Zarządzanie strategiczne w realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego /
author Zasadzki, Włodzimierz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oprogramowanie Open Source jako alternatywa dla systemów komercyjnych w dobie kryzysu gospodarczego i oszczędności w przedsiębiorstwach /
author Salmonowicz, Konrad.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny w aspekcie ograniczeń zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego /
author Gąsiorek, Ewa.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inicjatywa wspólnotowa JEREMIE jako nowy instrument zwiększający dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw /
author Maziakowski, Tomasz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2/2011 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka po globalnym kryzysie /
author Milewska, Beata.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieć międzyorganizacyjna jako forma współdziałania przedsiębiorstw w dobie globalizacji /
author Rutowicz, Marta.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ konstrukcji podatków dochodowych na decyzje kapitałowe przedsiębiorstw w dobie kryzysu i na moment po kryzysie /
author Urbanowicz, Paulina.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora turystycznego w kształtowaniu konkurencyjności regionów w świetle regionalnych programów operacyjnych /
author Marciniak, Maria.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola funduszy pożyczkowych w ograniczaniu luki kapitałowej poprzez wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE (przykład województwa wielkopolskiego) /  
author Sobolewski, Dariusz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opłacalność inwestycji na krakowskim rynku nieruchomości w okresie światowego kryzysu finansowego /
author Surówka, Marcin.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce /
author Czyż, Marek.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjał tworzenia bankowości komunalnej w Polsce /
author Misterek, Wojciech.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawna administracja publiczna /
author Dolewka, Zofia.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kondycja łotewskiej gospodarki w latach 1991-2011 /
author Makowski, Łukasz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracodawcy, bezrobotni i powiatowe urzędy pracy - uczestnicy rynku pracy /
author Brzychcy, Katarzyna.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu finansowego na zadłużanie się polskich gospodarstw domowych /
author Koczkodaj, Rafał.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cywilizacyjne uwarunkowania zmian otoczenia organizacji /
author Marek, Stanisław.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce. Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 3/2012 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 3/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 4/2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu /
Red. Dylewski, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 4/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami - aktualne problemy i wyzwania /
Red. Filipiak, Beata.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 5/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami - aktualne problemy i wyzwania /
Red. Filipiak, Beata.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 5/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 2/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce : Studia Zarządzania i Finansów : nr 3/2012 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Zarządzania i Finansów : zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu : nr 4/2013 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami - aktualne problemy i wyzwania
Red. Filipiak, Beata.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Series: = Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ; nr 5/2013 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku /
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami w świetle ekonomii behawioralnej /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 7/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami w świetle ekonomii behawioralnej /
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 7/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami w świetle ekonomii behawioralnej /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 7/2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne i socjologiczne /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 8/2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne i socjologiczne /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 8/2015 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne i socjologiczne /
 

Publication year: 2015 Call number: [10.C] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 8/2015 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja w warunkach kreowania przedsiębiorczości i innowacji : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 9/2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja w warunkach kreowania przedsiębiorczości i innowacji : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 9/2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: