Determinanty rozwoju gospodarczego : | Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / aspekty mikro- i makroekonomiczne : T.1 Gospodarka - Finanse - Pedagogika : Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Determinanty rozwoju gospodarczego Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowiegogika T.1 Gospodarka - Finanse - Pedagogika nr 2(13), 2009, T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w zarządzaniu długiem publicznym w świetle teorii finansów i praktyki państw Unii Europejskiej /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niezależność banku centralnego a wyborczy cykl koniunkturalny /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse 2009 teoria i praktyka Finanse publiczne I Zeszyty Naukowe nr 546 [Uniwersytet Szczeciński] Ekonomiczne problemy usług nr 36 
red. naukowy Lubińska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady podatkowe w warunkach globalizacji /
author Walasik, Artur.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki publiczne w Polsce - analiza porównawcza
author Ciak, Jolanta.

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy wartość godziwa może uchodzić za paradygmat wyceny w rachunkowości? /
author Wieczorek, Ireneusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka elektroniczna w międzynarodowych regulacjach prawnych /
author Czyżowicz, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery instytucjonalne w polityce rolnej Polski po 1990 roku /
author Czyżewski, Bazyli.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalny kryzys ekonomiczny : implikacje dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich /  
author Krawczyk, Sabina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie analizy wskaźnikowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
author Gabryszak, Renata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnienie i polityka społeczna w strategiach gospodarczych : przykład Unii Europejskiej / 
author Żukowski, Maciej.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ starzenia się społeczeństwa na poziom wydatków emerytalnych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce /
author Jajko-Siwek, Alicja.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 12 rok 2010, WSB w Poznaniu / 
red. naukowy Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół emerytur pomostowych
author Klimkiewicz, Aldona

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dochody rozporządzalne i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w 2005 roku /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie z całkowitych dochodów : nowa jakość informacji o wyniku finansowym przedsiębiorstwa według Międzynarodowych Standardów Sprawoizdawczości Finansowej /  
author Buk, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia motywacji top menedżementu w grupie kapitałowej /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie i jego uwarunkowania demograficzne na gdańskim rynku pracy /
 

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 5 Zarządzanie, Finanse, E-Biznes, Rynek pracy : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni / 
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse Monografie i Opracowania Naukowe 
red. naukowy Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Series: Finanse Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aspekty finansowe wstąpienia Polski do NATO : (udział Marynarki Wojennej RP w wydatkach obronnych państwa) /  
author Tomaszewski, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emerytury kapitałowe jako istotny element zmian
author Gołębiowska, Alicja

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres finansowania spółdzielni socjalnych ze
author Politaj, Adriana

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komputeryzacja procesu budżetowania przedsiębiorstwa
author Pająk, Michał

Series: Finanse, bankowość, ubezpieczenia Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie spedycyjnym jako element polityki personalnej /
author Piocha, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi outsourcingowe jako efektywna strategia restrukturyzacji przedsiębiorstwa /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profesor Alfred Czermiński - twórca i nauczyciel /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 6 Zarządzanie, Finanse (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja rynków finansowych : stan i kierunki rozwoju /  
author Samborski, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja polskiego sektora bankowego w warunkach globalnego rynku /
author Cichy, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krótkookresowa strategia cenowa wspierana budżetowaniem /
author Ciołek, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarządzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje menedżera XXI wieku /
author Walentynowicz, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 6 Zarządzanie, Finanse (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w latach 1990-2006 /
author Baszyński, Adam.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory zachowań konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce /
author Rachocka, Joanna.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i ubezpieczenia Prace Naukowe AE Wrocław nr 899 Materiały konferencyjne 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2001 Call number: [336] Series: Finanse, bankowość i ubezpieczenia Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczenia długu Skarbu Państwa w Polsce /
author Kańduła, Sławomira.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpłacenie w finansowaniu ochrony zdrowia w
author Borda, Marta

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy wieloletniego planowania budżetowego w Polsce
author Franek, Sławomir.

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: