Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość aktywów w transakcjach sekurytyzacji /
author Lizińska, Joanna.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda wyboru strategii finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa /
author Nowaczyk, Tomasz.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody identyfikacji strategii kapitału obrotowego /
author Czapiewski, Leszek.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa /
author Czapiewski, Leszek.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące poziom płynnych aktywów w przedsiębiorstwie : implikacje dla strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki dywident /  
author Jewartowski, Tomasz.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych /
author Gryko, Józefa Monika.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitalem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych /
author Zawadzka, Danuta.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena atrakcyjności wykorzystania faktoringu w działalności przedsiębiorstwa /
author Kubiak, Jarosław.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Związki między płynnością finansową a inwestycjami jako przejaw konfliktów interesów w przedsiębiorstwie /
author Skowroński, Adam.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie papierów komercyjnych w strukturze źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa /
author Malczyk, Marian.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd możliwych do zastosowania modeli ekonomicznych w bieżącej działalności szpitala /
author Rój, Justyna.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: