Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie podatkowej
author Matarewicz, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 10 (158) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki w praktyce
author Budziszewski, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kiedy pracodawca jako płatnik podatku dochodowego może stosować 50% koszty uzyskania przychodu - wybrane aspekty
author Słomka, Małgorzata

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problematyka zakazanej pomocy publicznej z uwzględnieniem analizy poszczególnych przesłanek ją statuujących, w kontekście środków podatkowych. Część II
author Sidor, Piotr

Series: Doradztwo Podatkowe nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowane zmiany Ordynacji podatkowej w świetle rządowego projektu nowelizacji z dnia 3 marca 2010 r.
author Szelągowski, Karol

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4 (164) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki podatkowe zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 1 (161) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Księgowanie energii elektrycznej dla potrzeb nowego podatku akcyzowego
author Matarewicz, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (150) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatnik podatku akcyzowego od 1 marca 2009 r.
author Siwiński, Mirosław

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (150) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyciąg z opinii dotyczącej ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
author Modzelewski, Witold

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (150) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwota wolna od podatku w świetle analizy polskich i brytyjskich rozwiązań w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem zasady sprawiedliwości podatkowej
author Nawrot, Rafał Aleksander

Series: Doradztwo Podatkowe nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki wadliwości czynności prawnych w podatku od towarów i usług
author Kubala, Anna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 11 (159) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wystawianie faktur VAT w walutach obcych w transakcjach zagranicznych i krajowych przez polskiego podatnika. (Artykuł dyskusyjny)
author Rózga, Anna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja nie rozwiąże luki budżetowej
author Modzelewski, Witold

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyłączenie z opodatkowania najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości budynków i budowli
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi zarządzania przedsiębiorstwem świadczone w ramach działalności prowadzonej w formie spółki jawnej jako przychody z dzialalności wykonywanej osobiście
author Słomka, Małgorzata

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcie wydania interpretacji indywidualnej na gruncie uchwały NSA (sygn. akt II FPS 7/09)
author Makarewicz, Jakub

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4 (152) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi hoteli a procedura VAT marża i odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług gastronomicznych po dniu 1 stycznia 2008 r.
author Łatka, Krystian

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego UE innym niż terytorium kraju z uwzględnieniem zmian wynikających z Dyrektywy 2008/8/WE
author Szelągowski, Karol

Series: Doradztwo Podatkowe nr 10 (158) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Użytkowanie wieczyste gruntów - aspekty prawne i podatkowe
author Żarkowska, Anna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 10 (158) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki w praktyce
author Budziszewski, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 10 (158) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w świetle projektu z dnia 19 stycznia 2010 r.
author Szelągowski, Karol

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadpłata VAT z tytułu dostawy miejsc garażowych
author Matarewicz, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszustwo podatkowe w świetle Kodeksu karnego
author Buk, Krzysztof

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
author Łukiańczuk, Andrzej

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady udzielania i udokumentowania rabatów
author Żarkowska, Anna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawnopodatkowe skutki wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych w majątku obrotowym
author Szkudlarek, Anna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego przed upływem okresu na jaki została zawarta - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych
author Wleklińska, Agata

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwolnienia z podatku od towarów i usług w świetle projektowania zmian przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
author Szelągowski, Karol

Series: Doradztwo Podatkowe nr 11 (159) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres uprawnień doradcy podatkowego potwierdzony uchwałą NSA podjętą w składzie siedmiu sędziów
author Słomka, Małgorzata

Series: Doradztwo Podatkowe nr 10 (158) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowych część II 
author Hejnar, Bartłomiej

Series: Doradztwo Podatkowe nr 10 (158) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiana zasad opodatkowania podatkiem akcyzowym energii elektrycznej w świetle przepisów przejściowych (jak rozliczyć energię elektryczną i nie stracić na akcyzie na przełomie lutego i marca 2009 r.)
author Bębenek, Paweł

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (150) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zasady wykonalności decyzji podatkowych
author Kubala, Anna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4 (152) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problematyka prawnopodatkowa niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową. artykuł dyskusyjny 
author Ruchlicki, Przemysław

Series: Doradztwo Podatkowe nr 7-8 (155-156) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Raje podatkowe
author Skrok, Diana

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opodatkowanie tytoniu sprzedawanego przez internet
author Matarewicz, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 1 (161) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O premiach pieniężnych... do skutku (polemika)
author Szajkowski, Jarosław

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opodatkowanie akcyzą zużycia energii elektrycznej przez podmioty posiadające koncesję na dystrybucję, obrót, przesył lub wytwarzanie energii elektrycznej w świetle najnowszych orzeczeń i interpretacji
author Matarewicz, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4 (164) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena zasadności wniesienia skargi konstytucyjnej w sprawie zgodności z Konstytucją srt. 88 ust. 4-5 ustawy akcyzowej
author Matarewicz, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadczenia częściowo odpłatne w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: