Aplikacja systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami finansowymi w spółkach sektora mięsnego /
author Czarny, Anna.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw a asymetria informacji /
author Kubiak, Jarosław.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Baza podatkowa w aspekcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich polskich przedsiębiorców /
author Jamroży, Marcin.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe bariery inwestycji w aktywa niematerialne /
author Adamczyk, Adam.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek leasingu : stan i perspektywy / 
author Potrykus, Marcin.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsekwencje zwolnienia w podatku od towarów i usług : wybrane aspekty / 
author Biernacki, Krzysztof.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje w oszacowaniu premii ryzyka /
author Pomykalska, Bożena.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procedura oceny wiarygodności kontrahenta jako sposób na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw /
author Gorczyńska, Maria.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat /
author Wolak-Tuzimek, Anna.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania nad unikaniem opodatkowania przez korporacje /
author Kałdoński, Michał.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar bezpośrednich i pośrednich kosztów bankructwa przedsiębiorstwa /
author Boratyńska, Katarzyna.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe podejście do upadłości lub trwania przedsiębiorstw spedycyjnych w Polsce /
author Juszczyk, Sławomir.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O nowe standardy w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstwa /
author Błaszczyszyn, Michał.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu gospodarczego /
author Szafraniec-Siluta, Ewa.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji /
author Mielcarz, Paweł.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model pomiaru wyników w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Kasiewicz, Stanisław.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany regulacji prawnych a struktura kapitału przedsiębiorstw polskich /
author Cicirko, Tomasz.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość wewnętrzna a wartość rynkowa akcji /
author Mikołajewicz, Grzegorz.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem wyboru momentu emisji akcji /
author Błach, Joanna.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostępność zagranicznych źródeł finansowania dla polskich przedsiębiorstw /
author Bernat, Aneta Karina.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszt kapitału, inflacja i podatki dochodowe /
author Uchman, Jacek.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania - nowy paradygmat opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw w Unii Europejskiej /
author Iwin-Garzyńska, Jolanta.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poprawność ujęcia nakładów na remont i ulepszenie środka trwałego : aspekty bilansowe i podatkowe oraz wpływ na finanse jednostki / 
author Kotyla, Cyryl.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty wykorzystania metod symulacyjnych w ocenie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa /
author Kaczmarzyk, Jan.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie działalności polskiego sektora MSP w latach 2004-2009 /
author Duda, Joanna.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dłużne papiery wartościowe w finansowaniu przedsiębiorstw - stan i perspektywy /
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa /
author Nowak, Jacek.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie /
author Gajdka, Jerzy.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego /
author Stępień, Konrad.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele symulacyjne w decyzjach inwestorów finansujących początkową fazę działalności przedsiębiorstw /
author Zajkowski, Robert.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena konsekwencji programów sekurytyzacji aktywów przeprowadzanych przez spółki notowane na giełdzie nowojorskiej /
author Lizińska, Joanna.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria sygnalizacji dywidend w opinii menedżerów finansowych /
author Wrońska, Elżbieta Maria.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Aspekt eksportowego instrumentu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw /
author Kosowska, Magdalena.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał podwyższonego ryzyka jako źródło finansowania przedsiębiorstwa /
author Drewniak, Zbigniew.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie wartości w spółkach giełdowych /
author Kochalski, Cezary.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena wpływu polityki udzielania kredytu handlowego przez małe przedsiębiorstwa na wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług - w świeltle wyników badań empirycznych /
author Zawadzka, Danuta.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja ryzyka w systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym /
author Garczyński, Dariusz.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw /
author Mądra, Magdalena.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe i podatkowe konsekwencje cash poolingu /
author Kluzek, Marta.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstw a wskaźnik q-Tobina na przykładzie spółek z indeksu WIG20 /
author Jewartowski, Tomasz.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: