Series: Monografie Lex Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej /
author Drywa, Anna.

Publication year: 2014 Call number: [336.2] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki / 
Red. Malinowski, Przemysław.

Publication year: 2013 Call number: [336.2] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej
author Wojtczak, Dorota.

Publication year: 2012 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych
author Rutkowska-Tomaszewska, Edyta.

Publication year: 2013 Call number: [06.0] Series: = Monografie LEX Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego : zagadnienia administracyjnoprawne / 
author Wiktorowska, Aleksandra.

Publication year: 2013 Call number: [21.A] Series: Monografie Lex, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego /
author Cyman, Damian.

Publication year: 2013 Call number: [06.B] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR /
author Wesołowski, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [341] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja gospodarcza, informacja kredytowa : system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych / 
author Bińkowska-Artowicz, Beata.

Publication year: 2014 Call number: [346] Series: Monografie Lex Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej /
author Sztobryn, Karolina.

Publication year: 2015 Call number: [347.78] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość / 
 

Publication year: 2015 Call number: [342] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe / 
author Wantoch-Rekowski, Jacek.

Publication year: 2014 Call number: [364.3] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej /
author Marcisz, Paweł.

Publication year: 2015 Call number: [340] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy współczesnej bankowości : zagadnienia prawne / 
 

Publication year: 2014 Series: Monografie Lex Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości /
author Kostecki, Sebastian.

Publication year: 2014 Call number: [09.0] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości /
author Lemańska, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [09.0] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy współczesnej bankowości : zagadnienia prawne / 
 

Publication year: 2014 Call number: [06.A] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia lotnicze /
author Konert, Anna.

Publication year: 2014 Call number: [02.D] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja gospodarcza, informacja kredytowa : system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych / 
author Bińkowska-Artowicz, Beata.

Publication year: 2014 Call number: [06.0] Series: Monografie Lex, Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej : zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne / 
author Wójcik, Jerzy Wojciech.

Publication year: 2011 Call number: [343] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym /
 

Publication year: 2013 Call number: [342.25] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja administracji publicznej /
 

Publication year: 2015 Call number: [35] Series: Monografie Lex. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawna ochrona formatów telewizyjnych /
author Pinkalski, Zbigniew

Publication year: 2015 Call number: [VII] Series: Monografie Lex, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego /
 

Publication year: 2012 Call number: [342] Series: Kryzys prawa administracyjnego? / [red.] Dariusz Ryszard Kijowski, Patrycja Joanna Suwaj Monografie Lex T. IV Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym /
author Kunert-Diallo, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [341] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania /
author Dostatni, Grzegorz.

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Series: Monografie Lex, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego /
author Konert, Anna.

Publication year: 2014 Call number: [18.D] Series: Monografie LEX, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia grupowego : aspekty prawne / 
author Fras, Mariusz

Publication year: 2015 Series: Monografie LEX, Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych : od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania / 
 

Publication year: 2015 Call number: [07.0] Series: Monografie LEX, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu /
author Ciemiński, Marcin.

Publication year: 2015 Call number: [347] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego /
author Pązik, Adam.

Publication year: 2014 Call number: [343] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim /
author Buchalska, Joanna.

Publication year: 2015 Call number: [347] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym /
author Goettel, Mieczysław.

Publication year: 2013 Call number: [347] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestępstwa prasowe : francuska regulacja dotycząca przestępstw prasowych i jej odniesienie do polskiego systemu prawnego /  
author Czarny-Drożdżejko, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [II] Series: Monografie Lex, Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: