Znaczenie i istota epistemologii nauki o zarządzaniu
author Gasparski, Wojciech

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii?
author Kołodko, Grzegorz W.

Series: Master of Business Administration nr 2 (109) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja na cele w zarządzaniu projektami
author Walczak, Waldemar

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami
author Pachciarek, Hubert

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Premia za ryzyko na rynku kapitałowym - kontrowersje metrologiczne
author Kurek, Bartosz

Series: Master of Business Administration nr 6 (101) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby, umiejętności, produkty - wyniki badań
author Dąbrowski, Jan

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność informacyjna GPW w Warszawie - przegląd badań
author Podgórski, Błażej

Series: Master of Business Administration nr 4 (105) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W obronie biurokracji
author Jemielniak, Dariusz

Series: Master of Business Administration nr 2 (103) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna i etos pracy
author Gasparski, Wojciech

Series: Master of Business Administration nr 6 (101) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szara strefa a nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych
author Przychodzeń, Justyna

Series: Master of Business Administration nr 2 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie internetu przez spółki giełdowe do komunikacji z inwestorami
author Koładkiewicz, Izabela.

Series: Master of Business Administration nr 6 (101) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Changes in the Innovation Activity of Transnational Corporations. Implications for Poland
author Zaorska, Anna

Series: Master of Business Administration nr 3 (98) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele instytucjonalnych systemów badawczych na przykładzie Niemiec, Francji i Finlandii
author Prystupa, Kaja Marcjanna

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz ocena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perspektywa polskich JBR-ów
author Koładkiewicz, Izabela.

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja wpisująca się w corporate governance a kryzys finansowy
author Wilewska, Monika

Series: Master of Business Administration nr 3 (104) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia niszy rynkowej na przykładzie firmy farmaceutycznej Strides Arcolab
author Prystupa, Kaja

Series: Master of Business Administration nr 4 (105) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie
author Leja, Krzysztof

Series: Master of Business Administration nr 3 (110) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory kulturowe w organizacji
author Gadomska-Lila, Katarzyna

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dochody nadzwyczajne jako stymulator konsumpcji
author Zieliński, Tadeusz

Series: Master of Business Administration nr 2 (109) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reakcja państwa na kryzys gospodarczy podstawowe dylematy 
author Tomkiewicz, Jacek

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania
author Sułkowski, Łukasz

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu perspektywa historyczna 
author Górski, Piotr

Series: Master of Business Administration nr 6 (113) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak usprawnić komunikację w przestrzeni społecznej
author Nikołajew, Jan.

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces organizacyjnego uczenia się jako sposób na
author Osbert-Pociecha, Grażyna

Series: Master of Business Administration nr 3 (110) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce wobec wyzwań
author Ratajczak, Marek.

Series: Master of Business Administration nr 6 (113) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reguły fiskalne na świecie i w Polsce
author Postuła, Marta

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standaryzacja i rosnące znaczenie przemysłów
author Olesiewicz, Konrad

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o
author Klimczak, Karol Marek

Series: Master of Business Administration nr 6 (113) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieci, sieci medyczne i efekty sieciowe w służbie
author Sak-Skowron, Monika

Series: Master of Business Administration nr 3 (98) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych
author Zalega, Tomasz.

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych
author Kucharczyk, Małgorzata

Series: Master of Business Administration nr 5 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne zarządzanie - ale co z jego metodą? Czy
author Mikołajewski, Piotr

Series: Master of Business Administration nr 5 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing doświadczeń w społecznościach wirtualnych
author Świerczyńska-Kaczor, Urszula

Series: Master of Business Administration nr 4 (105) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja finansowa w zarządzaniu małym
author Jaworski, Jacek

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność czy swawola?
author Gasparski, Wojciech

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości finansowania z funduszy unijnyc
author Kirov, Nikolay

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równe traktowanie akcjonariuszy w świetle
author Gawrysiak-Zabłocka, Aleksandra

Series: Master of Business Administration nr 3 (104) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy rozwój człowieka i organizacji są sprzeczne ze wywiad z Konradem Jaskółą Prezesem zarządu 
 

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O naturze niepewności i jej interpretacjach
author Jędralska, Krystyna

Series: Master of Business Administration nr 3 (110) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewaluacja szkoleń w instytucji administracji
author Kuśmierz, Magdalena

Series: Master of Business Administration nr 1 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: